Väck den Björn som sover och krossa rasismen!

Att säga att nu ska vi jobba med "tema integration" i undervisningen kan kännas lite ansträngt ibland, lite för stort liksom, eller lite för abstrakt och byråkratiskt. Samtidigt står vi inför utmaningen att forma ett Sverige där vi alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, kan leva i värdighet och frihet och med jämbördiga möjligheter att göra något av våra liv. Och vi vet att om vi ska lyckas med det så måste skolan dra sitt strå till stacken. I det här inlägget vill jag tipsa om två sätt att göra det.

1. Gå en mil i någon annans skor

Den 19:e februari är det premiär för Teskedsordens digitala projekt Reality Check. (Red. Länken fungerar inte längre.)  Och håll i er nu, det är en app. Ja, jag vet att appar och mobiler i och kring undervisningen är ett omtvistat ämne, men den här verkar riktigt bra! Idén bygger i stort på den modige och kloke advokaten Atticus Finchs iakttagelse i romanen To Kill a Mockingbird - "You never really understand a person until you consider things from his point of view . . . until you climb into his skin and walk around in it" - och så här presenteras projektet på Teskedsordens hemsida:

Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på [...] intervjuer som utförts.

Under spelets gång kommer spelaren även få pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Jag tänker hänga på låset till premiären och skyndsamt lansera appen bland mina elever, så att de värms upp inför nästa uppgift som måste vara klar före den 1 mars då det är deadline för att skicka in bidrag till Björn Ranelid-priset.

2. Väck den Björn som sover

"This machine kills fascists" lär det ha stått på Woody Guthries gitarr. Björn Ranelid arbetar i stället med pennan, själen och "fingerblomman". Ja just det, fingerblomman! Kolla här bara. Man kan tycka vad man vill om vissa av hans metaforer men Björn Ranelids passion, säregna uttryck och omtanke om människan kan ingen ta miste på. Jag tänker ge mina klasser möjligheten att studera några särskilt Ranelidska ögonblick (tack YouTube!) och göra pastischer innan de får ta del av instruktionerna till uppsatstävlingen om årets Ranelid-pris:

Vilka erfarenheter, tankar och känslor har du kring skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med? Skriv en text som behandlar temat, med mod och egensinne. Använd språkets inneboende kraft! Ordet är mäktigare än allt annat och möjligheterna är oändliga. En människa som skriver med litterära och konstnärliga ambitioner bör ha sin egen stil i ordet och språket.

Min önskan är att eleverna ska inspireras att våga närma sig ämnet på ett kreativt och glädjefyllt sätt. Kanske kan vi för några ögonblick kasta problembilder och problemformuleringar för vinden tillsammans med prestige och prestationskrav och bara låta språket och drömmarna skena. Resultaten kommer knappast att bli idel mästerverk, men något värt att förädla är jag säker på att vi ska kunna vaska fram. Vi har i alla fall allt att vinna på att försöka. Gör gärna det du också! 

Mod och egensinne har ett namn och en form - Björn Ranelid