The Filter Bubble – övningar till engelskan

Det här inlägget innehåller två hörövningar och en läsövning anpassade till Engelska 6 och 7.

Ingen kan väl ha missat att ordet “filterbubbla” gjort entre i svenskan. Nyordslistan för 2016 (Red: Länkens målsida finns inte längre) förklarar det som ett individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar och ger ett exempel hur det använts i dagspressen: På nätet omges vi redan i ökande grad av en filterbubbla. Det nät jag ser, som sökresultat och flöden i sociala medier, är inte vad du ser, utan skapas bara för mig av nätföretagens algoritmer och den information de har om mig sedan tidigare (Sydsvenskan 28 juli 2016).

I engelskan så har begreppet “filter bubble” funnits åtminstone sedan 2011, då Eli Pariser publicerade boken The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think Länk till annan webbplats.om fenomenet som de senaste månaderna, i spåren av Donald Trumps valseger, fått oerhört mycket uppmärksamhet. Här nedan följer två hörövningar och sedan en fördjupande läsövning på detta bubblande ämne.

Den första övningen tar avstamp i Eli Parisers TED-tal från 2011. Inga konstigheter, bara att visa och be eleverna besvara några av nedanstående frågor medan de tittar och lyssnar (eller så låter du eleverna titta på klippet i sin egen takt och formulera tre frågor var i stigande svårighetsgrad för att sedan testa varandra).

 • What is a filter bubble?
 • Why could Eli Pariser not see any of his conservative friends’ posts on Facebook anymore?
 • Name two pieces of information which sites like Google can use to personalize your search results.
 • Eli Pariser claims that there is no “standard Google” anymore. What does he mean by that?
 • What is the difference between editors and algorithms (as “gatekeepers”)?
 • What is “junk information”?
 • What does the speaker mean by “a balanced information diet”?
 • How could we adjust the programming of the algorithms to prevent filter bubbles?
 • What are the similarities between the present situation and that of 1915?
 • Name two problems/challenges created by filter bubbles?
 • Can you think of any positive aspects of filter bubbles?

Det finns så klart fler och säkert också bättre frågor att ställa, men de här har fungerat bra för mig och jag hoppas att de kan vara till någon nytta för den som vill använda materialet.

När vi väl diskuterat färdigt svaren i helklass har jag slussat eleverna vidare till British Councils webbplats där det finns ytterligare två hörövningar på samma tema: The Filter Bubble, part 1 (Red: Länkens målsida finns inte längre) och The Filter Bubble, part 2. (Red: Länkens målsida finns inte längre) Enligt sidan ligger svårighetsgraden på B2 så det borde gå bra att använda materialet för både Engelska 6 och 7 men jag tycker nog att nivån känns lämpligast för 6:an.

Att det finns ett visst överlapp mellan frågorna till TED-klippet och frågorna i övningarna från British Council stör inte mig, men det kan vara bra att vara medveten om att det är så.

Kanske kan man lämna ämnet där och känna sig nöjd. Men för den som vill låta eleverna fördjupa sig ännu mer i det så vill jag rekommendera DNs artikel om hur unga män i Makedonien skapar “fake news” om Sverige för en amerikansk publik Länk till annan webbplats.. Den finns både på svenska och engelska och vi använder så klart den engelska versionen i det här sammanhanget.

I anslutning till artikeln finns ett två minuter långt filmklipp, också det på engelska, som kan användas både som “teaser” och förförståelse.

Det sätt vi har jobbat med artikeln på är att eleverna först fått kika på filmen, sedan fått 30 minuter att läsa artikeln och göra anteckningar kring fyra punkter:

 • The news article jumps between three different locations: Florida, Kristianstad and Veles. What chain of events links the people interviewed in each of these locations together?
 • If you compare the news article to Eli Pariser’s TED-talk, what connections do you see?
 • In your opinion, is any person or party mentioned in the news article more to blame for perpetuating the unfortunate cycle of events than the others?
 • In your opinion, what changes can we make to break the downward spiral described in the news article?

Vi har sedan avslutat lektionen med att diskutera de första tre punkterna ovan och hemläxan till nästa lektion har varit att förbereda sig på att bli testad på orden i artikeln samt att samtala med föräldrar/vårdnadshavare om den fjärde och sista punkten. Det ger bra förutsättningar för att återknyta till temat nästa lektion genom att först höra hur samtalen i hemmet har gått och sedan testa eleverna på orden.

Känner vi inte att ämnet filterbubblor är helt uttjatat vid det laget så kanske vi utforskar en mer abstrakt nivå av det med hjälp av denna Länk till annan webbplats.artikel från webbplatsen brainpickings.org Länk till annan webbplats., men med tanke på svårighetsgraden så lär det i så fall kräva ett väldigt medvetet angreppssätt och därmed kanske också ett eget blogginlägg.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla