Europeiska språkdagen – hur uppmärksammar vi den?

Känner du till Europeiska språkdagen? Inte? Till följd av succén med språkåret beslutade Europarådet att en europeisk språkdag skulle firas den 26 september varje år. 

På den officiella webbplatsen Länk till annan webbplats. kan man läsa följande beskrivning av ursprunget:

Vad är Europeiska språkdagen?

Europeiska språkdagens övergripande mål är: Det europeiska språkåret 2001, som organiserades genom ett samarbete mellan Europarådet och Europeiska unionen, lyckades engagera miljontals människor i 45 deltagande länder. Syftet med språkårets aktiviteter var att hylla språklig mångfald i Europa samt främja språkinlärning.

 1. Att göra allmänheten medveten om vikten av språkinlärning och bredda utbudet av språk som lärs ut för att öka flerspråkighet och interkulturell förståelse;
 2. Att främja Europas rika språkliga och kulturella mångfald, vilken måste bevaras och vårdas;
 3. Att uppmuntra livslång språkinlärning i och utanför skolan, för såväl studiesyften, yrkesmässiga behov och mobilitet, som för nöjen och utbyten.

Skärmdump från http://edl.ecml.at/Teachers/Teachingmaterials/tabid/3097/language/sv-SE/Default.aspx

Självklart vill vi språklärare passa på att uppmärksamma denna dag, men hur gör vi det bäst? Jag håller som bäst på med planeringen av aktiviteter på min egen skola och har också hunnit prata med ett flertal språklärarvänner för att få idéer. Jag tänkte passa på att sprida en del av dessa med er. Kanske kan några av tipsen passa på din skola, eller kanske har du fler idéer att berätta om i kommentarsfältet.

Vi kommer ha ett bord för varje språk som undervisas på skolan inom ramen för moderna språk, men vi kommer utöver det också lyfta fram flerspråkighet och dess styrkor på olika sätt.

 • Varje språk presenterar hälsningsfraser och andra lämpliga nybörjarord som andra på skolan kan få lära sig.
 • Varje språk presenterar kända personer som har språket som modersmål, kanske arrangerade längs en tidslinje.
 • Tungvrickare på de olika språken.
 • Varje språk visar upp musikvideos, filmklipp till elevfilmer med dialoger och annat kul med hjälp av QR-koder Länk till annan webbplats. som eleverna kan scanna av med sina telefoner.
 • Musik på de olika språken spelas i korridorer och rastutrymmen som är lämpade för detta.
 • Mat från de olika länderna där språken talas kan serveras antingen i samband med skollunchen eller separat.
 • Godis från de olika länderna där språken talas kan säljas till självkostnadspris.
 • Tävling: eleverna uppmuntras att klä ut sig till en medborgare från ett EU-land med fina priser.
 • Frågesport om språk antingen som tipspromenad eller som GPS-Quiz Länk till annan webbplats..
 • Det finns gott om affischer på den officiella webbplatsen som man kan sätta upp på lämplig plats, bland annat en med exempel på hur olika djur låter på olika språk Länk till annan webbplats..
 • En stor yta, whiteboard eller blädderblock, där elever och personal kan notera alla språk de kan tala, för att synliggöra den språkliga mångfald som finns på skolan.
 • På en uppkopierad världskarta kan elever och personal få markera varifrån de och deras familjer kommer, för att synliggöra den kulturella mångfalden.
 • Det finns en tävling för elever som Goethe Institut Länk till annan webbplats. anordnar.
 • På många platser anordnas språkcaféer, kanske vill några elever prova att delta i ett sådant?
 • Genom att använda sig av den Europeiska Språkportfolion (ESP) Länk till annan webbplats. kan man på olika sätt arbeta med att stärka elevernas självkänsla kring flerspråkighet, öka deras medvetenhet om sina egna språkkunskaper samt lyfta fram diskussioner om språkinlärning. I sin helhet är den omfattande, men det går naturligtvis bra att även arbeta med mindre bitar av den. Ett exempel på detta har jag tidigare bloggat om.
 • Eleverna kan få hålla minilektioner för yngre skolkamrater i sina skolspråk.

Uppmärksammar ni dagen på er skola? Följ aktiviteten på dagens Facebook-sida Länk till annan webbplats. och använd #EDLang så att alla kan följa!

Skärmdump från http://edl.ecml.at/Portals/33/documents/EDL-animal-cards-all.pdf.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla