Distans? Vad ska jag tänka på då?

Några aktuella tips för läraren

Helt plötsligt är vi i en oväntad situation. Några skolor har redan stängt och vi vet att det kan bli verklighet för fler av oss. Vi kan landa i distansundervisning, eller fjärrundervisning, en tid. Vad ska man som lärare tänka på då?

Under måndagen samtalade jag och min ämnesspanarkollega Annika Sjödahl Länk till annan webbplats.Lärarnas Riksförbunds Instagram-konto Länk till annan webbplats. om vad man som lärare bör tänka på om man behöver bedriva distansundervisning. Ingen sitter på något komplett svar, men vi försöker besvara de frågor vi kan. En förfrågan kom om att sammanfatta det vi sade, och det här inlägget försöker göra just detta. Inlägget kan säkert bli inaktuellt väldigt snabbt, men vi gör alla vårt bästa.

Fjärrundervisning eller distansundervisning?

Innan vi går in på det praktiska vill jag klargöra begreppen. Fjärrundervisning Länk till annan webbplats. sker i realtid, med läraren och eleven på olika platser, sammanlänkade digitalt. Det har tills nyligen endast varit tillåtet för moderna språk, modersmål, samiska och studiehandledning, och enbart om arbetsgivaren inte har lyckats rekrytera behörig personal. På grund av lärarbristen i Sverige har detta blivit en nödvändighet, vilket märkts tydligt bland språklärare i glesbygdsområden. Bland annat har årets Guldäpple-vinnare Napat Khiyapat ett förstelärarskap med fokus på just fjärrundervisning.

Det finns en plan att utöka fjärrundervisningen Länk till annan webbplats., men dörren har nu öppnats i förtid på grund av situationen med Corona-viruset.

Distansundervisning har inte samma koppling till realtid. Det kan handla om att eleven har uppgifter att göra under en viss tidsperiod, med avstämning med jämna mellanrum.

Det som kommer ske runtom i landet den närmsta tiden har helt säkert inslag av båda sorters undervisning.

GDPR - nu också

Vi har nu i skolans värld, liksom i övriga branscher, lärt oss att arbeta utifrån de ramar som GDPR ger oss. Viktigt att minnas är att GDPR gäller även om en corona-pandemi omger oss. Detta innebär att det är klokast att använda de verktyg som arbetsgivaren sedan tidigare har avtal med. Det finns gott om digitala tjänster och flertalet verktyg, liksom flertalet läromedelsförlag, erbjuder nu tillfälligt sina tjänster gratis. Gratis må vara gott, men det gäller ändå att hålla koll på vad som är okej. Som tumregel kan man tänka att man aldrig ska lämna ut elevens namn, bild eller mail-adress till ett företag som arbetsgivaren inte har avtal med. Är man osäker är det bäst att kontakta någon IT-ansvarig på skolan eller hos arbetsgivaren.

Lärarens ansvar och arbetsgivarens ansvar

Vi fick flera frågor om saker som inte riktigt ligger på lärarens bord, och det är viktigt att våga rikta frågan till rätt person om man blir osäker. Även om studien Svenskarna och internet 2019 Länk till annan webbplats. konstaterade att 98% av svenskarna har internetuppkoppling hemma kan vi inte vara säkra på att alla elever har en stabil nätuppkoppling. Och hur gör vi med de små barnen? Det här är inte lärarens uppgift att lösa, och det sitter helt säkert personer på arbetsgivarnivå och klurar på vilka lösningar som är rimliga, bra och genomförbara. Försök inte hitta på lösningar själva, lita på att någon annan löser dem.

Som lärare är du ansvarig för att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Det är arbetsgivarens ansvar att du har förutsättningar att göra detta. Är du osäker på tekniken du ska använda är det upp till arbetsgivaren att se till att du får den fortbildning och det stöd du behöver. Min kommun har redan skapat en sajt med tips, bland annat med instruktioner om hur man startar en video-lektion. Detta är alltså klart långt innan någon skola har stängt. Det ansvaret ligger på arbetsgivaren.

Vi lyfte också närvarofrågan i chatten. Hur vet vi vilka elever som är närvarande när eleverna bara kopplar upp sig via datorn? Detta måste arbetsgivaren styra upp, det ligger inte på läraren att skapa egna system.

Vilka rättigheter har jag som arbetstagare?

När det gäller den egna situationen som arbetstagare kan du läsa om dina rättigheter på LRs egna sida lr.se/corona.

Att planera veckan

När det gäller att planera elevernas vecka är det återigen skolan som bär ansvaret. Kanske bestämmer man helt enkelt att eleverna ska följa sitt vanliga schema och checka in digitalt i början av varje lektion, kanske väljer man att göra ett beting per ämne och ha avstämningar någon gång per dag. Återigen är det viktigt att låta arbetsgivaren ta ansvaret att bestämma. Kanske väljer rektor att bolla tankar med lärarna om vad man tycker är bäst, men det är rektor som bestämmer.

Att hantera undervisningssituationen

Det är här läraren måste tänka till, det är här vi måste vässa alla våra verktyg och tänka en vända till. Det vi gör i klassrummet måste göras på andra sätt. Mina genomgångar som brukar vara muntligt i klassrummet för genomföras på andra sätt. Kanske har jag filmat mig själv och delar en film med eleverna, kanske får eleverna enbart en skriftlig instruktion, kanske gör jag en instruktion via ett konferensprogram, t.ex. Google Meet, Teams, Adobe Connect eller Zoom. Om det handlar om genomgångar av nya moment kan man också söka på Youtube, där finns det gott om färdiginspelade genomgångar. Kanske har någon redan fixat en genomgång av det du vill lära ut?

