Att tala till kingar på kingars sätt

- en enkel stilövning till retoriken

Att anpassa sin språkliga stil till sammanhang och målgrupp är inte bara en viktig aspekt av retoriken, det är dessutom en sjukt rolig sak att öva sig i. Det här inlägget beskriver en engagerande övning jag fick med mig från en fortbildning för många långa år sedan.

Publicerad Av

Det var 2005 som jag tillsammans med andra deltagare i fortbildningen fick till uppgift att anpassa en kort nyhetsnotis från SvD till andra publikationer och läsekretsar:

Högutbildade lever längre

Utbilda dig - så lever du längre. Ny statistik från SCB visar att lågutbildade dör tidigare än högutbildade. De män som har fortsatt studera efter gymnasiet lever i snitt 4,9 år längre än de som bara har gått grundskolan. För kvinnor är skillnaden 4,3 år. Medellivslängden har ökat de sedan 1986 år för alla grupper, men mest för personer med eftergymnasial utbildning. Enligt SCB visar statistiken på tydliga skillnader i dödlighet mellan olika samhällsklasser i Sverige.

– Utbildningsnivå är en väsentlig indikator på socioekonomisk ställning, säger Hans Lundström på SCB. Markus Lutteman

Och trots att det gått 14 år sedan den publicerades så använder jag fortfarande notisen i min retorikundervisning med det lilla tillägget att utvecklingen fortsatt längs med samma tangent - högutbildade lever nu hela 6 år längre än lågutbildade, enligt Folkhälsoguiden (Red. Länken fungerar inte längre.).

Uppgiften till eleverna är mycket enkelt utformad. Efter att ha talat kort om stilvalör, troper och figurer så delar jag in klassen i fem grupper och ger dem varsin publiceringsyta att anpassa informationen i tidningsnotisen till.

1. En faktaruta i Bamse

2. Mjölkpaketets baksida

3. Tidskriften Veckorevyn

4. Tidskriften King

5. Tidskriften M-magasin

Även tidskrifterna Kamratposten, MåBra och Gringo (om en har tillgång till ett gammalt nummer) har fungerat fint.

Eleverna bör särskilt fundera över vilka ord och uttryck de använder sig av (t.ex. studera, plugga eller gå i skolan?) samt vilket bildspråk och vilka exempel som kan tänkas tilltala de olika publikationernas målgrupper. Målet är dock inte bara att anpassa språket i notisen utan också att göra den mera säljande. Läsarna ska uppmuntras till studier.

Efter cirka 20 minuters kreativ stress så brukar eleverna vara redo att presentera sina alster och i de allra flesta fall så visar de prov på en oerhört utvecklad känsla för språklig stil. Kanske beror det på att många av dem frekvent rör sig mellan olika språkliga världar i vardagen, vad vet jag. Men nästan utan undantag är detta en övning som ger eleverna självförtroende samtidigt som den fördjupar deras förståelse för den retoriska arbetsprocessens intellectio och elocutio.

”... han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin”

Erik Axel Karlfeldt


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla