Två värdefulla verktyg för lästräning på engelska

Nätet kryllar av webbsidor med tips och övningar för den som undervisar i engelska som andraspråk (ESL), vilket kan kännas både betryggande och en smula överväldigande på en och samma gång. Det är i alla fall inte lätt att i all hast bedöma vilka sidor och verktyg som är bra och vilka som inte håller måttet, och därför är jag alltid tacksam för tips.

I det här inlägget vill jag lyfta fram två verktyg som mina kollegor visat mig och som jag har haft god nytta av under läsåret- readtheory.org Länk till annan webbplats. och commonlit.org Länk till annan webbplats..

Publicerad Av

Jag har ofta suttit i återkopplingssamtal med elever som antingen lyckats mindre bra än de önskat på ett läsförståelsetest eller som inte riktigt hittat de rätta orden, uttrycken eller flytet när de skrivit en text, och jag har gång på gång hört mig själv säga du måste läsa mer. Och även om det i stort sett alltid varit sant att nyckeln till elevens utveckling legat i läsningen, så har det ändå låtit rätt ihåligt det där mantrat, du måste läsa mer, lite som den där årliga charaden när tandläkaren trött talar om för mig för åttioåttonde gången att jag behöver använda tandtråd oftare. Vi vet båda att det inte kommer att ske, men så, nu är det sagt. Tack och hej!

Med readtheory.org Länk till annan webbplats. har jag möjlighet att dirigera eleven till ett hjälpmedel som kalibrerar sig självt efter elevens nivå och kan förse hen med en till synes ändlös räcka läsuppgifter med en svårighetsgrad anpassad för bästa utveckling. Vetenskapen och algoritmen bakom det hela vet jag inte tillräckligt mycket om för att kommentera, men även om det tar lite tid för verktyget att hitta rätt nivå, vilket betyder att eleven måste ha visst tålamod inledningsvis, så kan jag konstatera att det fungerar.

Det är dessutom möjligt att följa elevens utveckling och få den grafiskt presenterad på olika sätt. Jag kan alltså utan ansträngning komma överens med en elev som vill förbättra sig att hen ska göra X antal läs-quiz i veckan och sedan låta Readtheory förse hen med uppgifter vilka jag med några få klick sedan kan följa upp resultatet av. Vem vet, kanske skulle jag mäkta med tandtrådandet lite oftare om jag visste att min tandläkare kunde följa hur ofta det faktiskt blev av?

Readtheory är dessutom en intuitiv och lättanvänd webbsida för den som är någorlunda datorvan.

Tabell från Readtheory som visar en elevs arbete under en lektion

Commonlit.org Länk till annan webbplats. är precis lika lättnavigerad som Readtheory och erbjuder lika goda möjligheter att följa upp såväl en enskild elevs utveckling som en hel klass. Lite pilligt kan det vara i början när klasser ska skapas i verktyget, men jag är varken särskilt digitalt bevandrad eller utrustad med mycket tålamod och det gick vägen ändå.

Det finns emellertid två avgörande skillnader mellan webbplatserna. På Commonlit så är det jag som lärare, inte verktyget, som väljer att tilldela eleven eller hela klassen en uppgift och i uppföljningsskedet så krävs det lite bedömningsarbete från min sida, även om det mesta sker automatiskt.

Vad gäller uppgifter så finns det i Commonlit ett överflöd av sådana, prydligt kategoriserade enligt tema, texttyp och svårighetsgrad. Till varje enskild text finns dessutom paired texts (texter som på något sätt anknyter till den utvalda) och related media (oftast YouTube-klipp för ytterligare fördjupning).

Här ser vi vyn "paired texts" på Commonlit

I Commonlits uppföljningsskede så finns det några öppna frågor till varje text som jag som lärare måste gå in och bedöma innan eleven kan få ut sitt resultat för övningen/testet. För varje sådan öppen fråga finns dock ett typsvar och läraren behöver bara bedöma hur väl elevens svar motsvarar en fullgod lösning, längs en skala från 1-4, så det är mindre betungande än vad det först kan verka. Men visst, lite tid tar det ändå.

En fördel som jag upplever med Commonlit jämfört med Readtheory är att jag kan välja texter med ett tema som passar in med det övergripande temat för undervisningen. Studerar vi till exempel upplysningen så kan jag utan problem hitta texter om Oavhängighetsförklaringen (Declaration of Independence) och liknande.

Hanterat på rätt sätt så kan Commonlit även användas som prövning och kompletterande bedömningsunderlag till det nationella provet och andra uppgifter, vilket är ytterligare en fördel.

Jag är ingen okritisk anhängare av skolans digitalisering och inser ironin i att digitala verktyg tagits fram för att motverka den nedåtgående trend i läsförståelse som till stor del orsakats av just digitaliseringen. Ändå vill jag avsluta med att punktvis sammanfatta vad Readtheory och Commonlit kostnadsfritt (förutom att vi säkerligen bidrar med vår data på något sätt) erbjuder:

-Möjlighet för en elev att enskilt och i egen takt arbeta med att förbättra läsförmågan

-Möjlighet för läraren att följa en enskild elevs eller hel klass utveckling, sporadiskt och översiktligt eller regelbundet och i detalj

-En hög grad av elevaktivitet och elevdelaktighet

-Ett stort utbud av texter, även sakprosa, med anpassad och/eller angiven svårighetsgrad

-Möjlighet att utmana varje elev på den nivå som är mest konstruktiv för hen

Drömmen är att jag med hjälp av dessa två webbplatser ska kunna erbjuda mina elever en bättre lästräning och kanske samtidigt spara in på min egen ansträngning, så att jag orkar med tandtråden och inte bara utmattad somnar i soffan med rättningshögen som ett dåligt samvete i den ouppackade axelväskan.

”[...]det finns ingen annan väg, och det är här lärarna har sitt främsta samhällsuppdrag. Leka fram, locka, ja milt tvinga barnen att hålla på tills dess att de får flyt i läsningen[...]”

Martin Ingvar


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla