Var är äggen?

Påsken står för dörren, en högtid som firas i många länder. Varför inte plocka in en påskäggsjakt i språkundervisningen? En härlig chans att få komma ut i friska luften med eleverna.

Samplanering

Det här upplägget kan jag inte själv ta åt mig äran från, idén kommer från en kreativ kollega, Hanna Nilsson Pingel, som undervisar spanska. Vi bollar ofta tankar om undervisningen och tips till undervisningen, och i veckan presenterade Hanna ett upplägg till spanskan kopplat till påsken som jag direkt bad att få använda i tyskan också.

Upplägget bygger på att eleverna kan ge och förstå vägbeskrivningar. Vi arbetar båda med ett läromedel som bas och använder övningen i den årskurs som övat på detta ämnesområde.

Utomhuspedagogik

För att variera undervisningen ska eleverna få lämna klassrummet, det är dags att leta påskägg! Men för att det ska finnas påskägg att hitta måste vi först placera ut dem. Var? Det bestämmer eleverna!

Upplägget är tänk att vara under tre lektioner: först ska eleverna få uppgiften, bekanta sig med en begreppslista och välja ut ett gömställe. Nästa steg är att skriva en vägbeskrivning till gömstället på målspråket. Slutligen ska eleverna placera ut sina ägg och få en annan grupps vägbeskrivning och följa densamma för att hitta det gömda ägget.

Vi har också valt att lägga in en karta över närområdet i uppgiften. Dels blir det tydligt att se att eleverna verkligen följt instruktionen och inte fuskat (ifall ett färgglatt ägg skulle synas i en buske en bit bort) eller råkat ta fel ägg, alltså ett som en annan grupp gömt. Det blir också en chans för eleverna att befästa de kunskaper i kartläsning som ingår i idrottsundervisningen. Kanske kan ni låna kartor av idrottslärarna för att förstärka kunskapen?

En ofärdig planering att anpassa

Det kanske verkar som att vi ger er en färdig planering, men riktigt så enkelt är det inte. Hanna är behörig i både tyska och spanska, själv är jag behörig i engelska och tyska, men pratar också en del franska och spanska. När vi samlat begrepp har vi hela tiden tänkt att det ska finnas begrepp som ska vara relevanta på något av målspråken. Men räcker det för alla? Beroende på språk och årskurs måste begreppslistan anpassas. En spanskaelev i år 8 kan få ett antal prepositioner att använda, men tyskaeleverna i år 7 behöver få hjälp med hela fraser där prepositionen sätts ihop med lämpligt substantiv, eftersom böjningsmönstret som följer tyska prepositioner är betydligt mer komplext än spanskan. Samma uppgift i två olika årskurser kan kräva olika mycket stöttning, och även olika grupper på samma nivå kan behöva olika mycket stöttning.

En annan faktor att se över är närområdet. Finns det rondeller i området, eller kanske en bro? Behöver eleverna förhålla sig till naturområden eller stadsmiljö? Den begreppslista vi har förberett innehåller många begrepp och vissa av dem kanske inte alls är viktiga i det område där dina elever kommer röra sig. Därför behöver du som lärare skapa en kopia av dokumentet som du sedan redigerar utifrån din grupps förutsättningar. Plocka bort fraser som är irrelevanta, lägg till sådant som saknas för att din grupp ska få tillräcklig stöttning. Behövs fler hela fraser? Räcker det med enstaka ord? Det är upp till dig att anpassa uppgiften.

Är du redo? Här hittar du dokumentet.  Länk till annan webbplats.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla