Black Lives Matter

Ett arbetsområde av stor vikt

Det går inte att missa det. När man frågar eleverna vad som hänt i världen under sommaren kommer det två svar. Corona och #BlackLivesMatter.

Jag vill inledningsvis berätta att jag tvekat länge kring att skriva det här inlägget. Att undervisa om rasism är svårt. Att undervisa om orättvisor är svårt. Men så viktigt. Jag gör inte på något vis anspråk på att veta hur man bäst undervisar om dessa områden, men jag har gjort ett försök. Det började med några trevande steg, och slutade med lektioner som blev mycket bättre än jag själv hade vågat hoppas på från början. Håll till godo.

I can't breathe.

Eric Garner, George Floyd and many more.

Inledning

Vissa elever har stenkoll på vad som händer i världen, men inte alla. För att vi ska ha en gemensam grund ville jag visa någonting i filmväg för mina elever. Det finns naturligtvis oändligt mycket på området på nätet, men jag valde till slut det här filmklippet Länk till annan webbplats.. Det kommer inte från USA, vilket kan göra att det känna något mer neutralt.

Jag ville sedan gå igenom ett antal begrepp för att vi skulle ha samma bas. Som stöd valde jag en bok som släppts i sommar, This Book is Anti-Racist Länk till annan webbplats.. Boken riktar sig till tonåringar, så förklaringarna är tydliga. Jag valde ut ett antal begrepp som jag ville förtydliga, använde citat från boken (förutom i ett fall, där jag saknade en bra förklaring, där fick Wikipedia vara med som källa). Jag lade till diskussionsfrågor till begreppen för att eleverna skulle för tänka efter och för att lyfta fram exempel från elevgruppen. Begreppen finns i denna presentation. Powerpoint, 876 kB. Glosor från presentationen finns samlade i Quizlet Länk till annan webbplats.

Grupparbete - informationssökning

Jag kunde inte välja ut ett fall att titta närmare på, så jag valde att i stället dela in eleverna i grupper och dela ut ett fall per grupp. De fick sedan leta information om fallet på internet. Stort fokus här är självklart på källkritik, det pratade vi om innan de började. Det är ett område där starka känslor cirkulerar och det påverkar källorna mycket. Jag försöker uppmana eleverna att använda t. ex. Donald Trumps Twitter-konto som källa, för att verkligen få igång en diskussion, men ingen vågade sig på att använda sociala medier. Det hade i det här fallet kunna vara relevanta källor, så det t. ex. på Instagram spridits mycket information om fallen. Frågorna var grundläggande och utgår som alltid ifrån frågeorden. Du hittar dem i ett dokument här. Word, 17 kB.

Presentation - källkritik

För att alla ska få helheten fick grupperna sedan kort presentera sina fall. Jag kräver aldrig att eleverna pratar inför hela klassen, men varje grupp skulle presentera och om någon individ satt kvar på sin plats gjorde jag ingen grej av det, bara uppgiften blir presenterad. Eleverna lade in de viktigaste sakerna i en kort presentation och beskrev fallet för klassen. Efter varje presentation kom den viktigaste delen: samtal om källorna.

Eleverna har tidigare arbetat med källkritik med mig och känner vid det här laget igen de fyra kriterierna Pdf, 3 MB.. Jag repeterade dem i början av varje lektion och eleverna hade tillgång till en skriftlig beskrivning av dem under tiden de arbetade. Några viktiga saker som lyftes under samtalen:

  • Är en Brittisk källa (BBC) mer trovärdig i det här fallet för att de amerikanska medierna är så påverkade av det politiska läget?
  • Är en lokal källa (NY Times om ett fall i NY) mer troligt påverkad av subjektiva känslor, då t.ex. journalisten kan bo i det kvarter där händelsen ägde rum?
  • Kan man verkligen lita på att en video är sann, för att "det ser man ju"? I tider där AI kan ändra en video kan det se verkligt ut utan att vara sant. (Ett elevnära exempel på detta är appen REFACE, där man kan få in sitt eget ansikte i kända filmklipp, se här Länk till annan webbplats. eller här Länk till annan webbplats..)
  • Hur noga behöver man kolla av de källor som Wikipedia hänvisar till?
  • Hur nya källor behöver man ha i ett fall som detta? Behöver man beakta händelser som ännu inte hunnit äga rum? (I flera fall har domstolsförfaranden fortfarande inte hunnit komma till stånd.)

Det viktigaste i de här diskussionerna är att jag inte på något vis anser mig ha ett facit på hur trovärdiga källorna är. Det viktiga är att vi gemensamt lyfter blicken. Ofta har någon i klassen snappat upp något, under helgen hade det kommit ny information i ett av fallen som en elev hade hört men som jag missat. Tillsammans hanterar vi det massiva informationsflöde som är så svårsållat.


Mia Smith

Legitimerad lärare i engelska och tyska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla