Making the World a Better Place – Part 3

Att värdegrunden genomsyrar vår undervisning blir ibland tydligare än annars. När #metoo-debatten dök upp var jag tacksam att jag redan hade ett tema med jämställdhet i fokus på gång för mina 8:or.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Lgr11, 1.1

När jag hörde talas om boken Goodnight Stories for Rebel Girls (Red. Länken fungerar inte längre.) började jag genast klura på hur jag kunde använda boken i undervisningen. Boken lyfter fram 100 flickor eller kvinnor från historien och nutiden, presenterar dem enkelt och tydligt, och ger dem deras rättmätiga plats i rampljuset. När jag tidigare använt böcker med nästan enbart pojkar är det inga flickor som kommenterar detta, men när jag använder en bok med enbart flickor har flera pojkar reagerat och kommenterat. "Varför ska vi läsa en bok med bara tjejer? Varför ska inte killarna få plats?" Mitt svar är enkelt: för att killarna redan får plats. Börjar vi räkna i historieböckerna kommer vi hitta betydligt fler män än kvinnor, och det är dags att ge kvinnorna deras rättmätiga plats.

Av Hanarebelgirls (Eget arbete) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Vi har arbetat en hel del med att söka och sammanställa information från olika källor och jag ville ha ett arbetsområde där jag kan göra en tydlig bedömning. Att söka information handlar inte bara om digitala källor, utan här fick boken tjäna som grund, och till detta lade vi sedan källor från internet.

Kursplanen

Ur kursplanen i engelska för år 9:

Syfte: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Centralt innehåll: 

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Kunskapskrav

E: Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

C: Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

A: Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Vi har alltså två delar: först ska eleverna söka information, sedan ska de i nästa steg använda det de hittat för att producera. Eftersom allt vävs ihop kommer vi automatiskt också öva på att läsa och jag kommer också bedöma elevernas talade engelska som en del av detta projekt.

Informationssökning

När jag skapar övningar för att söka information från olika källor vill jag alltid att eleverna använder sig av flera olika källor och jag lägger alltid in följdfrågor för att fördjupa det källkritiska resonemanget och förståelsen för den egna processen gällande internetanvändningen. Inspirationen för detta kommer som alltid från Bedömningsstöd för digital läsförståelse i engelska 7-9.  Länk till annan webbplats.

Eleverna fick välja varsin person från texten, alla skulle välja olika personer. De fick sedan läsa sin text och besvara några grundläggande frågor om personen. Efter detta skulle de söka mer information på nätet, minst två olika källor, och hitta mer information. Här blev ledningen fri men tydlig: hitta tre nya fakta som inte fanns i boken, använd minst två olika webbsidor, lägg in adresserna här. Svaren skrev de in i ett dokument som var delat med mig Pdf, 84 kB., så jag kan se deras svar och följa upp dessa.

Jag vill också plocka in lite allmän digital kompetens i uppgiften och lade till att eleverna skulle hitta tre olika bilder som var kopplade till personen. Den här instruktionen tycker en del elever är lite överdriven, men för mig som lärare är det viktigt att eleverna lär sig vilka möjligheter som finns, vilka regler som gäller och hur de gör för att följa dessa regler. Om de sedan i livet väljer att strunta i det är det deras val, men de ska veta vad som gäller.

Den information som sedan hittats skulle sedan sammanställas i en bild i antingen canva.com eller i Google Presentations. På bilden skulle vissa saker finnas med: personens namn, de tre bilder som hittats, fem nyckelord och det egna namnet. Ett exempel på hur det kunde se ut ser ni här. (Elevens namn är bortplockat.) Dessa bilder sparade jag för ett senare moment.

Diskussioner

Under tiden eleverna sökte information kom det fram en hel del bra tankar och problem man kunde lära av. Här vill jag ju som lärare att alla skulle få en chans att lära av varandra. Jag skapade en Padlet Länk till annan webbplats. där jag lade in fyra diskussionsfrågor som eleverna fick hantera i grupper. Varje grupp fick lägga upp sina kommentarer och tankar, och dessa gick vi sedan igenom tillsammans. Vi stötte på bra exempel på sidor som verkar trovärdiga, men som faktiskt inte avslöjar vem som ligger bakom sidan, motsägelsefulla fakta och annat som var nyttigt att dryfta tillsammans. Var Hatshepsut den första eller andra kvinnliga faraon i Egypten? Är Mary Kom född 1982 eller 1983? Hur ska vi lista ut vilken källa vi kan lita på?

Presentation

I båda mina klasser finns elever som avskyr att stå framför klassen och tala, och det finns ju inget i kunskapskraven som säger att detta är nödvändigt. Att låta alla redovisa för helklass är dessutom väldigt tidskrävande. Finns det ett annat sätt? Javisst! Jag blev inspirerad av specialpedagogen Helena Wallberg som på en föreläsning berättade om hur hon lät sina elever har vernissageliknande presentationer för sina kamrater. Jag köpte konceptet och började planera upp. Elevernas inbjudan och instruktion ser ut så här Pdf, 129 kB., och från den skapade jag en ordlista i Quizlet.

Skapad på canva.com

Halva klassen presenterade, med sina bilder uppsatta på väggarna, andra halvan var besökare på utställningen. För att veta att de verkligen lyssnade hade jag skapat jag ett anteckningsunderlag Pdf, 37 kB. där eleverna skulle notera det de fick veta om de olika personerna. För att göra situationen mer avslappnad lät jag en spellista med hissmusik gå i bakgrunden. Nästa lektion byter vi roller så att alla får testa på både att presentera och att lyssna.

För att skapa en extra dimension kommer eleverna också få rösta på vilken av dessa personer de tycker är mest inspirerande. Röstningen sker självklart digitalt, i ett Google-formulär. Jag har valt att låta eleverna skriva öppna svar. När rösterna har kommit in kan jag lätt sortera svaren i bokstavsordning och se vilken person som fått flest röster.

Presentation - del 2

Är jag då helt säker på att hinna fång upp hur väl alla pratar under minglet? Nej, jag vill ha möjligheten att fokusera tydligare. Som jag tidigare skrivit använder jag mig ofta av film för att se hur väl eleverna kan uttrycka sig utan klasskompisarna som publik. Här får eleverna efter minglet göra korta filmer där de dels presenterar sin egen rebel girl och även den de valt att rösta på. Jag hade också kunnat använda underlaget för att be eleverna skriva en text om sin person, men jag har valt att inte göra det just den här gången.

Summering

I planeringen av det här området har jag lyckats få in flera olika förmågor, jag har givit eleverna flera chanser att öva och presentera de olika förmågorna och jag har värdegrunden som bas för hela projektet. Jag har dessutom lyckats väva in flera olika digitala verktyg, elevernas allmänna digitala kompetens och en hederlig bok tryckt på papper. Balansen mellan analogt och digitalt är oerhört viktigt, även om jag ofta ses som en lärare med stort digitalt fokus vill jag hela tiden påvisa vikten av läsning och att även analoga källor är viktiga att använda och lära sig hantera även ur ett källkritiskt perspektiv. Totalt har eleverna använt fem lektioner till detta arbete (två lektioner till informationssökningen, en till diskussionen, två till minglet och omröstningen), och filmandet tillkommer som en liten läxa. Vi har också hunnit med att ägna tid år att öva på orden i Quizlet Länk till annan webbplats. och att efter minglet sitta en stund med readtheory.org Länk till annan webbplats.. En tydlig planering hjälper mig att använda tiden effektivt och hålla gången uppe, men vi hinner också landa mellan detta.

Avslutningsvis vill jag uppmana er alla att köpa minst ett exemplar av boken Goodnight Stories for Rebel Girls Länk till annan webbplats., på svenska eller engelska, och ge denna som julklapp till ett barn i er närhet. Flickor och kvinnor förtjänar också en plats i historieböckerna.

Mer inom ämnet


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla