Making the World a Better Place – Part 1

I mitt förra inlägg berättade jag om uppvärmningen till terminens övergripande tema för år 8 i engelska. Här kommer den första större delen.

I den här uppgiften valde jag att fokusera på FNs barnkonvention. Det är en text jag utgår från att eleverna har mött i olika former under tidigare skolår, men den är så viktig att vi absolut ska plocka in den flera gånger för att förankra dessa innehåll hos eleverna.

Av www.unesco.org/ (www.unesco.org/) [FAL], via Wikimedia Commons
Som lärare finns alltid skolans värdegrund i ryggmärgen, och den här uppgiften kopplas minst lika mycket till första kapitlet i Lgr11 som till kursplanen i engelska. Exempelvis kan vi plocka fram följande:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. (Lgr11, kap 1)

Inom engelskämnet var fokus i den här uppgiften på förmågan att anpassa språket efter syfte mottagare och situation. Vi valde att utgå från den något förenklade tolkning av barnkonventionen som finns på Barnombudsmannens hemsida (Red. Länken fungerar inte längre.). Denna skulle vi sedan förenkla ytterligare. Målgruppen: mellanstadieelever.

Jag delade in eleverna i grupper, grupperna fick välja olika delar av konventionen och satte sedan igång med det inte helt enkla arbetet att förstå texten, plocka fram kärnan i budskapet och omformulera detta på enklare engelska. Till detta skulle de också skapa en gloslista som stöd för läsandet.

För att presentera detta passade jag på att lägga in en digital övning, de skulle skapa en affisch på canva.com. En fördel med att ha GAFE/GSUITE är att eleverna har Google-konton och med några snabba klick kan skapa konton på olika tjänster med hjälp av detta. De fick där leta sig fram till olika grafiska format, testa bakgrunder, hitta bilder, ändra nyanser på texten för att matcha de olika objekt de hittat, flytta saker i olika lager osv. Genom att lägga in detta i uppgiften kopplar jag in ännu en del från Lgr11:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr11, 2.2)

Läs gärna mer om detta i ett tidigare blogginlägg.

Efter att eleverna nu blivit experter på en del av konventionen ville jag se till att de också fick en chans att se över helheten och läsa de bitar om klasskompisarna jobbat med. De fick lektionstid till att läsa den, men också för att förbereda sina tankar inför en kort muntlig uppgift. Denna uppgift fick de spela in hemma.

Eftersom många av mina elever inte känner sig trygga nog för att visa sina kvaliteter muntligt i klassen ger jag dem chansen att visa detta på film. Många elever får då en chans att blomma ut och jag får se helt andra sidor av dem. Jag försöker använda samma format flera gånger för att eleverna ska bli bekväma med formen. Dessa elever har nu för tredje gången fått göra korta filmsnuttar där de talar fritt om ett ämne kopplat till undervisningen. Många blir mer avslappnade för varje gång och visar tydligt hur bra de kan prata när de får chansen utan störande moment.

Hela uppgiften för eleverna kan du titta på här.  Pdf, 64 kB.

Mer inom ämnet


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla