Från finansminister till Frankensteins monster

Frälsande framstegsmakare eller förskjutet monster - det är skillnaden mellan Viktor Frankensteins högtflygande drömmar och det fasansfulla resultatet av hans arbete. Det är också skillnaden mellan forne finansminister Anders Borgs publika anseende före och efter sommarens skandalomsusade skärgårdsfest. Med avstamp i Mary Shelleys 1800-talsroman och dagstidningarnas rapporter om "Borgaffären" vill jag i det här inlägget presentera två argumentationsövningar anpassade till kursen Svenska 2 på gymnasiet.

I all korthet är idén att eleverna i två olika situationer ska utgå från de klassiska retoriska sätten att försvara sig på (eller, om en vänder på dem, angripa någon på).

Det är min erfarenhet att sammanställningen ovan är ett utmärkt verktyg för att dissekera, analysera och konstruera argumenterande tal och texter med en skuldfråga i centrum, oavsett om den handlar om att vara skyldig i juridisk eller moralisk mening.

Den enda teknik jag hittills saknat i uppställningen är den jämförelse Shylock begagnar sig av i sin berömda monolog från Köpmannen i Venedig Länk till annan webbplats. där han menar att det som är rätt för en grupp av människor också måste vara rätt för en annan:

If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why, revenge.

Kanske är hans taktik en variant av relatio criminis, ett sätt att återföra brottet på dem som anklagar?

Nåväl, så här har jag tänkt att vi ska arbeta under de två momenten:

Frankenstein

I samband med att vi läser om upplysningen och romantiken tycker jag om att läsa Mary Shelleys Frankenstein med klassen. Historien om romanens tillkomst, den unga författarens härkomst och dramatiska liv samt berättelsens många olika bottnarna gör att det finns så mycket att lära sig och att tala om. Det finns dock väldigt många färdiga analyser av romanen på nätet där romanens många teman och tolkningsmöjligheter utforskas i detalj och för att hantera den pedagogiska utmaningen så får eleverna ta del av de vanligaste tolkningarna redan innan de påbörjar läsningen.

YouTube-kanalen Crash Course har två underbara program om Frankenstein (här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats.) och trots de genretypiskt manschauvinistiska inslagen vill jag också visa Thug Notes gangsterrapanalys Länk till annan webbplats. av verket.

Eleverna får sedan, vid seminarietillfällen under läsningens gång, leta stöd i texten för de olika tolkningar/läsningar som klippen redogör för. Samtidigt ber jag dem att under hela läsningen fundera över och ta ställning till vem de tycker bär det största ansvaret för den tragedi som romanen urartar i, Viktor Frankenstein eller hans monstruösa skapelse. Detta läs- och tankearbete ska till sist mynna ut i ett argumenterande tal:

Din uppgift är att postumt (efter deras död) företräda antingen Viktor Frankenstein eller hans "monster" gentemot en representant för den andre. Du ska försvara din klients delaktighet i de händelser som leder fram till så mycket olycka och död under romanens gång och göra ditt yttersta för att lägga så stor del som du kan av ansvaret och skulden för det inträffade på motståndarparten. Utgå från de klassiska strategierna för att angripa och försvara och använd dig av etiska, och logiska argument såväl som känsloargument (ethos, logos och pathos) Länk till annan webbplats.. Ditt framträdande ska vara 4-5 minuter långt och innehålla tydliga hänvisningar till händelser och replikskiften i romanen.

Om jag har tur så blir det en ganska jämn fördelning mellan elever som väljer att representera den ena respektive andra parten och då tror jag att det blir bra att genomföra presentationerna i små grupper om 4-6 elever (så att det inte blir tjatigt för åhörarna). Vi får se hur det går, men jag har stora förhoppningar om att förena god pedagogik med god underhållning.

Fallet Borg (eller Borgs fall)

När eleverna en gång drillats i konsten att försvara och angripa med hjälp av gamle Frankenstein och hans stackars monster så hoppas jag på att ytterligare förfina deras färdigheter med hjälp av nyhetsrapporteringen kring Anders Borgs framfart på fest i sommar. Som grand final ska eleverna ge sig in den offentliga debatten med ett inlägg som syftar till att antingen bättra på Borgs anseende (återupprätta hans ethos) eller ytterligare besegla hans olyckliga öde.

Kanske försöker jag i sammanhanget smyga in en klassisk svensklärarkoppling till Zola och J'accuse, men handen på hjärtat, visst är det lite skillnad i dignitet på Borg- och Dreyfusaffärerna? Strindbergs äventyr i Geneve med måttband i hand ligger närmare till hands, men det är en hänvisning som eleverna definitivt klarar sig utan.

Det finns redan en uppsjö av artiklar om Borgs festande i dags- och kvällspressen, alltifrån någorlunda nyktra och sakliga beskrivningar till mer personliga och rent av raljanta kommentarer. Det ger oss möjlighet att studera olika typer av tidningstexter och diskutera vad det är som utmärker dem stilistiskt liksom undersöka vilka typer av argument de innehåller. Under tiden får eleverna möjlighet att välja vilket perspektiv de själva vill föra fram i sammanhanget och börja fila på sina argumentationer.

Här följer några artiklar som vi kan komma att kika på:

Från SvD

Från DN

Från Aftonbladet

Från Expressen

Från GP

Från Metro

Kommentarerna under Anders Borgs ursäkt är provocerande Länk till annan webbplats.

När vi ägnat lite tid åt att studera språk och stil samt gjort en kritisk granskning av argumentationen i de utvalda artiklarna blir det dags för eleverna att ge sig in i ringen. Jag har ännu inte bestämt mig för hur uppgiften ska utformas, inte ens om de ska genomföra den skriftligt eller muntligt, men följande parametrar tänker jag mig att instruktionen ska innehålla:

  1. Vilken texttyp eller talsituation det handlar om (så att eleven kan anpassa språk, stil och argumentation)
  2. Vilken den huvudsakliga målgruppen för framställningen är (så att eleven kan anpassa språk, stil och argumentation)
  3. Längd - antingen 500 ord eller 4-5 minuter
  4. Utgå från de klassiska strategierna för att angripa och försvara och förbered ett inlägg som antingen syftar till att förbättra Borgs anseende efter festskandalen eller som ytterligare inskärper allvaret i det som skedde och håller honom ansvarig för det.

Om någon nu tänker varför sätter han stackars Anders Borg under lupp? eller anar en personlig eller till och med partipolitisk agenda så vill jag försäkra er om att jag strävar efter att plocka in aktuella "skandaler" från alla möjliga politiska inriktningar i min undervisning och att jag faktiskt också är en sån där lite ofräsch medelålders man som blir lite för glad i hatten då och då, även om jag inte kan minnas att jag gjort mig skyldig till något blottande av intimdelar eller några kvinnofientliga tillmälen (fast det kan å andra sidan inte Borg heller).

Det var det hela.

Nedan följer några punkter från det centrala innehållet för Svenska 2 som jag hoppas att täcka in genom de två argumentationsuppgifterna ovan

  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla