Interaktiv samhällskunskap med Padlet

Förra veckan skrev jag om mitt besök på BETT-mässan och ett studiebesök på en engelsk skola, som inspirerade mig till ett lektionsupplägg med hjälp av appen Padlet. Att låta Padlet vara en del av undervisningen går att göra på många sätt och jag har försökt ta detta vidare för att bygga in mer interaktivitet i mitt klassrum och i mitt sätt att undervisa.

Inom ramen för ämnet samhällskunskap ska eleverna träna på att “analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller”.

I åttan jobbar vi med området "Så styrs Sverige" Länk till annan webbplats. som utgår från det centrala innehållet om “Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner”.

En del av detta arbetsområde är att arbeta med olika former av regeringar, vad skillnaderna mellan koalitionsregeringar, enpartiregeringar, majoritetsregeringar och minoritetsregeringar är och hur regeringsbildning går till. Detta är ett utmärkt tillfälle att samköra med en övning där eleverna får resonera kring hur en regering skulle kunna bildas utifrån ett fiktivt valresultat.

Jag har gjort övningen tidigare i åttan, men då med hjälp av papper och penna och i första hand som en individuell uppgift. Med hjälp av Padlet ville jag att övningen skulle vara till gagn för alla i mitt klassrum och att alla skulle bli delaktiga. Många elever tycker att övningen är svår, särskilt när de sitter med en eller två klasskamrater och försöker diskutera. Nu fanns möjligheten att plocka upp övningen på en annan nivå och diskutera i klassen på ett annat sätt än tidigare.

Till lektionen hade eleverna haft en flipp-film om regeringen Länk till annan webbplats. i läxa och väl på lektionen placerades eleverna i fyra olika grupper med en iPad i varje grupp.

Varje grupp fick sitt eget unika valresultat att diskutera och uppgiften att försöka formera en fungerande regering. I Padlet hade jag skapat en ruta för varje parti med hjälp av sina iPads kunde eleverna flytta runt rutorna och skapa sin egen regering samtidigt som jag kunde ha de olika resultaten på klassrummets projektor och låta eleverna se resultaten förändras.

Varje grupp fick dessutom i uppgift att förklara vilken typ av regering de bildat och motivera varför de gjort sitt val och hur de trodde den skulle fungera.

När eleverna var färdiga så gick vi igenom resultaten i tur och ordning och diskuterade dem.

Utifrån diskussionerna och de val eleverna gjort strukturerade vi också om de olika resultaten, pratade om olika sätt att bilda regeringar, starka och svaga regeringar och ideologiska avvägningar kring varför olika partier skulle kunna eller inte kunna samarbeta i regeringsställning.

Upplägget med en gruppuppgift gav möjligheter till diskussion och reflektion kring vad för typ av regering som kunde bildas och varför. Att eleverna dessutom fick samtala kring problematiken och lyssna på varandras reflektioner och mina kommentarer bidrog till ytterligare diskussion.

Upplägget skapade också en helt annan interaktivitet än jag haft tidigare och min förhoppning är att även de elever som tidigare tyckt liknande uppgifter varit extra svåra fått en möjlighet att tänka till, reflektera lite extra och fått en ökad förståelse kring hur regeringar kan bildas i ett parlamentariskt system. 


Mikael Bruér

Lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla