Show me what you can do

Vi har alla varit där. Du ska hålla en muntlig presentation inför klassen. På ett annat språk. Svetten lackar. Du börjar stamma och tänker direkt att du pratar sämre än vad du egentligen kan. Känns det bra? Nej, kanske inte.

Att få bedömningsunderlag för muntlig produktion är en logistisk mardröm. Om alla ska prata inför helklass tar det flera veckor innan alla är klara. Hur löser man det? Jo, med ny teknik! Jag ska här presentera två olika exempel på uppgifter.

Jag har tidigare bloggat om vikten av att plocka in den extramurala engelskan i undervisningen för att öka motivationen och visat exempel på hur eleverna får uttrycka sig genom olika mer nydanande textformer. När mina 9:or skulle ta sig an Kanada valde jag att presentera en vlog jag hittat på Youtube Länk till annan webbplats., där en kanadensiska diskuterade olika stereotyper kring landet.

Efter att ha tittat på denna och arbetat med den fick eleverna som uppgift att skapa egna vloggar, där de presenterade stereotyper om det egna landet, Sverige eller något annat land som de själva betecknar som sitt egna.

Hela upplägget kring Kanada hittar du här Länk till annan webbplats..


Mina 7:or fick en liknande uppgift, dock med mindre uttalad mottagare. I samband med att klasserna läste boken Billy Elliot valde jag att fokusera på en scen i boken som väcker känslor och tankar, och koppla den till eleverna själva. I scenen ber Mrs Wilkinson Billy ta med en sak till danslektionen som ska inspirera till hans personliga dans. I boken beskrivs scenen kortfattat, men jag visade en vidgad tolkning i form av en sång från musikalen Länk till annan webbplats., baserad på filmen. Utifrån denna scen bad jag eleverna sätta sig in i situationen och presentera My Item Länk till annan webbplats..

För att tydligt visa eleverna hur jag tänkte mig att de skulle genomföra uppgiften gav jag dem ett exempel att härma, där jag själv berättade om vad jag skulle ta med mig.

Elevernas filmer blir bara någon minut långa, men det räcker gott för att jag som lärare ska hinna bilda mig en tydlig uppfattning om hur deras talade engelska låter. De får en chans att visa vad de kan när det inte finns några kompisar som stirrar, ingen tidspress osv. Eleverna får helt enkelt en rimlig chans att visa vad de kan under de bästa förutsättningarna.

En bonus är att eleverna lär sig hantera ytterligare funktioner på sin dator, vilket ju också ligger inom ramen för skolans uppdrag. Jag ger eleverna en instruktion kring ett lämpligt verktyg men erbjuder dem att använda ett annat verktyg om det passar dem bättre.

En ytterligare effekt är att jag lär känna mina elever ännu bättre. Jag har inga elevexempel att visa upp, för de är alldeles för personliga för att visa någon annan. För de släpper faktiskt in mig i sina liv.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla