Uppesittarkväll med matematik

Kan man ha en uppesittarkväll i matematik som lockar elever. Javisst kan man det. Förra året arrangerade vi en uppesittarkväll med fokus på matematik för eleverna på min skola. Arrangemanget blev enligt oss en succé varför vi i år igen upprepar arrangemanget.

Publicerad Av

Nu på onsdag arrangerar vi på min skola precis som förra året en uppesittarkväll för de elever som vill nöta matematik lite extra inför stundande nationella prov. Förra året bjöd vi in eleverna i åk 8 och 9. Ungefär 40 elever deltog då varav de flesta var elever från årskurs 9. I år bjuder vi in alla elever från årskurserna 7-9.

Eleverna får möjlighet att komma till skolan mellan 17.00 och 20.00 och kommer där mötas av uppgifter av olika karaktär utifrån deras enskilda behov och önskemål. Vi ger också eleverna smörgås och saft.

Man kan argumentera om det är bra eller dåligt att förbereda sig på detta sätt inför nationella provet. Vi har en annorlunda utgångspunkt. Vi vill att eleverna ska mötas och samtala om matematik under trivsamma former och på så sätt sända positiva signaler inför framtiden. Jag kan förstå att eleverna i åk 7 kan tycka att det är lång tid kvar på högstadiet men hoppas att några kommer dit för att få möta de äldre eleverna och se hur de tar sig an uppgifterna de får möta. Jag skulle önska att vi oftare kunde erbjuda dessa tillfällen som ofta ger mycket över årskursgränserna.

I första hand har vi förberett problemlösningsuppgifter och uppgifter som testar hur väl eleverna känner till begrepp och metoder med koppling till de olika centrala innehåll som eleverna mött eller kommer att möta på högstadiet. Utöver det har vi förberett några större uppgifter av utredande karaktär.

Vår erfarenhet från förra året var att eleverna, både de som gick i årskurs 8 och 9, kunde arbeta lång tid med både de traditionella problemlösningsuppgifterna och med de utredande uppgifterna. De flesta höll fokus samtliga tre timmar vi var där men det var såklart helt okej för eleverna att komma dit enbart en timme om de ville det.

Min förhoppning är som sagt att många elever kommer och att de yngre eleverna får en positiv upplevelse av matematik inför kommande läsår. En annan förhoppning är också att de elever som snart ska genomföra de nationella proven känner sig än mer rustade inför det efter kvällen.


Nicklas Mörk

Lärare i matematik, historia, geografi, samhällskunskap och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla