Vintern: En tid att diskutera hållbar utveckling?

Imorgon drar alltså vårterminen igång runt om i landet. En ny hektisk period för de flesta SO-lärare där allt man inte hunnit under hösten ska hinnas med. En sak som kan vara bra att tänka på ur det perspektivet är att fundera över vilket ämne det är säsong för. En tanke kan vara att inleda terminen med att fokusera på geografi och mer specifikt på hållbar utveckling och konsumtionsmönster. Hur då? Ett ögonblick så ska jag försöka förklara.

Ett av de områden som många SO-lärare upplever knepigt att få till på ett bra sätt är arbetet med geografiska fältstudier. Kombinationen av årstiden och arbetsområdet är på flera sätt ganska praktisk.

Några av de saker som eleverna ska arbeta med inom ramen för geografiämnet är:   

  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen
  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

och eleverna ska dessutom lära att sig: 

  • ...undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då [...] geografiska mönster av handel och kommunikation samt för [...] underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett [...] sätt.

Men hur fasen hänger det ihop med vintern?

Jo. Under specifika perioder på året konsumerar vi olika typer av varor. Att undersöka vilka varor som finns i butiker, varifrån de kommer, priser, eller vad folk faktiskt köper passar alldeles utmärkt som en uppgift när det gäller att genomföra en fältstudie. Vill man dessutom spara tid går detta utmärkt att koppla ihop med samhällskunskapen och att:

  • ...undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då [...] samband med [...] underbyggda resonemang.
  • ... värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med [...] resonemang och [...] underbyggda argument och kan då i [...] utsträckning växla mellan olika perspektiv.

På så sätt kan man sätta eleverna i arbete med att undersöka och samtidigt beta av både delar av samhällskunskap och geografi. Exempel på saker elever kan undersöka är

  • Vilka färskvaror finns i affärerna? Var kommer de från? Särskilt fokus kan t.ex. läggas på de frukter som vi konsumerar under vintern som inte allt för sällan åkt ett varv runt jorden eller två.
  • Skiljer det sig mellan olika affärer på olika områden? Eleverna kan sedan använda statistik om olika områdens inkomster eller liknande för att jämföra.
  • Hur mycket säljs och hur mycket slängs.
  • Enkätundersökningar bland de som handlar, om hur de tänker kring sin konsumtion.

Detta går sen att kombinera med diskussioner i klassrummet om olika konsekvenser av handelsmönstren, om hur varor fraktas och liknande. Det leder också vidare till att kunna diskutera klimatkonsekvenser och elevernas eget ekologiska fotavtryck som man kan använda t.ex. Världsnaturfondens kalkylator Länk till annan webbplats. för att arbeta med.

Att arbeta med liknande när det inte naturligt växer saker runt om oss kan också bidra till att skapa en ytterligare medvetenhet hos eleverna om hur vi som människor påverkar planeten med konsumtion som kanske inte alltid hänger ihop med naturliga förutsättningar. Vintern som sådan är kanske ingen nödvändighet för att skapa den typen av diskussioner med eleverna, men då vi varken har äppelträd eller hallonbuskar att haka upp oss på kanske vintern kan tjäna som en liten pedagogisk inspiration.


Mikael Bruér

Lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla