Intresseföreningen för yrkeslärare

Vad gör vi och vilka är vi?

Visste du att Lärarnas Riksförbund har åtta olika intresseföreningar? I detta blogginlägg får du en presentation av Intresseföreningen för yrkeslärare och vilka som är våra viktigaste frågor .

Publicerad Av

Vi är en grupp lärare som, efter intresseanmälan, har utsetts (för en begränsad tid) av LR:s Förbundsstyrelse på uppdrag av Förbundsmötet. Ett annat ord skulle kunna vara forum (som dock inte kändes aktuellt eftersom LR nyligen lade ner sina gamla forum), utskott eller arbetsgrupp.
Man kan alltså inte ”gå med” i intresseföreningen genom att höra av sig till oss. Däremot är vi förstås väldigt intresserade av att få in synpunkter från er runtom i landet. Vad ni tycker och tänker om ert arbete som yrkeslärare, era behov från både arbetsgivare och fackförbund och hur vi ska fånga upp detta på ett bra sätt.

Våra viktigaste frågor

  • För det första: Legitimation för yrkeslärare, en självklarhet! Det finns flera orsaker till att vi vill att det ska vara ett krav även för yrkeslärare att vara legitimerade för att sätta betyg. Det är en myndighetsutövning att sätta betyg och det måste vara rättssäkert. Det ska finnas en likvärdighet mellan olika lärarkategorier, status som yrkeslärare ska inte ses som lägre än för andra lärarkategorier.
  • För det andra: APL in i tjänstefördelningen. Det som särskiljer oss från de flesta andra lärare är arbetet med APL. Det är viktigt att det arbete vi gör med APL syns i våra tjänstefördelningar. Tid för APL-anskaffning, kontakt med handledare, APL-besök och trepartssamtal är exempel på moment som ska synas där.
  • För det tredje: Yrkeslärare som en väg vidare. Vi vill lyfta yrkeslärare som en väg vidare från ett yrkesliv inom näringslivet, detta utan att tumma på utbildning och legitimation. Därför måste det löna sig att utbilda sig till yrkeslärare.

Jag som är sammankallande heter Nicklas Vigren och jag är 51 år. Jag arbetar som yrkeslärare på elprogrammet, inriktning automation på den kommunala skolan Örnsköldsviks gymnasium. Där har jag arbetat sedan 2009. Min lärarbana började jag på en friskola innan jag efter ett och ett halvt år bytte till skolan där jag än idag arbetar. Jag började läsa till lärare i Stockholm 2004 och fortsatte i Umeå efter ett år. 2006 tog jag min examen.
Tidigare har jag arbetat med VAV-reglering (variabel luftvolym) i laboratoriemiljö åt framför allt läkemedelsindustrin.
Det här tycker jag är en viktig fråga för oss yrkeslärare: Att alla våra uppgifter och uppdrag finns med i våra tjänstefördelningar.
Det här har jag som fritidsintresse: Jag spelar musik på el- eller kontrabas, gärna jazz men de flesta musikstilar funkar för mig.

Vill du nå oss kan du göra det genom att mejla oss på if.yrk@lr.se

”Det finns flera orsaker till att vi vill att det ska vara ett krav även för yrkeslärare att vara legitimerade för att sätta betyg. Det är en myndighetsutövning att sätta betyg och det måste vara rättssäkert. Det ska finnas en likvärdighet mellan olika lärarkategorier, status som yrkeslärare ska inte ses som lägre än för andra lärarkategorier.”

Intresseföreningen för yrkeslärare, Lärarnas Riksförbund


Nicklas Vigren

Yrkeslärare på el-programmet inriktning automation. Skyddsombud på arbetsplatsen, huvudskyddsombud i kommunen och biträdande föreningsombud. Sammankallande för intresseföreningen för yrkeslärare.

Mejla