Packa ryggsäcken

En lärarstudent på VFU

I september 2013 påbörjade jag min ämneslärarutbildning. Jag flyttade 30 mil söderut till den relativt stora staden Umeå och klev in i universitetsvärlden. Fem år senare har jag en lång rad av erfarenheter i ryggsäcken. Inte minst de många olika moment jag och mina kursare avklarat under ordinarie lärarutbildning, men jag har också hunnit engagera mig i studentmottagningen, varit ordförande för ämneslärarnas kårförening, vice ordförande för Umeå studentkår, tillsammans med andra fackligt engagerade studenter startat en LR Stud-förening i Umeå och sist men inte minst i skrivande stund drivit LR Stud som ordförande för dess centrala styrelse under snart en och en halv mandatperiod.

Publicerad Av

Alla dessa erfarenheter ska jag nu på något sätt lyckas packa omsorgsfullt i min ryggsäck så att de är lättillgängliga. Någon nytta tror jag att jag kan finna ur var och en (förutom ett katastrofalt dåligt didaktikseminarium om Kubakrisen). För det är nu det stora eldprovet kommer  - en tre månader lång VFU. I Umeå har ämneslärarstudenterna två korta VFU-perioder under första och femte terminen och sedan en lång VFU under nionde terminen.

Vad tycker LR Stud om VFUn?

LR Stud har under lång tid drivit frågar om bättre praktisk undervisning i lärarutbildningen och idag fokuserar vi främst på att VFUn ska hålla hög kvalitet och vara likvärdig över landet. Vi vill att alla studenter ska ha en egen handledare som är legitimerad lärare. Dessutom ska lärarstudenter få ha VFU i rätt årskurs och i rätt ämnen. Vi tycker också att det är enormt viktigt att lärare som åtar sig ett handledaruppdrag får ersättning eller explicit tid för att gå en handledarutbildning och för att avsätta tid för handledning av sin lärarstudent.

Så hur ser min VFU ut?

Jag har VFU på en stor gymnasieskola i Umeå som ingår i övningsskoleprojektet. Jag har två handledare, en för samhällskunskap och en för historia. VFUn pågår från 4 september till 4 december.

Detta första inlägg är mestadels informativt. Men jag vill gärna höra vad ni tänker kring VFU, om ni har några tips till mig och om ni vill att jag ska skriva om något särskilt. Imorgon har jag lovat Lärarhögskolan i Umeå att "prata om VFU" med de 500 nya lärarstudenterna som börjar olika lärarprogram. Sen drar det igång.

Håll i hatten!


Mimmi Rönnqvist

Studerar till gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och historia. Tidigare ordförande för studerandeföreningen LR Stud.

Mejla