Nästa steg är att dela ut arbetsuppgifter till eleverna. Det gör vi normalt sett ofta digitalt, så den biten tror jag blir ganska enkel. Antingen gör vi det via lärplattformen, eller via något annat plattformsverktyg som Teams eller Google Classroom.

När eleverna sedan arbetar med uppgifterna behöver vi lärare finnas tillgängliga. I stället för att gå runt i klassrummet behöver vi finnas tillgängliga digitalt. Kanske har vi en chattfunktion i någon av våra kanaler, kanske finns en konferenssändning tillgänglig för den elev som vill koppla upp sig. På något vis måste eleverna kunna få hjälp.

Jag behöver också som lärare få koll på ifall min undervisning har landat. Har eleverna lärt sig det de ska? Normalt sett kan jag kontrollera detta på olika sätt i klassrummet, men nu behöver kanske användningen av digitala responssystem bli ännu mer frekvent. Olika formulärstjänster, inlämning av digitala dokument eller liknande kommer behöva användas mer. Här blir det dock viktigt att kommunicera till eleverna huruvida jag bedömer det de kan för att han koll på var vi är och vart vi ska (formativt) eller ifall det ska vara bedömning som är betygsgrundande. Jag kommer själv aldrig basera betyg på det eleverna gör hemma, eftersom jag inte vet vem som egentligen sitter framför skärmen, men det här kan behöva uttryckas, så att eleverna svarar ärligt.

Netikett - inte helt självklart

I klassrummet gäller vissa regler, det vet läraren och det vet eleverna. Online gäller kanske samma regler, men kanske också bitvis andra. Här måste vi prata med eleverna om vad som gäller, det kan vi inte ta för givet. I ett konferenssamtal blir det lätt kaos om allas mikrofoner är på, så det kan vara bra att förmedla att det går att ställa in mikrofonen på tyst läge (mute). Kanske måste man styra upp hur chattfunktioner får användas? Se till att styra upp förväntningar och regler innan det går över styr. Det är svårt att göra rätt om ingen har berättat vad som egentligen är rätt. Kanske ska skolan gemensamt skapa ett netikett-dokument innan distansundervisningen inleds? Jag har sammanställt ett förslag, en version för elever Pdf, 93 kB., en version för lärare Pdf, 94 kB..

Viktiga länkar och länksamlingar

Många har redan skrivit om ämnet och jag vill helt enkelt dela med mig av vad andra redan skrivit.

Officiella sajter

Skolverket - Skola hemma Länk till annan webbplats.
LIN Education - Så förbereder du en fjärrundervisning (Red. Länken fungerar inte längre.)
UR Play - en resurs för lärande hemma Länk till annan webbplats.
Malmö stad - Nätbaserad undervisning Länk till annan webbplats.
Göteborgs stad - Fjärrundervisning Länk till annan webbplats.
Edtechkartan - Hjälp till skolor att bedriva undervisning online

Blogginlägg

Cecilia Lind - Är du redo för lektioner på distans? Länk till annan webbplats.
Sara Bruun - Läromedel, program och idéer... Länk till annan webbplats.
Patricia Diaz - Dags för fjärr- eller distansundervisning? Länk till annan webbplats.
Camilla Askebäck Diaz - Digital undervisning? Länk till annan webbplats.
Maria Björsell - "Corona vände negativ lästrend" Länk till annan webbplats.
Maria Kempe - Elevarbete i hemmet Länk till annan webbplats.

Övrigt

Slöjdlexikon - "Slöjd-akuten" - hemundervisningsspecial Länk till annan webbplats.

Vad händer med nationella proven? Och praon?

Många uttrycker oro för hur man ska hantera inplanerade saker som nationella prov och prao-veckor. Vad som händer vet vi ännu inte, men det gäller att ha is i magen och lita på att de som fattar beslut gör detta baserat på sunt förnuft och goda underlag. Kanske måste några nationella prov hoppas över just i år, och då får vi hoppas att de eleverna inte blir alltför lidande av detta. Kanske måste vi prioritera år 9 och gymnasiets år 3 framför andra elevkullar just den här våren, eftersom de ska lämna respektive skolform. Det kommer säkert ske saker som vi inte tycker om, men det finns ingen anledning att bli arg. Ingen vill ha Corona-viruset här, och ingen tycker om dess effekter. Men vi måste göra det bästa av situationen. Det kanske bli undervisning som är good enough, det kanske blir betyg som inte är grundade exakt så som vi planerade.

Hur klarar vi det här, då?

Kanske är det så att det här är vad som kommer kasta oss framåt i utvecklingen av vår undervisning med digitala verktyg? Viktigt är att vi tar hjälp av varandra när vi fastnar. Be kollegorna och skolans IKT-pedagog om stöd kring de verktyg som finns att använda. Be ämneskollegor om hjälp, varför inte i olika Facebook-grupper, när det gäller att planera det enskilda ämnet. Som lärare i praktiskt-estetiska ämnen som slöjd, idrott och hem- och konsumentkunskap kan man lätt bli handfallen, men det finns ju många lärare i exakt samma situation, så nog finns det stöd att få.

Kanske kommer vi minnas våren 2020 som året då inget blev som planerat, men som vi ändå klarade av. Ett djupt andetag, tillit till varandra och stöttning, det är vad vi behöver. Ta hand om varandra därute!


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla