Struktur för överlevnad

Under den här veckan har jag fått med mig att arbeta mycket med strukturer i planeringen av min undervisning eftersom många elever verkligen behöver dem.

Publicerad Av

Jag hade en teaterlärare en gång. Han hette Patrik Bergner och han försökte få oss att förstå varför vi spelar teater och varför var och en av oss är unik. Patrik sa att all världens tankar redan har tänkts av någon annan. Tänk inte att du ska säga någonting nytt som inte någon har tänkt förut. Det som är speciellt är att DU aldrig har tänkt den tanken förut.

Lite så har jag tänkt när jag fick idén om att börja blogga under mina sista 31 veckor av lärarutbildningen. Vad kan jag bidra med? Jag forskar inte och jag är ingen revolutionerande eller otroligt erfaren lärare eftersom jag fortfarande går min utbildning. Det jag kan göra är att berätta vilka uppenbarelser jag har fått! Det kommer med all säkerhet vara saker som har forskats på, förmodligen har tusentals andra lärare och lärarstudenter tänkt samma tankar som jag, långt innan mig. Men JAG har aldrig tänkt den tanken förut, eller fått den insikten förut.

Efter denna introduktion kommer jag in på den insikt som jag fått under denna vecka.

Insikt 1: Hur barn (och kanske alla) är beroende av struktur.

Jag gör just nu min tredje VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i en tredjeklass. Deras schema har en tydlig struktur där exempelvis tisdag förmiddag består av läsläxeförhör och under lektionen efter lunch går de igenom en ny läsläxa. Det finns också små strukturer, som exempelvis att de går igenom dagen varje morgon och de väljer två nya klassvärdar genom att läraren drar två glasspinnar med elevernas namn på. Eleverna ska komma fram till vilka de är genom att ställa ja- och nejfrågor till läraren. Många i klassen var noga med att påpeka under de första veckorna, när jag var ny, hur varje procedur skulle gå till. Gjorde jag så blev de lugna och det fungerade bra för mig att hålla i lektionerna istället för att deras egentliga lärare gjorde det. Gjorde jag däremot någonting som bröt mot strukturen var det många som protesterade och blev oroliga.

Ett tydligt exempel för mig på hur beroende många är av strukturer var när jag skulle introducera ett nytt sätt att göra morgonrutinerna på. Mirakulöst nog lät de mig lägga till några saker till rutinerna genom att gå igenom dagen även på engelska. Först fick som vanligt en elev komma fram och läsa dagens datum och vilka som hade namnsdag (det också med en tydlig struktur såklart). Därefter frågade jag: Which day is it today? Eleverna svarade på engelska och jag skrev upp veckodagen och datumet på engelska istället för på svenska som de brukade. Vi läste därefter hela datumet tillsammans enligt mallen: Today is Monday, 8th of October. Efter att vi läst tillsammans första gången började jag säga: ”Nu tror jag att alla har vaknat så vi läser det en gång till” – bara för att få dem att läsa högre. De förstod min mening.

När vi gjort det i lite mer än en vecka var det fredag och vi hade mycket att stå i på tjugo minuter så jag drog igenom morgonrutinerna lite snabbare än vanligt. Efter att vi hade läst datumet första gången tillsammans tänkte jag gå vidare och presentera veckans grej för eleverna då jag fick höra: ”Ska du inte säga att vi har vaknat nu?”

Denna enkla uppenbarelse gjorde att jag började förstå elevers behov av struktur på riktigt. Nu kunde jag koppla mina erfarenheter och observationer från föregående VFU:er och vikariat till detta. Hur extrema vissa klasser hade varit med strukturer och hur mycket läraren måste ha förlitat sig på dem. Jag började dra mig till minnes en klass som protesterade vilt om jag inte gjorde precis som deras riktiga lärare brukade göra. Drog jag inte isär gardinerna innan vi började den första lektionen på dagen blev de alldeles spattiga och vägrade att lyssna på mig.

Under den här veckan har jag fått med mig att arbeta mycket med strukturer i planeringen av min undervisning eftersom många elever verkligen behöver dem. Har du tips på bra strukturer; antingen till planering av ens egna undervisning, klasschema eller lektioner får du gärna kommentera och dela med dig!


Rasmus Lindström

Nyutexaminerad grundskollärare F-3. Undervisar i svenska, matematik, engelska, NO, SO och teknik.

Mejla