Momentsplanering

En lärarstudent på VFU

Det är en stor sak att för första gången stå på egna ben i klassrummet. En lärarstudent lägger ner många timmars planering på att bygga en lektion med hjälp av styr­dokument, läromedel och kurslitteratur från lärar­utbildningen. Hur mycket styrning du får från din handledare varierar enormt mycket från person till person, likaså hur mycket stöd.

Publicerad Av

Jag har (enligt mig) turen att ha två handledare som är konstruktiva, öppna och ger mig mycket utrymme att själv välja, strukturera och planera mina moment. Det är en gåva och en förbannelse. Med få men tydliga ramar är det svårt att veta ungefär var en ska börja. Läromedlen från de olika kurserna får vara pekpinne – och jag blandar det med mina egna ämneskunskaper som jag fått från lärarutbildningen.

Ämneslärarutbildningarna är väldigt bra på att ge oss djupa och breda kunskaper men däremot blir vi inte så mycket klokare vad gäller planering. Val av metod, urval, problematisering, ordval, svårighetsgrad och konkretisering är några av många saker som vi inte får beröra mer än några få timmar på lärosätena.

Jag har skapat mig en egen strategi. Det är ingen sanning men det är de saker som jag har fått springa genom hela den gigantiska skolan jag arbetar på för att fråga mina handledare om:

  • Få fram ramar för urval, vad handledaren tycker är det mest essentiella och skapa dig en uppfattning om elevgruppen.
  • Fråga handledaren vilken tidsram hen tänker sig. Handlar det om tre eller nio lektioner? Hur långa är lektionerna?
  • Kolla igenom de läromedel som finns på skolan och undersök vilket urval läromedelsförfattaren har gjort. Jämför gärna flera olika!
  • Gör en punktlista med det antal lektioner du ska ha. Glöm inte tid för ev repetition och examination.
  • Tänk över hur du vill lägga upp undervisningen. Vad bör nämnas först? Prata gärna med en annan lärarstudent eller med din handledare.
  • Leta fram ett gäng olika metodböcker och leta inspiration på nätet. Förklara dina idéer för någon annan och fila på idén tills din kollega också förstår upplägget. Presentera idén för din handledare och be om konstruktiv kritik!
  • Sätt dig ner med kunskapskrav och centralt innehåll för kursen och fyll din punktlista med innehåll och metod. Tänk på att det är bra att ha några extra uppgifter ifall att något går alldeles för fort.*
  • Googla! Det finns SÅ mycket bra material på nätet.
  • Ät lunch, drick kaffe och börja med nästa moment.
  • (Skriv i din kursutvärdering att metodik och kontakt med yrkesverksamma lärare borde utökas i hela lärarutbildningen).

Har du något du tycker ska tilläggas? Lämna en kommentar!

*Men tänk också på att det inte längre handlar om att genomföra en redovisning på utsatt tid – det handlar om att följa styrdokument och ge elever möjlighet att nå kunskapskraven. Om det drar ut på tiden får det antingen tas nästa lektion eller så får du fundera på om du tar upp för mycket innehåll.


Mimmi Rönnqvist

Studerar till gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och historia. Tidigare ordförande för studerandeföreningen LR Stud.

Mejla