Läsning på djupet – läsning tillsammans

Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok. Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga.

Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. Eleverna har fått välja mellan två böcker och jag har skapat läsgrupper där eleverna från de två klasserna blandats. Den ena boken är Holes av Louis Sachar, den andra är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie.

För att få ihop samarbetet har jag byggt läsprocessen på digitalt samarbete. Vi har GAFE på skolan. Jag har delat dokumenten i Classroom och eleverna arbetar i delade dokument gruppvis, där jag självklart också kan se vad som sker. Nedan beskriver jag läsprocessen med alla övningar.

Steg 1

Val av bok, uppstart Länk till annan webbplats. och ett första gruppsamtal. Tack vare en flexibel kollega kunde vi samla alla eleverna för att samtala i grupper. Eleverna skulle till detta tillfälle ha läst ca 40 sidor och ha förberett svar på några frågor som skulle diskuteras i grupp. Frågorna samlade jag i ett formulär, så jag kunde se svaren, men eleverna sparade också svaren till diskussionerna. Frågorna till Holes Länk till annan webbplats. finns här, och till Part-Time Indian Länk till annan webbplats. finns här.

Steg 2

Eleverna fick sedan fortsätta läsa enskilt. I svenskan har båda grupperna arbetat med text och tanke, och jag valde att låta dem fortsätta arbeta med en invand metod. Utöver själva läsningen fick de som uppgift att göra tre text och tanke, read and react, dela dessa i gruppens dokument samt kommentera på övriga gruppmedlemmars text och tanke, en per övrig gruppmedlem.

Steg 3

Som avslutning samlas vi till ett ytterligare samtal. Till detta samtal plockade jag in delar av religionsundervisningen. Jag visst att den ena av klasserna under hösten arbetat med etiska resonemangsmodeller, och insåg när jag läste böckerna själv att detta skulle passa perfekt att koppla till. Tillsammans med min SO-kollega fick jag fram ett dokument som enkelt förklarade de modeller eleverna arbetat med Länk till annan webbplats., fast på engelska. Detta dokument blev bilaga till de sista diskussionsfrågorna Länk till annan webbplats., som utgår från etik och moral i böckerna.

"Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller." (Lgr11, kursplanen i religionskunskap för grundskolan, syfte)

Steg 4

Gruppdiskussioner i all ära, jag vill att eleverna ska få en chans att visa sin personliga reflektion också. Den här terminen har jag lagt stort fokus på muntlig förmåga och jag vill att eleverna ska få en chans till att visa vad de kan. Som jag tidigare bloggat om har det visat sig mycket lyckat att låta eleverna filma sig själva, och slutuppgiften Länk till annan webbplats. här blir i stället för att skriva att göra en film. Du kanske känner igen modellen för frågorna? Jag och min ämnesspanarkollega Annika Sjödahl gjorde en grund som vi använde till projektet We are Virtual Globetrotters, och jag har återigen bearbetat mallen för att passa ämnet.

Mitt mål med projektet är att ge alla elever känslan av att kunna läsa en hel bok på engelska. För vissa elever handlar det om att ta sig igenom boken och med stöd förstå det viktigaste. För andra elever handlar det om att lära sig hitta djupet i en text, att gräva bland orden för att hitta det där man inte upptäckte första vändan.

Om jag lyckades? Tja, det återstår att se, de sista två delarna av projektet ska genomföras inom kort!