South Africa - a diverse country

Informationssökning, källkritik och nya intryck

I engelskan utgår jag gärna från olika engelskspråkiga länder när jag planerar arbetet. Mina 9or fick rösta fram ett land att fokusera på och valet föll på Sydafrika. Arbetet skulle ligga som grund för mitt bedömningsunderlag gällande interkulturell kompetens och informationssökning i olika källor. Så här blev det!

Introduktion

Att klassen valde Sydafrika förvånade mig inte. Det är ett land med en komplex historia som väcker nyfikenhet. Klassen har inte läst så mycket om landet tidigare och nyfikenheten var stor.

För att starta tankarna valde jag att be eleverna formulera vad de ville veta, detta gjorde jag med hjälp av en padlet Länk till annan webbplats..

Input - olika sorters intryck

Jag ville i nästa steg ge eleverna några grundläggande intryck. Jag valde att visa ett avsnitt av serien Family Foster, som finns att streama på både SLI och NE.se, de två tjänster vi i vår kommun har att tillgå. Filmen ger en bred bild av kulturen, språket, naturen, mat och mycket annat.

Skärmdump från Family Foster South Africa

Eleverna fick också läsa en text ur en bok om hur Khoi- och San-folken levde i det som idag är Sydafrika, innan andra afrikanska folkgrupper kom till området, och innan europeerna kom dit, och diskutera grottmålningar.

Söka information - ur vilka källor?

I nästa steg ville jag att eleverna själva skulle få söka information från olika källor.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Lgr11, Kursplanen i engelska, syfte

Vi har en lärobok på skolan som hade ett kapitel om just Sydafrika. När jag skummade igenom det reagerade jag själv på att den dels verkade något daterad, då den har några år på nacken, dels något förenklad, då den till exempel påstod att det finns en enda huvudstad i Sydafrika. (Situationen är mycket mer komplex, de har tre olika huvudstäder med olika funktioner, läs gärna mer här Länk till annan webbplats..) Perfekt läge att öva lite källkritik!

Jag byggde upp en frågebank utifrån den text som finns i boken. I första läget fick eleverna besvara frågorna utifrån boken, i nästa steg fick de söka efter motsvarande svar på internet. Utifrån detta kom diskussionsfrågor kring de olika källorna. Diskussionsfrågorna är inspirerade av bedömninngsstödet i digital läsförståelse från Skolverket Länk till annan webbplats., det ligger öppet för vem som helst att läsa och inspireras av. I det här fallet valde jag att i flera frågor kontrastera just boken mot internet. Dokumentet med frågorna kan du hitta här. Pdf, 67 kB.

Diskussion - interkulturell kompetens

Den interkulturella kompetensen är i vår kursplan kontrastiv, den bygger på att jämföra med sina egna intryck. Gällande just Sydafrika finns det två korta filmer som jag gärna använder, även om de börjar bli till åren. De heter Teens in South Africa och handlar om Michael, en färgad medelklasskille, och Nandipha, en mörkhyad tjej som bor i ett township Länk till annan webbplats.. Även dessa filmer finns på SLI och NE.se.

Skärmdump från Teens in South Africa - Nandipha

När vi tittat på filmerna fick eleverna diskutera innehållet och som så många gånger förut har jag valt att använda mig av venn-diagram för att strukturera upp tankarna. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? Den här gången fick eleverna först diskutera likheter och skillnader mellan Michael och Nandipha, efter det fick de välja en av dessa ungdomar och jämföra med sig själva.

Output - dags att skriva

Eleverna har nu samlat information och intryck på olika sätt och det är dags att producera. Jag har denna skrivuppgift som underlag för två delar av kunskapskraven som inte finns med i de nationella proven, och som ofta glöms bort: dels att återanvända det den information de hittat, dels den interkulturella kompetensen. Vid skrivtillfället fick eleverna ha sina anteckningar med sig, som de skrivit för hand under tiden de sökt information i olika källor.

Själva skrivuppgiften bygger sedan på det de sett och hört. Det finns mycket frihet, men också stöttning. Eleverna får välja mellan två texttyper: ett brev eller ett inlägg på skolans blogg. Grunden är densamma:

You have been on a trip to South Africa for a few weeks with an international school project. You have had the chance to travel around the country, you have spent a few days in a South African school and you have stayed with a South African family.

When you come back you write a text for the school website to tell everyone about your experiences./Before you go back home you write an e-mail or letter to a person in your family, telling them about your experiences.

Your text should be 150-300 words. Include the following

  • some things you have experienced during your trip, for example related to culture, nature etc.
  • your impressions from spending time with local teenagers, in and outside school
  • compare your experiences with your own life - what was similar and what was different?

Hela uppgiften hittar du här. Pdf, 415 kB.

Vad är en texttyp?

I kunskapskraven i språk finns det en liten detalj med, som jag tycker vässar språket. Det handlar om att anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. För att se att eleven kan göra detta behöver jag be eleverna uttrycka sig på minst två olika sätt, alltså konstruera uppgifter som uppmuntrar till detta. Texttyperna är inte lika tydligt olika i engelska och moderna språk som de är i svenskämnet, så det kräver ett vässat öga för att se detta. Eller så skapar man uppgifter där det blir otroligt tydligt. Jag har tagit över den här klassen i år och har inte hunnit se så många olika varianter på skrivande från dem. Därför lade jag till en liten extrauppgift.

At some point during the trip you send a digital message of some sort (SMS, Messenger, WhatsApp etc.) to a friend. The text does not need to be long, but here you get to show me that you can adapt your language to a different text type.

När eleverna såg den här uppgiften var det många som blev lite paffa. Flera frågade om det var okej ifall de använde slang, någon försökte viskande förklara att de ibland använde förkortningar när de skriver till kompisar och undrade ifall detta var okej. Självklart, svarade jag, det är ju hela grejen! Vi måste se till att erkänna för oss själva, och för eleverna, att även den engelska de använder utanför klassrummet är engelska!

Som avslutning bjuder jag på några elevexempel på den senaste uppgiften. Enjoy!

i miss u dude. im doing just gr8 and im getting so tanned it's amazing. The guys arent really that good looking:( but ive seen some hotties;). We saw frick'n penguins on a beach lol. The elephants were the coolets though. So now were at school and I hate it lol. But a guy in my class is really cool so I guess that's the only good thing. Anyways i love you bro and ill see you in a week. bye <3

hey, whatcha doin(probably playing skyrim)? I just saw a Fukin' penguin in Africa, which is cool but kinda felt bad for it cuz it must be really sweaty.
Anyways this place is awesome and you're really missing out. I'll update you if I see any other cool things
cya in two days!

Hello buddy ol' pal. How are things? South africa is pretty interesting. It's clearly different from home, like going out alone especially at night is not safe or so the family i stay with says but it's like meh really, I think they are overreacting as the surrounding area where we live seems quite safe. I'm still getting used to using paper currency all the time, sadly not that many places take cards so I spend a lot of time just fumbling around with my cash XD. Cricket is boring and rugby is kinda fun. A lot of things happen and the players seem to get hurt just a little bit, HAHA.

Whats up brotha i just landed in South Africa and i'm still alive just wanted you to know that ^-^ btw the airplane food was trash

Bildkälla Hero-bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penguins_at_Boulder%27s_Beach,_South_Africa.jpg


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla