Let’s read together! – Billy Elliot

Om läsförståelseinlärning, textsamtal och läsning

Jag är ingen litteraturmänniska. Jag vet inte hur många gånger jag sagt dessa ord. Under lärarutbildningen valde jag i största möjliga utsträckning de kurser som fokuserade på lingvistik, snarare än litteratur. Är det för att jag inte tycker om att läsa? Oh, nej, jag älskar böcker! Men jag tror att jag är rädd att inte komma in på djupet i texterna riktigt så mycket som jag skulle vilja. Rädsla att misslyckas, helt enkelt.

Jag tror också att det är den rädslan som gjort att jag fegat ur att använda hela böcker i min undervisning. Men nu har jag vågat bryta trenden. Varför? Läslyftet.

Inom ramen för läslyftet arbetar jag och mina kollegor just nu med modulen Samtal om text Länk till annan webbplats.. Jag är väldigt tacksam att vi får chansen att göra det här då jag saknat utbildning om just läsförståelseinlärning och läsning och känt mig lite mer osäker på dessa delar än jag skulle vilja erkänna. Äntligen får jag tryggheten i att förstå varför vi gör som vi gör. Jag får veta vad jag redan gör rätt och lite styrning kring hur jag kan utveckla undervisningen ytterligare. Bättre fortbildning kan man väl knappast få?

En kollega upplyste mig om att vi hade en klassuppsättning av en enkel version av Billy Elliot Länk till annan webbplats.. För ovanlighetens skull är boken baserad på filmen Länk till annan webbplats., inte tvärtom. Jag är övertygad om att jag inte är ensam om att ha blivit helt tagen av denna fantastiska film. Temat är ständigt återkommande: att som tonåring våga bryta mot omvärldens förväntningar och normer och våga vara sig själv. Identitetsskapande och framtidsutsikter är intressant för alla tonåringar, oavsett om de gillar balett eller ej.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=1137237

Boken är en så kallad easy reader på nivå 3. Fördelen med detta att det finns färdiga frågor till boken längst bak. Eftersom det är onödigt att uppfinna hjulet bestämde jag mig direkt för att ha dessa som utgångspunkt. För många elever i år 7 är nivå 3 språkligt väldigt enkelt, så även för en del elever i min klass, men jag valde ändå att låta alla läsa samma bok, efter det är läsprocessen och samtalen om innehållet vi vill åt.

Läsning

Eleverna fick, efter att jag läst på ordentligt inom ramen för Läslyftet Länk till annan webbplats., skriva läsloggar, där de svarar på frågorna enskilt. Eleverna fick en hel del lektionstid för att läsa enskilt och besvara frågorna, men jag satte efter hand upp deadlines då alla skulle vara framme vid en viss sida för att vi skulle kunna arbeta med frågorna gemensamt.

Första omgången hade vi textsamtal Länk till annan webbplats. i helklass kring olika bitar av de första kapitlen. Det är svårt att få eleverna att komma till tals i så stor grupp, så till andra vändan valde jag att tänka om och skapa samtalsgrupper. Inom grupperna fördelades rollerna samtalsledare och sekreterare, vilka rullar så att alla får prova på.

Inom grupperna fick eleverna diskutera de frågor de skrivit om i läsloggen, men i några lägen ansåg jag att de som fanns att tillgå inte gick tillräckligt på djupet. Jag lade därför till egna frågor som jag lade ut i en Padlet Länk till annan webbplats.. Vissa av frågorna var lika de frågor som fanns i boken, andra var mina. Sekreteraren var sedan ansvarig för att gruppens svar kom upp på padleten. Svaren diskuterade vi sedan i helklass.

I koppling till detta har jag också visat korta snuttar ur filmen och från musikalen Länk till annan webbplats. som är baserad på filmen. Exempelvis plockade jag fram texten till musikallåten Electricity Länk till annan webbplats., plockade bort ett antal ord och lät eleverna lyssna till den. Som läxa fick de sedan i uppmaning att fundera på vad som får dem att känna på samma sätt som Billy känner när han dansar.

Skrivande

Projektet är ännu inte avslutat. Eleverna ska få göra en skrivuppgift där de får reflektera över identitet och livet som tonåring efter en mall som liknar den jag och Annika Sjödahl utarbetade till det här blogginlägget. Utgångspunkten är ett gammalt nationellt prov, där strukturen inspirerar till fördjupade tankar, precis det jag vill komma åt. Jag kommer bearbeta mallen så att den mer specifikt passar ämnet.

screen-shot-2016-11-17-at-21-41-23

Muntlig presentation

En ytterligare uppgift eleverna ska få är att skapa ett kort videomeddelande till mig kopplat till filmen.

Billy blir ombedd att ta med någonting till dansträningen som betyder mycket för honom. Lärarens tanke är att dansen är personlig och att han ska hitta sig själv i dansen. Det Billy tar med sig är ett brev hans mamma skrev till honom Länk till annan webbplats. innan hon dog, till hans 18-årsdag, som han öppnat i förtid.

Mina elever ska få tänka ut ett eget föremål. Vilket föremål skulle du ta med dig om du var Billy? De ska få välja ut ett föremål och med stödfrågor få formulera vad de valt, varför och vad detta föremål betyder för dem.

Så, kunde jag gjort annorlunda? Jo, säkert. Men min känsla än så länge är att kombinationen av läsloggar och boksamtal är otroligt lyckad för att få alla elever att bearbeta sin läsning, och den modellen lär jag återkomma till i olika former framöver.

Ämnesövergripande tankar kring läsning

Grundtanken med Läslyftet är att alla lärare är språklärare. Språk ingår i alla ämnen och alla måste arbeta med texter och språk inom ramen för sina ämnen. Där blev jag idag lite extra glad när jag och en kollega kunde samtala om läsmetoder. Kollegan vill ha hjälp med att samla ihop elevernas tankar i samband med textläsning i NO. Efter ett kort samtal där idéer utbyttes planterades ett tankefrö att modellen jag använt till skönlitteratur i engelskan kanske även kan lämpa sig till NO-läsningen, om än i något anpassad form. Det är det här som är skolutveckling!


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla