Tonåringar världen runt – bedömning av realia

Det finns kunskapskrav som vi lärare känner oss bekväma med. Och så finns det de där andra. De där bitarna som vi försöker låtsas att de inte finns, för att de är så kluriga. Inom språk skulle jag vilja påstå att vi som lärarkår är bekväma med att bedöma de fyra förmågorna: läsa, lyssna, skriva, prata. Men sedan har vi lite smått och gott som är klurigare. Strategier, till exempel. Digital läsförståelse är något som jag lyft här i bloggen många gånger tidigare. Och så har vi realian. Min magkänsla är att vi älskar att ha med realian i det centrala innehållet, men att bedöma det som kunskapskrav, det är inte riktigt lika roligt.

Realian i kursplanen

Så, hur ser det ut egentligen?

Ur Lgr11, kursplanen i engelska:

Syfte: I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Centralt innehåll (7-9): Kommunikationens innehåll

  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Kunskapskrav (7-9)

E: Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C: Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A: Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur arbetar vi då med detta? Jo, jag använder mig av venn-diagram. Nästan hela tiden. Kontrastiv analys. Visst låter det tjusigt? Men det är ju i själva verket så enkelt. Vi använder venn-diagram när vi övar, skriver ner stödord och använder stödorden för att uttrycka oss i tal och skrift. När jag sedan ber eleverna producera något jag vill bedöma är de redan bekanta vid formen och kan självständigt använda venn-diagrammet som stöd.

Bedömningsunderlag för denna förmåga kan vara i muntlig eller skriftlig form. För att hjälpa eleverna behöver vi förse dem med bra underlag för sin reflektion. Vissa elever skulle utan tvekan klara av att göra en analys på A-nivå utan någon input alls, men för att alla ska ha samma förutsättningar behöver vi se till att de har något att utgå från.

Eftersom analysen utgår ifrån egna erfarenheter behöver vi hitta något som är relativt likt elevernas egna upplevelser, men det behöver finnas tillräckligt mycket skillnader för att kontrasten ska bli tydlig. Jag har flera gånger gjort detta med filmer om ungdomar i engelskspråkiga länder som utgångspunkt. Här presenterar jag två av dem.

Teens in the USA

Under flera år har jag använt en serie som nu tyvärr börjar bli till åren. Street USA består av tre avsnitt om ungdomar i olika delar i USA. I varje avsnitt presenteras tre eller fyra ungdomar med väldigt olika liv och de berättar om skola, fritid, familj och framtidsdrömmar. New York, Los Angeles och den något mindre kända staden Houma, Louisiana är de platser som presenteras. Det blir väldigt tydligt när man tittar på alla tre filmerna att livet ser väldigt olika ut på olika platser. Skyskraporna i New York ger en skarp kontrast till klippet där en av pojkarna i Houma frigör en liten alligator som fastnat i en av de burar man lagt ut i bayoun.

Skärmdump från avsnittet från Houma, Louisiana.

Till dessa filmer gav jag mina elever en filmuppgift. De skulle i lugn och ro reflektera över filmerna i två steg. Först skulle de kontrastera den bild av USA de såg i filmerna mot sin egen bild av Sverige. I nästa steg skulle de välja ut den av personerna i filmerna som de själv tyckte känna igen sig själv mest i, och göra en jämförelser.

En enkel jämförelse här kan vara att "Adam likes animals and I like animals too, but not alligators. We also both don't like school very much." De elever som har visat reflektioner på A-nivå har i flera fall jämfört de olika städerna med varandra. De har också reflekterar över att ungdomarna i filmen i väldigt hög grad pratar om vad som krävs för att komma in på rätt college, ett framtidstänk som de själv inte känner igen bland svenska ungdomar. Att både exemplifiera och generalisera leder längre.

Elevernas uppgift kan ni hämta hem här. Pdf, 207 kB.

Teens in South Africa

En annan filmserie som varit väldigt lyckad i det här läget handlar om två ungdomar i Sydafrika, Nandipha och Michael. Nandipha är svart och bor i ett township, Michael är färgad och bor i en villaförort. Även om filmerna har ett antal år på nacken visar de kontraster som blir väldigt tydliga för våra elever.

Skärmdump från avsnittet om Nandipha.

Även här fick mina elever göra en kort film, men i stället för att prata om filmerna fanns det ett direkt tilltal i uppgiften. Eleverna skulle planera för ett utbyte med antingen Nandiphas eller Michaels skola där en av eleverna skulle komma till Sverige. De skulle skapa en välkomsthälsning där de skulle förbereda sin gäst inför besöket genom att berätta lite om Sverige. De fick själva välja tidpunkt. Här hittar du elevernas uppgift.  Pdf, 59 kB.

Analyserna här visade breda perspektiv: temperatur, storlek på bostad, jämlikhet, rasism och matvanor var vanliga ämnen.

Var hittar jag filmerna?

De här filmerna finns hos de flesta distributörer av film till skolor. Jag kan välja mellan SLI och NE.se som min kommun har avtal med. Street USA finns dessutom hos URskola i inloggat läge.

Det finns gott om filmer med liknande upplägg som kan tjäna till grund för reflektioner av den här sorten, och det finns naturligtvis oändliga mängder texter som kan fungera på samma sätt. Kanske har du ett eget tips att dela med dig av i kommentarerna här?


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla