What's in the news?

Ett uppstartsprojekt med nyhetsfokus

Terminsstart. Nya klasser. Jag vill känna in grupperna innan jag påbörjar något alltför stort. Vad gör vi då? En liten titt på nyheterna, kanske?

Publicerad Av

Ibland måste man som lärare passa på när något händer. När jag skriver detta rustar människorna i Florida för orkanen Dorians ankomst. Perfekt läge att smyga in lite vädervokabulär i undervisningen, va! Men framför allt, lite digital kompetens och lite källkritik.

Vilka digitala förmågor ska vi undervisa?

När jag planerar för uppgifter där eleverna ska utveckla och utmana sin digitala kompetens brukar jag fundera över vilka digitala kompetenser och verktyg jag själv använder. För mig är det viktigt att kolla av hur större nyheter presenteras på olika sajter för att kunna skapa mig en bred bild av läget. Det tror jag att ytterst få av mina högstadieelever gör. Därför har jag valt att bygga upp den här uppgiften så att eleverna i grupper studerar olika nyhetskällor, vilka de ska få återrapportera för varandra.

Jag har också valt att plocka in ett annat favoritverktyg: Google Maps. Jag vet inte hur jag någonsin planerade resor innan detta verktyg fanns, hur kunde man då veta hur lång tid det skulle ta att cykla, köra eller gå mellan två platser? Därför passar jag på att låta eleverna ta reda på avståndet mellan två platser i USA med detta verktyg. På köpet får de kanske lite bättre koll på var några amerikanska städer ligger och lite perspektiv på avstånd inom ett land som är bra mycket större än vårt eget.

Vilka källor ska vi använda?

Jag hade kunnat låta eleverna fritt välja källor, men då hade det helt säkert dykt upp dubbletter och bredden hade blivit mindre. Nu sökte jag själv rätt på en lista på de femton största amerikanska nyhetstidningarna, kollade av deras webbsidor, plockade bort de sajter som blockerar europeiska webbadresser (vilket jag kommenterar för eleverna, så klart) och lade till de störta nyhetskanalernas webbsidor till listan. En lagom lista.

Till uppgiften har jag skapat följdfrågor om källkritik. Till detta har jag ett stödpapper där jag summerat de fyra kriterierna: äkthet, tid, beroende, tendens. Detta stöd kan jag av upphovsrättsliga skäl inte dela här, men det finns gott om material om detta att hitta på nätet.

Hur bra, på en skala?

Jag har flera gånger tidigare plockat in en tiogradig skala när källkritik stått på schemat. Det visar eleverna dels att källkritik inte handlar om att något är svart eller vitt, utan att det finns en gråskala, dels att man kan ha olika syn på trovärdighet, att det inte är en exakt vetenskap med ett korrekt svar. Att argumentera för och emot är det som leder oss till större insikter om vad vi kan lita på och inte.

Och återberätta

När jag arbetar med informationssökning ber jag alltid eleverna skriva ner stödord. Sedan får eleverna vid ett senare tillfälle, i det här fallet veckans andra lektion, använda enbart stödorden för att återberätta. I en tid då eleverna helst går mellan flikarna på sin webbläsare och där kopierandet av text är ett stort problem tycker jag att detta är viktigare än någonsin. I det här fallet görs det som en ren övning, och jag hoppas att tekniken är något eleverna tar med sig till andra ämnen och andra situationer.

Eftersom det ska bli något jätteprojekt av det här kommer jag använda en Padlet Länk till annan webbplats. där grupperna kort får sammanfatta vad de kommit fram till.

Vokabulären, då?

Eftersom jag arbetar utan läromedel till stor del i engelskan har jag valt att ha ett digitalt verktyg för att samla ordförråd kring olika teman, projekt och övningar. Jag har valt Quizlet, men det finns många andra alternativ också, och det finns för- och nackdelar med alla. Den stora fördelen med just Quizlet, menar jag, är Quizlet Live, där man på lektionen kan öva in glosorna genom samarbete. Självklart har jag även här samlat ord i ett set på Quizlet. Som utgångspunkt valde jag en av artiklarna som eleverna kommer använda, men jag kommer också låta eleverna föreslå ord under tiden de arbetar som jag kan lägga till efter hand. Om någon grupp blir färdig blir uppgiften att öva in ord från just detta set. Orden hittar ni här. Länk till annan webbplats.

Uppgiften

Uppgiften hittar ni här. Pdf, 58 kB. Den första sidan är för att jag ska notera per klass vilka elever som arbetar med vilken källa. Sidorna två och tre kopierar jag upp så att eleverna noterar på papper. Uppföljningen har jag summerat kort här. Pdf, 28 kB.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla