Tankar för dagen

Jag har många gånger fått höra att det är viktigt att skapa autentiska uppgifter som tillåter eleverna att tala eller skriva med en "riktig" publik i åtanke. Jag vet att det är så, och ändå misslyckas jag med det så ofta. I det här inlägget vill jag beskriva hur jag försökt att använda mig av Sveriges Radios "Tankar för dagen" Länk till annan webbplats., för att åstadkomma något i den önskade riktningen.

Det har länge tilltalat mig att ta in radio och poddar i undervisningen. De fördelar jag märkt är att lyssnande, vare sig det är radio, podd eller högläsning, skapar lugn och fokus i klassrummet och tillåter alla elever att omedelbart gripa sig an en uppgift, oavsett hur läsvana de är.

Och när elever producerar texter för radio faller de naturligt in i den tankemodell för effektiv kommunikation som Steven Pinker lyft fram i The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century Länk till annan webbplats., nämligen den att du, författaren, har observerat något ute i världen som du vill förmedla till en jämlike som ännu inte uppmärksammat samma sak. Det är en modell som hjälper avsändaren att klä rätt så avancerade resonemang i en genomskinlig och konversationsnära stil.

Vi börjar med en muntlig uppgift för att bekanta oss med formatet

När vi tar oss an "tankarna" för första gången får eleverna välja fritt ur listan på SRs hemsida Länk till annan webbplats.. Jag ber dem lyssna och anteckna enligt see-think-wonder (Red. Länken fungerar inte längre.) (i det här fallet hear-think-wonder).

Sedan får de sitta i grupper om tre och redogöra för sina tankar om "tankarna" och föra diskussionen vidare med varandra.

När vi samlar ihop oss i helklass ber jag en elev från varje grupp redogöra för vad en annan elev i gruppen hört, tänkt och undrat. Därefter är det fritt fram för kommentarer och frågor från övriga klassen.

Sedan följer en skriftlig uppgift

Lektionen efter är det dags att skriva. Instruktionen nedan bygger på att eleverna redan är bekanta med essäformatet. Är de inte det så kan det krävas lite mer förberedelse.

A. Välj ett av ljudklippen nedan, lyssna på det så många gånger du vill och anteckna så mycket som du behöver.

B. Skriv sedan en text om högst 600 ord, vilken du

  • inleder med att sammanfatta vad klippet handlade om och lyfta fram de aspekter du finner särskilt intressanta och sedan
  • fortsätter genom att gräva dig djupare in i ämnet, vidga resonemanget och/eller problematisera radiopratarens ståndpunkter (vilket du kan göra genom att till exempel hänvisa till egna upplevelser och erfarenheter och/eller göra kopplingar till något annat du hört, sett eller läst)
  • och avslutar genom att radiopratarens och ditt eget resonemang knyts ihop, eller på något annat lämpligt och läsarvänligt sätt.

Stil och språk

Stilen ska vara personlig men vårdad och språket varierat, läsvänligt och korrekt

Tips

Försök att belysa ämnet med hjälp av både konkreta exempel och mer abstrakta/teoretiska resonemang.

Syfte med uppgiften

P1s “Tankar för dagen” vill publicera reflektioner från lyssnarna på sin hemsida

Sist men inte minst - egna "tankar för dagen"

En tanke jag har är att vi sedan, under resten av kursen, kan inleda varje lektion med att en elev får presentera sina egna tankar för dagen. Resten av klassen får då lyssna, skriva ner en kort höra-tänka-undra-anteckning och vara beredda på att kommentera presentationen efteråt. Men det är exakt den typ av långsiktig plan som jag aldrig riktigt lyckas ro iland, så vi får väl se. Jag gör ett försök när höstterminen rullar igång.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla