Kärlek, vetenskap, empati och en jäkla fin textbindning

Det här inlägget handlar om en skrivövning för engelska på gymnasiet

"Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life:" så inleder Bertrand Russell prologen till sin självbiografi från 1956. Han fortsätter genom att lista de tre passioner som styrt hans liv: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. Det kan låta svulstigt och pretentiöst, men för en man som aldrig vilade länge i en och samma famn, som gjorde sig världskänd som matematiker och filosof, tilldelades Nobelpriset i litteratur och som kämpade mot kärnvapen och för världsfred större delen av sitt liv kan det nog få gå an.

"Mitt namn är Russell, Bertrand Russell"

I undervisningen är prologen är ett väldigt fint verktyg för att lära eleverna att strukturera en text och ge dem möjligheten att reflektera över vuxenlivet. Medan Russell tittar tillbaka på sitt, får eleverna blicka framåt mot sina. Och vilken språklärare drömmer inte om att både lära sina elever att skriva väl och forma dem till kärleksfulla, kunskapstörstande och samhällsengagerade individer? Utbildning och bildning hand i hand. Så här ser texten ut i sin helhet:

What I Have Lived for

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a great ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.

I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of my life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness - that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem to good for human life, this is what - at last - I have found.

With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.

Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.

This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.

Eleverna behöver självklart hjälp med att förstå alla de ord och uttryck som är nya, ovanliga och svåra. Även många vuxna och bildade läsare kan behöva tänka till kring fraser som the Pythagorean power by which number holds sway above the flux och jag vill inte att eleverna ska känna sig dumma eller tappa intresset bara för att Russell gapat stort och svalt hela Encyclopedia Britannica. Att läsa texten högt och pausa för att förklara de svåra avsnitten med hjälp av denna "gloslista" Länk till annan webbplats. brukar fungera fint. Sedan är det dags att ge sig på det som gör prologen till ett så bra undervisningsverktyg - textbindningen.

Hurra! skriker alla elever i kör.

5 av 5 elever älskar textbindning

I klassen har vi redan tidigare talat om topic sentence och concluding sentence med hjälp av denna fula men effektiva presentation Länk till annan webbplats.. Vi har också talat om signposting utifrån exemplen på denna webbplats (Red. Länken fungerar inte längre.). Det är ju inte kärnfysik direkt så med hjälp av de kursiverade termerna ovan och de färgkodade avsnitten i texten nedan får eleverna till uppgift att redogöra för vilka mönster de ser.

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a great ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.

I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of my life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness - that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem to good for human life, this is what - at last - I have found.

With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.

Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.

This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.

Hittills har eleverna inte haft några större svårigheter att "knäcka koden" och vad kan väl passa bättre när det är gjort än att förvandla de nyfunna insikterna till en nyvunnen förmåga. Vi gör det genom att skriva egna texter utifrån Russells mönster. Eleverna får skriva under rubriken What I Will Live for och för att de hjälpa dem med stoffet så börjar vi med att först diskutera frågan What is worth living for? 

Eller också väljer man pengar...

Varje elev får göra en lista med fem punkter och sedan jämföra dem med några klasskamraters. I de fall de valt olika får de motivera sina val för varandra och om de får tid över ber jag dem komma överens om en gemensam och rangordnad lista. Därefter samlar vi deras "passioner" på whiteboarden eller med hjälp av lämpligt webbverktyg. Vi väljer ut några av bidragen och fördjupar oss en aning - Who chose "adventure"? Why? What would a life spent searching for adventure look like? Oftast blir det bra diskussioner, men någon gång har det hela fallit platt och jag vet faktiskt inte vad som gjorde skillnaden. (Eleverna kan väl ändå aldrig ha hunnit bli så cyniska att de tröttnat på att lista inspirerande buzzwords?! Hur ska de då klara av ett modernt yrkesliv?) Nåväl, högtflygande drömmar och stora ambitioner i alla ära men god textbindning kan ingen ta ifrån en. Så tröstar i alla fall jag mig.

Den tid som är kvar av lektionen ägnar vi åt att komma igång med skrivandet och läxan blir att ha texten färdig till nästa gång då ska vi arbeta vidare med den och fokusera på språklig variation och grammatisk precision.

Hurra! Skriker alla elever i kör.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla