Korta klipp till svenskan

En gång i tiden var det en lyx när fröken drog för gardinerna, släckte lysrörslamporna i taket och lät Pogo Produktion föra oss bort till forna tider och fjärran länder. Idag har den tekniska utvecklingen gjort att världen kommit närmare och bildspel, ja till och med rörliga bilder i HD, finns överallt omkring oss. Men vad ska vi välja att ta in i klassrummet och vad ska vi låta drunkna i den osynliga ocean av ettor och nollor som brusar omkring oss?

Oavsett vad vi väljer att krydda våra lektioner med så tror jag att det är viktigt att vi skiljer på undervisningens kärna och de element vi broderar ut den med. Tim Oates Länk till annan webbplats. med flera har på ett övertygande sätt visat att ett välstrukturerat läromedel, gärna tryckt på papper, skapar en nödvändig ryggrad åt kurserna. Därför befarar jag att den tendens som är så vanlig idag, att skolor gärna ser att lärare samlar klipp och artiklar för att skapa sina egna gratisläromedel och samla dem på diverse lärplattformar, riskerar att leda till en urvattnad och snuttifierad undervisning snarare än en förbättrad sådan.

Så utan ambition om att erbjuda något som ens påminner om ett läromedel så följer här en lista på de YouTube-kanaler som jag har haft mest nytta av och, till sist, en lista med utvalda klipp från TedEd som jag har försökt att kategorisera så att det ska bli lätt att hitta det som är relevant för svenskans olika moment.

Den som är skicklig på att själv söka sig fram till det den behöver kommer med andra ord inte att hitta något nytt, men kanske kan en sammanställning ändå vara användbar, som en genväg om inget annat. Och just ja, alla klippen är på engelska, men eftersom de är så korta så tycker jag inte att det gör så mycket och för att underlätta förståelsen så brukar jag visa dem med textningen på .

Crash Course – Literature Länk till annan webbplats.

Crash Course erbjuder en hel massa kategorier av “snabbkurser” på sin kanal. Utbudet är brett, tempot är skyhögt, ljudet bullrigt och stora mängder information har klämts in i ganska korta men mycket ambitiösa infotainment-klipp. Det betyder att eleverna måste vara starka i engelska för att kunna hänga med. Jag brukar mest använda klippen från Crash Course Literature Länk till annan webbplats.som förförståelse eller som ett sätt att runda av ett moment.

CrashCourse – Mythology Länk till annan webbplats.

Jag har ständigt dåligt samvete för att jag inte ger eleverna så breda kunskaper om de många mytologiska berättelser som utgör grunden i vår berättartradition. Med hjälp av Crash Course Mythology Länk till annan webbplats.är det dock lätt att erbjuda eleverna en överblick över olika skapelseberättelser och pantheon, liksom att tilldela dem olika myter att fördjupa sig i och använda som bas för till exempel kreativt skrivande. Ändå hinner jag inte med så mycket av det som jag skulle önska.

School of Life – Literature Länk till annan webbplats.

School of Life Länk till annan webbplats. har långtifrån lika många klipp som Crash Course. Tempot är också betydligt beskedligare och tonen mer lågmäld. Här handlar det om “information” snarare än “entertainment”, en ganska välkommen tempoväxling.

Thug Notes – Literature Länk till annan webbplats.

Många skarpa analyser döljer sig bakom det något chauvinistiska ghetto-tugget i Thug Notes Länk till annan webbplats. klipp. Här är det återigen lika delar underhållning och kunskapsförmedlande som gäller. Underhållningselementet utgörs av krocken mellan berättarens gangsterjargong och de skarpa analyser av klassiska verk som han faktiskt gång på gång levererar. Men även om det bitvis är ganska roligt så tröttnar jag snart på komiken och önskar att det gick lättare att komma åt substansen.

TedEd Länk till annan webbplats.

Den kanal som jag använder allra flitigast är TedEd Länk till annan webbplats.. Dels kan jag vara säker på att klippen håller en hög kvalitet (därmed inte sagt att alla är felfria), dels så finns det under varje klipp en länk till TedEds hemsida där vi hittar elevuppgifter. Dessa är indelade i fyra steg: Watch (se klippet), Think (oftast ett quiz), Dig Deeper (länkar till fördjupning) och Discuss (en möjlighet att via ett forum diskutera frågor relaterade till klippet med andra användare). Den lärare som vill kan även skapa ett login och skräddarsy egna lektioner på hemsidan eller ladda ned en lektion som andra användare skapat. Så långt har jag dock aldrig gått.

Men jag har gått igenom samtliga TedEd-klipp tillgängliga 2018-10-22 och skapat denna lista för svenskämnet:

Antiken / Antik mytologi

Om Odysséen

Om Odysséen

Myten om Promotheus

Herkules 12 stordåd

Myten om Kung Midas

Myten om Orfeus och Eurydike

Myten om Amor och Psyche

Myten om Ikaros

Myten om Arakne

Myten om minotauren

Om stoikernas filosofi

Om Platons grottliknelse

Om Platon

Om Aristoteles och retoriken

Om Aristofanes och komedin

Om Aristofanes och komedin

Nordisk mytologi

Om Tors färd till Utgårdaloke

Medeltiden och renässansen

Om Canterbury Tales

Om Don Quijote

Om dramats framväxt

Om Shakespeare

Om Shakespeares Macbeth

Om Shakespeare

Om Shakespeare

Om Shakespeare

Upplysningen

Om Encyklopedin

Romantiken

Om Frankenstein

Om Edgar Allan Poe

Realismen

Om Charles Dickens

Om Leo Tolstojs Krig och fred

Om “moderna” författare och verk

Om ett konstexperiment med Walt Whitman som utgångspunkt

Om Apollinaire

Om James Joyce och hans Ulysses

Om Kafka och begreppet “Kafkaesque”

Om George Orwell och begreppet “Orwellian”

Om Beckett och hans I väntan på Godot

Om Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

Övrigt

Om skrivande (att skapa spänning)

Om skrivande (gestaltning)

Om skrivande (metod)

Om skrivande (bildspråk)

Om skrivande (att skapa världar)

Om den klassiska hjälten

Om antihjälten

Om dystopier

Om bokens historia


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla