Från låttext till novell

- en skrivövning för Engelska 7

Att låta en kort och intensiv estetisk upplevelse, som ett foto eller en låttext, utgöra underlag för en längre berättelse är inget nytt grepp. Ett känt exempel är Sean Penns regidebut, The Indian Runner (1991), som inspirerats av Bruce Springsteens "Highway Patrolman" (1982). Här följer en beskrivning av hur jag i blygsam skala vill göra något liknande med mina klasser i Engelska 7.

Publicerad Av

Den första lektionen i kursen vill jag ägna åt att arbeta med att utveckla elevernas förmåga att tolka bildspråk. Det gör jag med hjälp av Shirley Jacksons ruggigt dystopiska novell "The Lottery" och Josh Ritters märkligt underbara låt "The Curse". Om detta har jag skrivit i ett tidigare inlägg - "En EPA-lektion" Länk till annan webbplats..

Det är först i samband med den andra lektionen, när eleverna också fått i läxa att läsa en kort text om Milgram-experimenten Länk till annan webbplats. och applicera dess lärdomar på "The Lottery", som jag tänker att vi ska sätta igång med lyssnandet och skrivandet. Den låt jag valt ut heter "The Torch Committee" (Josh Ritter, 2019) och skildrar framväxten av ett totalitärt samhälle präglat av en angivarkultur. De elever som följt The Handmaid's Tale kommer kanske att känna igen sig i den andliga miljön.

Det finns flera skäl till att jag valt "The Torch Committee". Dels så tror jag att den är lagomt utmanande för Engelska 7, dels så passar den in med de teman som jag vill fokusera på i kursens inledning (grupp-psykolgi och nationalism), och till sist så hoppas jag att den talar till eleverna lika starkt som den talar till mig. Vi får väl se.

Innan vi lyssnar till texten får eleverna följande uppgifter:

1. What do the following words and expressions mean: to root something out, by-law, technicality, dot each "i" and cross each "t", not meant for light of day, amiss, legalese, appendix.

2. What is the narrative point of view - first, second or third person?

3. Who is the protagonist of the song?

4. Why has the addressee been brought in?

5. On a number of occassions the addressee is threatened by the narrator. Highlight the lyrics that contain such threats.

6. What does the narrator's claim that his "hands are also tied" signify?

7. During the length of the song, the addressee is persuaded to do something for the Torch Committee. What? How?

8. Highlight three sections that you think are of special significance for a full understanding of the song.

9. Underline two sections that you find difficult to interpret.

10. Write down any observations that you might want to share with your peers.

(Låttexten är ganska lång, ljudfilen hittar ni i slutet av den.)

THE TORCH COMMITTEE

Good evening, may we say again
How pleased we are that you've come in
The day was long, your bed was soft
Still there’s some names we're crossing off
It says here by your file you
Have been so loyal, brave, and true
We need not fret, you need not fear
And so we come to why you're here

The torch committee now confirms
The truth of rumors lately heard
That there come monsters in our midst
Well-disguised and carefully hid
Anywhere and anyone
The root of every evil done
But you will help us root them out
The torch committee has no doubt

We see your hands and legs are tied
In clearest breach of by-law five
And left here in this little room
In clearest breach of by-law two
And though you know that we take pains
The process of the law remains
All technicalities aside
You’ll see our hands are also tied Länk till annan webbplats.

For us, the job brings only pain
To see you naked in these chains
To see you naked where you stand
Where so many others have
Imagine how it feels each day
To send so many men a way
But see we've got a job and we
Must dot each "i" and cross each "t"

Something's horribly amiss
How else could you be on our list
Still we all know directive twelve
All those so named must prove themselves
To hungry mob and angry crowd
Young men making families proud
By means not meant for light of day
We wish there was a softer way

Wait, suppose that we untie
Your hands to sign upon this line
To pledge that you have always been
A patriot and citizen
Please ignore the legalese
Lawyers (am I right?) now see
Why we're so happy that you came
Appendix three and list of names

Pardon us but we can't help
But laugh, if you could see yourself
Relax, it's always strange to see
The names on each appendix three
Brothers, fathers, sons, and wives
The ones with whom you've shared your life
Mothers, daughters, sisters, friends
Patriots and citizens

Children playing in the street
Strangers whom you chance to meet
The god to whom you chance to pray
The girl with whom you choose to stay
We know the monsters, know their names
By which they go and which they've changed
And every whisper that we’ve heard
We’ve read their poison, every word
How we wish that we could say
That each of them will walk away
But sadly it's the awful truth
It’s them or us, it's them or you

So put your finger to the names
The only cure for fear is blame
In doing so, you're doing good
There's many called who never would
Who stuck by what they thought was right
Who disappeared by dark of night
Who disappeared into the breeze
Left no family left to grieve Länk till annan webbplats.

There, now see, that wasn’t bad
As you leave, you can be glad
That you have done your little part
To fight the monsters in the dark
But have a care, the night is cold
Take a torch before you go
And we will keep you safe and warm
That's what the torch committee is for


Efter lyssningen så går vi igenom instuderingsfrågorna och diskuterar kort vilka politiska system, nuvarande eller historiska, som den här berättelsen hade kunnat utspela sig i. Vi talar också om vilka andra berättelser "The Torch Commitee" kan tänkas vara inspirerad av.

När vi så småning om diskuterat klart så vill jag att eleverna ska börja skissa på sina egna texter. Nu finns det också möjlighet att ta upp massor med litterär terminologi och genomföra diverse övningar i kreativt skrivande. (Några sådana övningar har jag skrivit om i ett tidigare inlägg, När vikarien ska ta över Länk till annan webbplats.)

För egen del vill jag att eleverna ska fundera över vilket berättarperspektiv de vill använda sig av, vilken av karaktärerna som ska vara berättelsens huvudperson samt vilken disposition texten ska ha - kronologisk, bruten kronologisk eller omvänd kronologisk.

Det brukar också vara eleverna till stor hjälp att vi tillsammans skapar listor med ord som kan vara användbara för att beskriva till exempel en cellmiljö, psykisk press, oro, eller andra aspekter som kan vara relevanta i sammanhanget. Sedan är det upp till eleverna att göra sitt bästa.

En övre gräns på två sidor tycker jag kan vara rimlig och det är nog klokt att tala med eleverna om att inte bita av för mycket, utan att i stället redan från början planera för novellens begränsade utrymme. I annat fall kan det lätt skena iväg.

Under tiden eleverna skriver så vill jag träffa dem enskilt under några minuter för att tala om deras tankar om och förutsättningar för kursen. När novellerna sedan är klara så kommer jag vare sig att detaljrätta eller nivåbedöma dem utan endast använda dem som ett underlag att ge eleverna två tips utifrån, för att hjälpa dem förbättra sitt skrivande och öka möjligheterna till ett gott resultat i kursen.

Det är hela upplägget. Kasta, stjäl, anpassa, gör om - ja, gör vad du vill med det! Vi lever fortfarande i en fri demokrati.

But see we've got a job and we
Must dot each "i" and cross each "t"

Joshua Benjamin Ritter


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla