Vad är väl ett nationellt prov ….

Ja, jag är bitter. Och trött. Och känner mig tvingad att både tänka om och hålla kvar vid gamla rutiner. För vi måste göra nationella prov. Och rätta dem. Även om facit ligger på Snapchat. Men mest är jag bitter.

När det första nationella provet spreds i sociala medier var vi nog alla lite smått chockade. Nu suckar vi bara uppgivet att det var en tidsfråga. Jag undervisar inte i svenska men efter att igår ha sett och hört allt om spridningen av NP i svenska för år 9 hade jag lust att bara kasta in handduken. Varför gör vi det här?

Jag tillhör de lärare som tycker att de nationella proven är ett bra stöd för mig i min bedömning. Upplägget av hör- och läsförståelse ger mig vägledning om vilken sorts bedömning som ska innefattas för att täcka upp kunskapskravens innehåll. Efter ett antal år vet jag att det är en kombination av sökläsning, lucktexter och längre texter med frågor på, mellan och bortom raderna, men betydligt mindre andel bortom raderna än det är i svenska. Jag vet vad som krävs i en uppsats. Jag sitter varje år och konstaterar att jag behöver se efter mina egna bedömningsnivåer och att sambedöma texterna tillsammans med kollegor är den nyttigaste fortbildningen jag vet.

Tidigare har jag sett till att ha brett bedömningsunderlag under övriga terminer, men under våren i år 9 har jag i mångt och mycket släppt övrig bedömning av de förmågor som inkluderas i NP. Men nu är det slut med det. Nu är det dags att planera upp hörförståelsetester och läsförståelseövningar för att ha ett fullgott underlag. Det är dags att skapa andra skrivuppgifter. För jag kan vara helt säker på att mina elever kommer ha sett det nationella provet innan vi skriver det, och jag kan därför inte alls förlita mig på det som ett rättssäkert bedömningsunderlag i år.

Vad innebär det här för mig? Massor med merarbete, så klart. För vi får inte lov att strunta i alla dessa prov som är skrivna efter att eleverna sett både frågor och facit. De måste ändå rättas. Men jag behöver rätta en massa andra saker också. Det kommer ta tid. Tid jag kunde lägga på annat. Rent krasst får jag nog lägga mer tid på 9orna som får tas från någon annan årskurs, kanske får 8orna färre möjligheter att visa motsvarande förmågor den här terminen, bara för att jag ska hinna med att rätta dubbelt.

Det betyder också att vi lärare behöver ha tillgång till andra bedömningsuppgifter. Att skapa skrivuppgifter är inte svårt, jag har tidigare bloggat om flera uppgifter här som är baserade på hur NP del C är upplagd, men att hitta tillförlitliga prov i hör- och läsförståelse är inte alls lika lätt. Det finns gott om ESL/EFL-material på nätet, men det gäller ju att proven är anpassade efter de svenska kunskapskraven. Och det gäller att proven inte är kända av eleverna sedan innan. Vi har gamla prov på NAFS hemsida, men dessa ligger ju öppet. Vi har några få delar i bedömningsportalen, men de allra flesta av dessa är utprovade för år 7 och 8.

Vi behöver mer stöd i detta arbete. Vi behöver en akut påfyllning av gamla, frisläppta prov till bedömningsportalen. Vi behöver hjälp. För NP är inte längre någon hjälp. Skolverket, vi behöver hjälp!