PEEL

- en modell för att tänka kring stycken i text

Det här är ett inlägg som riktar sig till dig som inte har arbetat med PEEL (Point, Evidence, Explanation, Link) tidigare. Säkerligen har du redan andra modeller och begrepp för att hjälpa eleverna att konstruera stycken i text som erbjuder läsaren både en god struktur och ett rikt innehåll, och PEEL kan vara ett gott verktyg att komplettera din samling med.

Den mest överskådliga och lättnavigerade resurs jag funnit om PEEL är hemsidan virtuallibrary.info Länk till annan webbplats.. Här hittar vi allt från instruktionsfilmer...

 

...till textexempel...

...och stödverktyg.

Resursens har dessutom en särskild Creative Commons-licens Länk till annan webbplats. vilken innebär att vi är fria att dela med oss av materialet och bearbeta det så länge vi inte har några kommersiella intressen.

Virtuallibrary.info Länk till annan webbplats. är partner med Visible Learning genom projektet och hemsidan www.visiblelearningplus.com Länk till annan webbplats., ett samarbete mellan företaget Corwin (SAGE publishing) och John Hattie, och liksom mycket av det material som kommit ur diskussionen om visible learning / visible thinking och organisationerna kring dessa begrepp så uppfattar jag att vad man i grunden vill erbjuda eleverna är en struktur för tänkande hellre än ett recept som utan anpassning kan fungera i alla lägen, alltså en tankemodell hellre än en punktlista att slaviskt följa i utförandefasen. Och jag tror att det finns anledning att trycka på detta i undervisningen.

En tendens jag tycker mig se i skolan idag är att många lärare frestas att omvandla modeller som PEEL till just avprickningslistor eller matrisrutor som vi sedan använder för att utvärdera och, i värsta fall, betygsätta eleven utifrån. Det oroar mig. PEEL gör sig bäst som det verktyg för lärande det är avsett att vara, och som sådant så är jag övertygad om att det har ett stort värde för att hjälpa eleverna att tänka klokt om hur de i text kan kommunicera ett innehåll till sina läsare på bästa sätt.

”The PEEL paragraph writing approach is a proven way to help students’ writing process by providing a structure for their writing”

https://www.virtuallibrary.info Länk till annan webbplats. (2019-10-20)


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla