What’s going on around the world?

De nyheter vi läser på nätet har ofta samma ursprung: vårt eget närområde och den rika västvärlden. En skrämmande stor andel av våra intryck kommer från USA, men visst är det svårt att bryta invanda mönster. Hur gör vi för att bredda vad vi ser?

Reddit

Jag är en av miljoner människor världen runt som spenderar lite väl mycket tid på det amerikanska nätforumet Reddit Länk till annan webbplats.. Det innehåller enorma mängder diskussionstrådar, många av dem är allt annat än seriösa, men där finns också olika s.k. subreddits, alltså underavdelningar på sajten, som handlar om de minsta intresseområden. Vad du än är intresserad av kan du hitta ett forum för just dina diskussioner. Det finns mycket politik, men också olika fritidsintressen, spel och lokala varianter.

Skärmdump från https://www.reddit.com/r/GlobalTalk/

I somras råkade jag på en ny favorit: GlobalTalk Länk till annan webbplats.. Som beskrivningen nedan berättar handlar det om att få koll på vad som händer världen om, de där nyheterna som inte riktigt når ut till de internationella nyhetsbyråerna. Ett exempel är det svenska grillningsförbudet i somras.

Skärmdump från https://www.reddit.com/r/GlobalTalk/

Extramural engelska

Jag har tidigare nämnt det som kallas extramural engelska, den engelska som eleverna använder utanför klassrummet. Alla elever hittar inte dit, och vi lärare behöver beakta detta. Ett sätt är den av många använda 30-Day-Challengesom varit mycket uppskattad, men det finns fler sätt. Det finns säkert många som nu invänder mot att det språk som används på Reddit och de ämnen som avhandlas inte alltid är rumsrena, men om man ska ha den sortens filter på alla tips man delar blir det väldigt svårt att hitta sajter att rekommendera för sina elever. Eftersom just denna subreddit föll mig i smaken valde jag att skapa ett litet arbetsområde för mina 9or kring detta. För att koppla det till kursplanen kommer mina elever få arbeta med nyheter från engelskspråkiga länder. De får inleda med att läsa några inlägg på sajten och sedan skapa ett eget liknande inlägg. I kunskapskraven för år 9 finns fokus på att anpassa språket efter syfte mottagare och situation, och här får vi en något oväntad kontrast: nyheter sammanfattade med väldigt informellt språk. Detta ska vi härma!

Digital scaffolding

Våra elever förväntas lämna grundskolan med en bred digital kompetens. Då vi inte har datorkunskap eller IKT som separat ämne måste alla lärare hjälpas åt att integrera detta i sin undervisning. Jag har i det här momentet valt att eleverna ska skapa en digital poster i Google Slides, vilket är det verktyg mina elever använder då skolan är ansluten till G-Suite. Jag kastar dock inte ut dem ensamma, utan stöttar dem genom att ge tydliga instruktioner för enstaka bitar. Jag beskriver inte varje moment i detalj, men genom att lägga till någon nyhet varje gång vi använder verktyget lär sig eleverna hitta nya funktioner efter hand. Den här gången har jag valt följande detaljer:

 • Ändra format på bilden, från landscape layout till portrait layout.
 • Infoga bilder och minst två olika textrutor.
 • Använda de röda stödlinjer som dyker upp när man flyttar objekt för att få till en balanserad layout.

Av GR8DAN [CC0], via Wikimedia Commons

Jag har också lagt en del fokus på själva sökandet.

 • Byta språk på sökmotorn till engelska.
 • Spara källorna (vilket bör vara väldigt självklart när eleverna når år 9, men aldrig får glömmas bort).
 • Söka efter flera källor för samma nyhet, för att kontrollera trovärdigheten.
 • Filtrera bilder efter användarrättigheter, för att stötta eleverna i att enbart välja bilder som får delas.

Uppgiften

Uppgiften får alltså in många delar från både läroplanen och kursplanen:

 • läsning (skimming)
 • skriftlig produktion med anpassning av språket till syfte, mottagare och situation
 • kunskap om vad som händer i engelskspråkiga länder
 • digital kompetens gällande att både söka och producera
 • kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

Nyfiken på uppgiften i sin helhet? Varsågod, här är den Pdf, 163 kB.!


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla