Fundament & compound-complex sentences

- ett mikrosamarbete mellan svenska och engelska

Att lära eleverna att variera meningsbyggnaden i sina texter kan vara en utmaning. Och när två ämnen står inför samma utmaning så kanske det inte är så dumt om de samarbetar. Om svenskan undervisar om fundament och engelskan om compound-complex sentences ungefär samtidigt så får eleverna en dubbel dos av syntaktiskt slöjdande.

Målet med övningarna nedan är att öka elevernas språkliga medvetenhet och ge dem några av de verktyg de behöver för att anpassa meningsbyggnaden efter texttyp och mottagare.

Till den svensklärare som vill arbeta med fundament, och variation av dessa, kan jag inte nog rekommendera Åsa Edenfeldts blogg Strategier för lärande Länk till annan webbplats.. Där har hon bland annat delat med sig av en omfattande men lättöverskådlig presentation Länk till annan webbplats. med olika övningar som hjälper eleverna att:

- identifiera huvudsatser och bisatser

- identifiera fundament och finita verb

- öva sig i att variera typerna av bisatser

- öva sig i att variera längden på fundamenten

Allt är fint förklarat, tjusigt presenterat och klart att köra.

Ur Åsa Edenfeldts presentation (länk ovan)

Om någon glömt vad compound-complex är, och kanske tänker att det måste vara den psykologiska termen för det imperialistiska storhetsvansinne som ligger bakom Brexit, så vill jag rekommendera en kort men upplysande instruktion från Khan Academy:


Vi påminns i klippet från Khan Academy om att en complex sentence är precis samma sak som en komplex mening på svenska (en mening med både huvudsats och bisats), att en compound sentence vidare inte är något annat än en sammansatt mening (bestående av två eller fler huvudsatser), samt att en compound-complex sentence helt logiskt är en sammansatt komplex mening (bestående av minst två huvudsatser och en eller flera bisatser).

Det är också ett utmärkt klipp att använda tillsammans med eleverna, särskilt om de redan har fått arbeta lite med bisatser och fundament utifrån Åsa Edenfeldts presentation på svenskan. För att de sedan ska få omsätta sina nya insikter i praktiskt arbete har jag låtit eleverna gå tillbaka till sin senaste text i engelska och välja ut ett stycke att omarbeta genom att flytta runt bisatser och variera fundamenten. De har också fått till uppgift att i åtminstone en version av det stycke de valt ut ha med en compound-complex sentence. Varje elev har till slut fått visa upp 2-3 versioner av sitt stycke för sina kamrater och tillsammans med dem diskutera vilken version som blev mest lyckad.

En sån här samordning mellan ämnena är givetvis enklast om en, som jag, undervisar klasser i båda ämnena. Men det borde inte vara något större problem att lösa även för dem som inte gör det. Det hela handlar om högst ett par lektioner.

Till sist, en efterlysning - vet någon vad den engelska termen för fundament är?


”'I am' is reportedly the shortest sentence in the English language. Could it be that 'I do' is the longest sentence?”

George Carlin Länk till annan webbplats.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla