Rättssäker bedömning

Jag lyssnade häromdagen på Lärarpoddens avsnitt som handlade om rättssäker betygssättning och huvudmannens ansvar. Avsnittet blev lite av en ögonöppnare för mig.

Publicerad Av

Som någon säkert har gissat läser jag en kurs om bedömning och betygssättning just nu och blev glad när jag fick höra en person som lägger ansvaret för rättssäker betygssättning, utöver den enskilda läraren, på huvudmannen. Bedömning är komplext och kunskapskraven i sig hjälper inte till att förenkla denna process. Är man som jag, behörig i 6 ämnen i F-3 har man i en klass på 20 elever 120 omdömen att göra (!). Även om varken teknik eller engelska har några kunskapskrav i årskurs 3 (vilket är en helt annan diskussion) har vi krav på oss att koppla våra bedömningar mot kraven i årskurs 6. För att exemplifiera vad jag menar är det här ett kunskapskrav för betyget E i teknik (åk 6):

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö (Skolverket 2017, s. 287).

I årskurs 3 ska eleven alltså vara på väg mot att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Hur sjutton ska man bedöma det? När är det läge att göra en IUP? Vilken är den lägre nivån till ”till viss del underbyggda resonemang”? Tolkningsutrymmet för det här citatet måste jag väl (?) med fog få anse stort. För att kunna göra en rättssäker bedömning måste jag få tid att diskutera och bedöma med andra tekniklärare, vilket min huvudman måste ge mig tid till!

Eftersom jag kommer att jobba i förskoleklass – årskurs 3 sätter jag inga betyg. Dock är vår bedömning vi gör ingalunda oviktig; det har till och med skrivits fram ett kunskapskrav redan i årskurs 1. Det är under de tidiga årens bedömningar som elevers eventuella läs- och skrivsvårigheter kan och bör uppmärksammas. Detta för att kunna sätta in stödinsatser så tidigt som möjligt.

Insikt 3:

Vikten av att huvudmannen ser sitt ansvar för rättssäker bedömning.

Mer inom ämnet

Länk till Lärarpoddens alla program


Rasmus Lindström

Nyutexaminerad grundskollärare F-3. Undervisar i svenska, matematik, engelska, NO, SO och teknik.

Mejla