Varför blir inte mitt ämne mer digitalt?

I mars kom regeringens beslut om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Att detta är positivt är vi många som är eniga om. Men fick de verkligen med allt?

Kursplanerna i engelska och moderna språk (Red. Länkarna fungerar inte längre.) har redan med bitar som inkluderar det digitala användandet. Redan i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i engelska hittar man följande formulering.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Denna formulering förstärks sedan i högre åldrar, där de källkritiska aspekterna blir allt starkare. I kursplanerna i moderna språk finns motsvarande formulering med, motsvarande samma steg, kopplat till GERS-skalan.

Skärmdump från kommentarsmaterialet till kursplanen i engelska/moderna språk.

Mer då? Det jag saknar är de elektroniska ordböckerna. Visst kan vi lära eleverna att använda pappersordböcker, det kräver viss träning att kunna hantera dem, men eleverna kommer i allt större utsträckning hålla sig till de digitala motsvarigheterna. Kan vi inte undervisa det idag, då? Jo, man kan tolka in detta under begreppet strategier, och många gör det säkert redan, men det är inget krav.

Gissa om jag tappade hakan när jag nyligen fick reda på att detta redan är inskrivet i kursplanen för kinesiska! Denna kursplan formulerades senare än övriga kursplaner.

Strategier för att använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker. (från kursplanen för moderna språk, år 4-9, inom ramen för språkval, kinesiska, centralt innehåll)

Att detta skrivs in kan anses självklart. Men när Skolverket gör om kursplanerna finns det inte med några som helst justeringar av kursplanerna i moderna språk och engelska. Hur kommer det sig?

Om digitaliseringen skrivs in i kursplanerna ställs krav på huvudmannen att förse eleverna med de verktyg som krävs (i det här fallet elektroniska ordböcker av tillräckligt god kvalitet), men också på att lärarna får den fortbildning de behöver för att kunna hantera den nya tekniken.

Skolverket, skriv in elektroniska ordböcker i de andra språkkursplanerna också, tack!

En kort, men enkel önskan.

Vill du ha tips på hur du kan arbeta med elektroniska ordböcker med dina elever? Kolla in det här blogginlägget och det här.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla