Lära sig datorn – samtidigt som man lär sig annat

Idag är en viktig dag för mina 7:or. Idag får de varsin dator, ett viktigt arbetsverktyg under högstadietiden. Men hur hjälper vi eleverna ta hand om sina nya datorer? Utgår vi från att de lärt sig tillräckligt om hur den bäst används redan under mellanstadietiden? Ger vi dem en ordentlig introduktion till hur den ska användas?

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr11, 2.2)

Jag har hört om ytterst få goda exempel om hur eleverna får tydlig hjälp med hur de ska använda sin dator. Man antar att "unga kan det där med data" och så hoppas man att det flyter på. Men ändå träffar jag på elever i år 9 som inte riktigt vet hur de söker på nätet, eller har förstått att de kan strukturera upp sina dokument i mappar, eller hur de ändrar datorns inställningar på de mest grundläggande sätten. Det här måste vi hjälpa eleverna med.

Det som står i Lgr11 kapitel 1 och 2 ska genomsyra allt vi gör i skolan. Har är ett enkelt exempel på hur Lgr11 2.2 plockas in i en enkel skrivövning i tyska år 7.

När jag imorgon träffar mina 7:or i tyska vill jag direkt visa dem att datorn är ett arbetsverktyg som vi tillsammans ska arbeta med. Övningen i vår lärobok som står näst på tur är i boken avbildad som en handritad teckning och en handskriven presentation av vem man är. Denna övning tar jag, men jag gör den lite mer digital. Utöver de instruktioner som finns i själva övningen, den delen som ingår i undervisningen i tyska som modernt språk, lägger jag därför till instruktioner som handlar om att använda datorn. De begrepp vi behöver hantera har jag markerat som understrukna.

För att förtydliga har jag också gjort en egen exempeltext.

Övningen i sig må verka enkel, men vi behöver ta chansen att hjälpa eleverna framåt, ge dem terminologin även inom datorhantering och stötta dem med tydliga uppgifter även för att utveckla dessa förmågor.