Utbildning och verklighet

Under helgen som gick tog, om ni frågar mig, en rad av Sveriges klokaste och mest samhällsengagerade studenter examen. Runt om i landet har lärarutbildningarna delat ut diplom och rosor. Nu väntar verklighetens kranka blekhet dessa förväntansfulla studenter.

Publicerad Av

Jag har själv två terminer kvar av min utbildning. Det är med skräckblandad förtjusning jag och mina klasskamrater blickar ut över vår framtida yrkesroll. I tryggheten av vår utbildning och den skyddade verkstad som där råder är det svårt att på individnivå förbereda sig för vad som komma skall. Lärarutbildningen är inte dålig, men det finns områden som behöver förändras.

Alla utbildningar har sina brister.

Det finns inga studenter som är 100% nöjda med en femårig utbildning - och finns ni så får ni jättegärna höra av er till mig. Tyvärr tror jag att den studenten blir det omtalade "undantaget som bekräftar regeln". Det finns dock en utbildning får mer utrymme i samhällsdebatten än någon annan – lärarutbildningen. I egenskap av att vara landets i särklass största utbildning är det inte så märkligt att den stöts och blöts på ett flertal arenor. Det är dock viktigt att framhålla att utbildningen inte är undermålig eller enklare än andra långa universitetsutbildningar.

Varje månad debatteras lärarbristen i nationell media.

Läraryrket är inte för alla. Det finns för och nackdelar med alla yrken som nås genom universitets- och högskolestudier. Lärarutbildningen är en lång och innehållsrik utbildning där studenterna efter några år förväntas vara experter inom minst två skilda ämnen - och i vissa fall tre eller fyra. Dessa kunskaper ska sedan, via "beprövad erfarenhet", kunna förmedlas till barn och unga på ett sätt som skapar lärande i våra elevgrupper. Läraryrket bär på en stolthet som grundas i ett praktiskt hantverk. Det hantverket består av kopplingen mellan teori och praktik som motiverar elever till tänkande och lärande.

Varje vecka hoppar någon av lärarutbildningen.

Framtidens Sverige har inte råd att tappa fler lärare. Det finns mycket att göra i skolan men det finns också brister i lärarutbildningen. Utbildningen behöver stärkas i sina praktiska delar för att ge blivande lärare möjligheten att förbereda sig inför sina första år i verksamheten. Lärarstudenter måste förberedas för sitt kommande yrke och utbildningen behöver ge dessa förutsättningar.

Varje dag fortsätter tiotusentals lärarstudenter sin resa mot examen och ett yrkesliv inom skolan.

Förbättringar behöver göras i lärarutbildningen och det är de praktiska delarna som lärarstudenter anser är mest akuta Pdf, 1 MB.;

  • Alla studenter måste få en handledare i den skolform och de ämne som deras utbildning riktar sig mot.
  • De handledare som lärarstudenter följer ute i skolorna måste få tid och möjlighet att genomföra sitt handledaruppdrag på ett bra sätt.
  • Handledarna måste få tid och möjlighet att genomgå en handledarutbildning.

Vi är medvetna om att vår verksamhetsförlagda utbildning är kostsam och tidskrävande för våra handledare. Men vi vill påminna huvudmännen om att varje tidsenhet handledning av en erfaren lärare är guld värd för varje lärarstudent. Tiden som läggs på lärarstudenterna kommer också att resultera i nyexaminerade lärare som stannar kvar inom yrket och är redo för ett yrkesliv i klassrummet.


Mimmi Rönnqvist

Studerar till gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och historia. Tidigare ordförande för studerandeföreningen LR Stud.

Mejla