Christmas around the world

Hur firar man egentligen jul i andra länder? Enklaste sättet att ta reda på det: googla! Här presenterar jag ett upplägg för att öva digital läsförståelse i engelska som jag använt i år 5 och 6, kopplat till realian.

Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd Länk till annan webbplats. i ryggen har jag skapat ett projekt för elever i år 5 och 6 med jultema. Eftersom eleverna som uppgiften utformades för inte var särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, uppmanades de att arbeta i grupp. Grundupplägget är så här:

  • Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.
  • Samla ihop korta informationsfragment.
  • Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.
  • Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla.

Detta ska spegla det kunskapskrav för engelska i år 6 som lyder:

”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.”


För att stötta eleverna förser jag dem med den ordlista som finns i bedömningsstödet. Innan jag släpper loss eleverna med uppgiften kommer jag naturligtvis inleda med att göra enkla sökningar tillsammans med eleverna.

De viktiga, metakognitiva frågorna som hur eleverna har tänkt har jag mer eller mindre kopierat från bedömningsstödet, helt enkelt för att jag inte kan se hur de kan förbättras. Dessa behöver naturligtvis gås igenom ordentligt med eleverna för att utveckla resonemanget ordentligt. Här får man som lärare göra en bedömning av huruvida eleverna klarar av att besvara frågorna på engelska eller ifall de ska få använda svenska som resonemangsspråk.

Mer inom ämnet

Är du nyfiken på att testa upplägget? Varsågod, hela uppgiften finns här Pdf, 294 kB..


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla