Pi-dagen

Den 14:e mars är det Pi-dagen (med amerikanskt datumformat 3/14) .

Publicerad Av

Pi är en matematisk konstant (vars värde ofta avrundas till 3,14) som alla elever stöter på i grundskolan där den bland annat representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

Enligt Wikipedia har Pi-dagen firats sedan slutet av 80-talet och vem har inte de senaste åren just den 14:e mars sett olika skämt i form av t.ex. pajer och liknande som fått sägas symbolisera just Pi.

Här är ett intressant klipp från kanalen Numberphile på Youtube om olika sätt att visuellt representera Pi som verkligen verkligen visar matematikens estetiska sida:

På skolor i Sverige uppmärksammas Pi-dagen på olika sätt. Hur gör ni?


Nicklas Mörk

Lärare i matematik, historia, geografi, samhällskunskap och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla