När vikarien ska ta över, del 2

En termin som känns alltför kort, ett yrkesliv med ett ansvar som är alltför stort. Ibland måste vi motvilligt släppa ansvaret en stund och låta någon annan ta över trots att veckorna springer iväg. Då kan det vara bra med en plan.

Publicerad Av

Här är ett upplägg som jag tror att du glatt kan lämna till vikarien och sedan vila lugn i förvissningen om att eleverna kommer att utvecklas samtidigt som du kan komma tillbaka till en situation som går att hantera. Det fungerar lika bra för engelska som för svenska på gymnasiet men det kräver lite tid så om du har planerat upp hela terminen kan det bli tajt.

Den 59:e upplagan av World Press Photo Contest har gått av stapeln och de nominerade bidragen återfinns här Länk till annan webbplats..

Ett sätt att jobba med dessa bilder skulle kunna vara detta:

Triggervarna eleverna. Många av bilderna är mycket starka. 

Dela sedan in klassen i grupper om tre.

  1. Låt eleverna välja en bild per grupp. Uppmuntra dem att inte välja samma bild som någon annan grupp (så långt det är möjligt).
  2. Låt dem först betrakta bilden och bilda sig en uppfattning om vad den skildrar samt var och när den tagits.
  3. Låt dem sedan arbeta med de tre stegen i tankerutinen Think, Puzzle, Explore (Red. Länken fungerar inte längre.), alltså först kartlägga vilka kunskaper de har om den situation bilden skildrar, sedan formulera frågor kring situationen/bilden, och till sist göra en plan för hur de kan söka svar på dessa frågor.
  4. Låt eleverna arbeta i 20-30 minuter med att gruppvis söka svar till de frågor de listat under det föregående steget.
  5. Nu är det dags att skriva, enskilt. Eleverna i gruppen ska välja varsitt perspektiv att skildra situationen i bilden från. Det kan vara  första person (antingen fotografen eller någon av personerna i bilden) eller tredje person (allvetande eller begränsat perspektiv). Eleverna ska inte skriva långt, cirka 300 ord räcker. Det är uppgiften till nästa lektion.

Vid nästa lektion:

  1. Inled med 5-10 minuter för eleverna att enskilt läsa igenom sina texter. Om du vill kan du be dem fokusera på något särskilt (interpunktion, subject-verb agreement, tempus, etcetera)
  2. Gör en runda med kamratrespons. Låt texterna cirkulera inom gruppen och be varje elev markera något som är särskilt bra i texten samt ställa en fråga till författaren/kommentera något de tror kan förbättras. Om du bad eleverna fokusera på något särskilt under det föregående steget, be dem göra samma sak under kamratresponsen.
  3. Ge eleverna ytterligare lite tid att enskilt arbeta med sina texter.
  4. Nu är det dags för grupperna att förbereda en presentation av sin bild. Under presentationen ska de först visa bilden och peka på vilka detaljer i den som de uppmärksammat och tagit fasta på (uppmana dem att triggervarna om det behövs), sedan tillsammans redogöra för hur arbetet gick till och vad de lärde sig under Think, Puzzle, Explore och till sist läsa minst ett stycke var ur sina texter.

Förhoppningsvis är du nu tillbaka i klassrummet och kan njuta av gripande bilder, väl förberedda presentationer och vacker högläsning.

I bästa fall så kommer eleverna också att ha lärt sig något nytt om världen vi lever i, satt sig in andra människors perspektiv, övat sitt tänkande och sina skriftliga och muntliga färdigheter. Det vill jag i alla fall tro.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla