Kan vi bara följa reglerna, tack?

Det har hänt. Igen. Ett nationellt prov har läckt ut till eleverna. Hur gick det till? Tja, någon i det här landet vet. Vem det är kommer vi knappast få veta. Det vi kan vara säkra på är att någon valt att inte följa reglerna.

Publicerad Av

Sekretess. Är vi alla på banan där? Uppenbarligen inte. Provet får inte öppnas förrän dagen innan, ska förvaras inlåst osv. Ändå har någon lyckats sprida provet till elever.

Genomförandet, då. Är alla på banan den här gången? Nej, det är de inte. Jag har hört från många olika håll om lärare som på olika sätt försöker ändra på förutsättningarna. Det kan handla om anpassningar som är utöver de som är tillåtna. I mitt egen ämne, engelska, finns det personer som anser att dyslektiker ska få hela läsförståelsen uppläst. Det är inte tillåtet då man i det läget testar en annan förmåga än den avsedda. Det finns andra anpassningar, som mer tid och förstorad text, eller kanske text uppkopierad på färgat papper, men inte att få texten uppläst. En annan stor fråga för just engelskan är huruvida delprov C, skriftlig produktion, ska genomföras med penna och papper eller digitalt. Det finns tydliga anvisningar för kraven för digitala varianter ska vara okej. Ändå hör man från många olika håll om personer som vill hitta egna lösningar som inte uppfyller dessa krav. Ja, vi vill att proven ska digitaliseras. Men den processen tar tid och vi måste låta den få ta tid. Vi kan inte stressa fram kassa lösningar, vi måste låta experterna lösa detta.

När de väl är skrivna då? Nej, du får inte lägga upp saker i Facebook-grupper som röjer sekretessen. Ingen kan garantera att alla individer som är insläppta i gruppen är anställda som lärare med påskrivna sekretessavtal. Och det som skrivs på Facebook... ja, den diskussionen behöver vi inte ens ta.

Men ni ska inte tro att vi är klara bara för att proven är skrivna. De ska ju rättas också. Och här kommer helt andra regler att beakta. Jag har bloggat om detta förut. Två gånger faktiskt, men upprepar det igen.

Arbetstidsavtal.

Det är så att vi lärare inte behöver jobba gratis. Jo, det är faktiskt sant. Allt som är beordrat arbete ska rymmas inom ramen för den reglerade arbetstiden. Så är det. Och nationella prov är beordrade, eller hur? Det betyder att vi inte ska ta med proven hem för att rätta på helgen. Vi ska inte heller klämma in det på vår ordinarie planeringstid, för vi har väl andra lektioner att planera och efterarbeta också? Övrig undervisning pausar uppenbarligen inte för att vi har nationella prov med några klasser. Nej, det är upp till arbetsgivaren att se till att du som lärare hinner med dessa uppgifter inom ramen för din arbetstid. Så enkelt är det.

Ibland hör jag lärare påpeka att "vi får bara en dag i vårt ämne". När jag nämner detta för rektorer möts jag nästan alltid av samma svar. Säg till om tiden inte räcker, så får du mer tid. Men då måste vi säga till, rektor kan inte gissa om tiden räckte eller inte.

Hur är det med sambedömningen, då? Jodå, den är jättebra. Jag har testat många olika varianter under min lärartid. Som ensam språklärare på skolan hade jag bara mig själv i flera år, men någon gång fick jag gå ihop med grannskolorna, vilket var guld värt. En gång fick jag testa den så kallade Kalmar-modellen, där vi satt med alla prov från en hel stadsdel i Göteborg. (Göteborgs stadsdelar är storleksmässigt att jämföra med normalstora kommuner.) Under en vecka rättades alla prov, sambedömdes, registrerades osv. Fantastisk fortbildning för alla deltagande, bra grund för nätverkande och rättssäkert för eleverna. Tänk om fler arbetsgivare tog initiativ som detta. Men nej, det är inget krav att sambedöma. Tänk bara på att om du sitter en helkväll hemma och rättar nationella prov, då ska denna tid kompas ut, det är inte en del av din förtroendetid!

I grund och botten handlar detta bara om att följa regler. Följ Skolverkets instruktioner för förvaring, genomförande och bedömning av proven. Följ arbetstidsavtalen.  Låt rektor ta sitt ansvar genom tydlig kommunikation.

Följ reglerna. Okej?


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla