Dialekt i P1

- ett fint komplement till svenskkurserna

Perioden mellan de nationella proven och terminsslutet är ibland lite svår att hantera. Vi lärare har fullt upp med vår rättning och eleverna är både rätt slutkörda och upptagna med prov och uppgifter i andra ämnen. Då gäller det att fylla varje lektion med värdefullt innehåll utan att det leder till en ohanterlig arbetsbelastning. I den här situationen har jag funnit att SRs Dialekt i P1 Länk till annan webbplats. har varit till stor nytta.

Publicerad Av

Programserien innehåller endast fyra halvtimmeslånga avsnitt (hittills) och som titeln Dialekt i P1 avslöjar så kretsar dessa kring variationer i svenskan, men inte bara regionala sådana, vilket en lätt kan ledas att tro. Även sociolekter, kronolekter och en ganska stor dos språkhistoria ryms i programserien.

Innehållet är populärvetenskapligt och bitvis aningen spekulativt, men för de elever som redan arbetat med någon av aspekterna språkvariation, språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, språkhistoria eller språkförändring så erbjuder programserien ett återaktualiserande av de kunskaper de tidigare förvärvat, och detta på ett lättsamt och trevligt sätt.

De fyra avsnitt som finns att tillgå är:

E vs Ä – den stora språkstriden! Länk till annan webbplats.

Finlandssvenskan – vår mest livfulla dialekt! Länk till annan webbplats.

Vad är pannkakor och vad är plättar?! Länk till annan webbplats.

Goa göteborgare och dryga stockholmare? Länk till annan webbplats.

De program jag hittills använt mig av är "E vs Ä - den stora språkstriden!" och "Goa göteborgare och dryga stockholmare." Titlarna kan låta Stockholms- eller i alla fall storstadscentrerade, men faktum är att de båda programmen innehåller gott om intressanta inslag som berör samtliga landsändar.

Som förförståelse har jag samlat språkhistoriska och språksociologiska begrepp på tavlan och försökt få eleverna att minnas innebörden av dem. Därefter har jag delat ut papper och färgpennor och uppmuntrat eleverna att teckna/anteckna fritt under programmet med bara några få frågeställningar/uppgifter att förhålla sig till:

- Anteckna en sak du lärt dig av programmet och som du vill dela med dig av/ställa en fråga om till en familjemedlem eller kompis utanför klassen.

- Vad var det mest intressanta/mest häpnadsväckande du lärde dig av programmet?

- Vilka av de språkliga begrepp vi diskuterat har någon bäring på det som diskuteras i programmet?

- Nämn någon aspekt av språket som du kommer att vara extra lyhörd för efter att ha lyssnat till programmet.

- Finns det något i programmet som du ställer dig frågande till?

Efter att ha upprepat frågerutinen med de två avsnitten, något som tog ungefär en timme per gång i anspråk med uppföljning och allt, så upplever jag att vi befäst kunskaper som annars lätt hade kunnat gå förlorade.

Framför allt är upplevelsen att vi utnyttjat tiden väl tillsammans i klassrummet samtidigt som vi hållit arbetsbördan på en hanterbar nivå.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla