Digitalisering som resurs för historieämnet

För den som undervisar i historia kan internet vara en guldgruva för att utveckla sin undervisning och hitta användbara resurser. I detta inlägg lyfts några tips på verktyg och material fram.

Publicerad Av

Som den vän av digitalisering jag är har jag länge funderat över de möjligheter som internet bjuder för den som undervisar i SO-ämnen. Som med all annan katalogisering av digitala resurser är det en tidsödande process, samtidigt är det ett arbete som i det långa loppet också kan bidra till enklare och bättre arbete.

Innan jag delar med mig av lite av de resurser som finns tillgängliga är det viktigt att påpeka följande:

  • En katalogisering av digitala resurser är aldrig komplett och måste ständigt uppdateras. Det förstår naturligtvis de flesta som dagligen kommer i kontakt med nätet, men det förtjänar ändå att nämnas.
  • Digitalisering är meningslös i det avseende att det enbart syftar till digitalisering. Varje resurs som ska användas måste i varje givet sammanhang användas utifrån syftet att den ska förbättra undervisningen. Digitalisering för sin egen skull är inte bara meningslös utan riskerar dessutom att vara skadlig för elevernas kunskapsutveckling.

Jag kommer inte dela med mig av en fullständig katalog. Dels därför att det inte är möjligt och dels därför att personliga premisser kan vara nog så betydande för den enskilde lärarens val av resurser. Se istället mina tips som en start på din egen katalog, eller ett tillägg.

En förändrad läroplan

Från och med 30/6 2018 har vi en reviderad läroplan. För vissa ämnen innebär det stora förändringar. För SO-lärarna är det främst samhällskunskapen som påverkas direkt. Däremot innebär det inte att övriga ämnen inte behöver gå i den riktningen. Under förra årets SETT-mässa fick jag möjligheten att lyssna på representanter från Skolverket som redogjorde för läroplansförändringarna. Det är sällan jag lyssnat på myndighetsrepresentanter som varit så tydliga; läroplansförändringarna gäller alla!

Eleverna ska kunna använda digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Historieämnet

Historieämnet enligt LGR11 utgår från ett syfte som kan kokas ned i fyra förmågor. Dessa fyra förmågor samverkar och bör betraktas som en helhet.

För att kunna arbeta med historiska källor och historieanvändning krävs att eleven har stabila referenskunskaper med sig (något jag skrivit om här och här). Utan referenskunskaper är det meningslöst att arbeta med detta. Detsamma gäller de historiska begreppen som inte kan stå för sig själva utan görs begripliga och fungerande i ett specifikt sammanhang.

På samma sätt tänker jag när det gäller katalogisering av resurser. Att inte bara allmänt söka och sammanställa, utan systematiskt kategorisera utifrån de olika förmågor som de hör samman med, men också inom vilket specifikt historiskt sammanhang de kan användas i.

Historiska referenskunskaper

Av naturliga skäl är de sidor som en lärare kan använda för att bredda både elevernas kunskaper och sina egna till antalet fler än andra resurser. Att göra en fullständig katalogisering är naturligtvis omöjligt, men några förtjänar att nämnas. Att jag inte plockar fram SO-rummet specifikt är helt enkelt därför att vid det här laget är det en välkänd och väl använd sida (med all rätta!).

Några resurser förtjänar dock att nämnas.

Den amerikanska sajten teaching history Länk till annan webbplats. är en god resurs både avseende referensmaterial, forskning och metodtips. En sida alla som undervisar historia borde känna till.

Historiska kartor är otroligt spännande att använda för att bidra till att skapa en bild av det historiska landskapet. Det finns en rad olika resurser för detta. Några av de jag använt är:

Tittar man i våra läromedel brister de ofta i undervisningen om minoriteter. Därför kan resurser kring detta vara bra att ha koll på.

Samiskt informationscentrum (Red. Länken fungerar inte längre.) har en hel sida dedikerad till skola, både med material och lärarhandledning (Red. Länken fungerar inte längre.).

Detsamma gäller Kommittén mot antiziganism Länk till annan webbplats. som gett ut ett läromedel och en tillhörande lärarhandledning.

Hur historia används

Av naturliga skäl är det svårt att hitta material som handlar om detta. Däremot finns det goda resurser. Exempelvis har Historisk tidskrift Länk till annan webbplats. ett öppet artikelarkiv som är en guldgruva.

När det gäller material som finns online är det framförallt Forum för levande historia Länk till annan webbplats. som behöver lyftas fram.

Det finns däremot otaliga faktiska exempel på hur historia använts, där exempelvis Youtube Länk till annan webbplats. kan fungera som källa.

Vad som är viktigt när man letar efter material är att ställa sig några frågor som en utgångspunkt.

Historiska källor

När det kommer till historiska källor är mängden material omfattande och mer tillkommer hela tiden. Problemet är att nästan allt material som finns tillgängligt online är svårtillgängligt för eleverna. För att underlätta kan du som lärare behöva ”tvätta” texterna så att de blir tillgängliga.

När det gäller svenska historiska källor online behöver Riksarkivets digitala forskarsal Länk till annan webbplats. lyftas fram. Denna resurs är i sig en fantastisk resurs som kan vara en mycket bra utgångspunkt för varje historielärare. Detsamma gäller Stockholmskällan Länk till annan webbplats. som dessutom har föredömligt pedagogiskt material.

Det finns flera arkiv online. Några av dem är Nordiska kulturrådets digitala arkiv. Länk till annan webbplats. Även folkrörelsens arkiv och sajten historia.se Länk till annan webbplats. som har mängder av historisk statistik förtjänar ett omnämnande.

När det gäller att hitta material för eleverna att arbeta med finns sidan Arkiv och lärande Länk till annan webbplats. som både har källmaterial och färdiga lektioner. I detta sammanhang har också Riksarkivet Länk till annan webbplats. bra material med tillhörande lärarhandledning Länk till annan webbplats. och även Forum för levande historia Länk till annan webbplats..

Avslutningsvis

För den som undervisar i historia kan nätet vara en enorm resurs. Grundregeln är precis som i all annan undervisning: använd bara det som kan förbättra din undervisning och skit i resten.


Mikael Bruér

Lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla