This Is Water

En hör- och/eller läsövning för Engelska 6/7

För dem av oss som gillar commencement speeches finns det många timmars underhållning på YouTube. Vi får till exempel skratta med Tim Minchin och hans "9 Life Lessons" eller skämsnjuta av Baz Luhrmans musikaliska tolkning av Mary Schmichs "Wear Sunscreen". Men bland alla de pärlor och pekoral genren har att erbjuda har jag en solklar favorit - David Foster Wallaces "This Is Water".

Bakgrund

Den lika plågade som hyllade författaren David Foster Wallace tog sitt liv i september 2008. Tre år tidigare hade han klivit upp på podiet vid det prestigefyllda Kenyon College, samma lärosäte vid vilket Olof Palme tog sin examen och sedermera blev hedersdoktor, och levererat ett tal som skulle bidra till hans popularitet och kultstatus. Talet fick titeln This Is Water och finns att lyssna till både på YouTube Länk till annan webbplats. och Soundcloud (del 1 Länk till annan webbplats. och del 2 Länk till annan webbplats.). Talmanuset finns utgivet i en tunn volym Länk till annan webbplats. med undertiteln Some Thoughts Delivered on a Significant Occassion about Living a Compassionate Life men går också att hitta på flera bloggar skapade av Foster Wallaces många fans, till exempel denna Länk till annan webbplats..

Det 22 minuter långa talet lämpar sig väl för en gymnasiepublik, så länge eleverna har ett någorlunda gott ordförråd och ambitionen att studera vidare. Det senare kanske inte är något krav men det kommer garanterat att göra det lättare för ungdomarna att relatera till talet och något brådmoget leva sig in i lyssnarrollen som avgångselev på ett liberal arts college.

Ransom Hall vid Kenyon College

Förarbete

Innan eleverna lyssnar till och/eller läser This Is Water bör de vara införstådda med följande ord och begrepp.

banal, platitude, parable, blue-collar & white-collar, pervasive, liberal arts, posit, belief template, default setting, arrogant, deluded, hyperbole, infused, infuriating, tedium, repulsive, trenches, insidious, commence

Jag har funderat på att låta klassen resonera om vad de tror att talet kommer att handla om utifrån titeln och orden ovan, men sedan avstått för att inte riskera att deras förväntningar på innehållet ska stjälpa hellre än hjälpa deras förståelse. Att låta eleverna söka information om talet eller författaren för att skapa sig en förförståelse är tyvärr inte ett alternativ då dess popularitet gjort att det finns många goda sammanfattningar av This Is Water på nätet.

Merriam-Webster förklarar begreppet "white-collar"

Frågor för eleverna att besvara

För att öva eleverna i hör- eller läsförståelse så har jag skapat nio instuderingsfrågor. Dessa är öppna frågor som kräver längre svar, vilket gör dem svårrättade. Därför har jag valt att inte använda dem som bedömningsunderlag, men i den händelse att jag vill göra det någon gång så får jag lov att omvandla en stor del av dem till flervalsfrågor, annars blir det orättvist svårt för eleverna och omöjligt mycket arbete för mig.

Frågorna överlappar en hel del och följaktligen så kommer elevernas svar att göra detsamma. Med tanke på det så är det nog klokt att gå igenom frågorna med eleverna och presentera dem som överlappande cirklar på en tankekarta samt understryka att det är fullt möjligt att med några små anpassningar upprepa en del av informationen svaren emellan. Det borde undvika förvirring längre fram.

De första två frågorna är övergripande

1. The title of the speech is This Is Water? What, in the context of the speech, is water?

2. What is the take-home message of the speech?

Nästa två är mer detaljorienterade

3. What aspect of the liberal arts cliché about "learning how to think" does the author/speaker want us to focus on?

4. What does the author/speaker submit as "the freedom of real education"?

De tre följande kräver att eleverna förtydligar författarens/talarens budskap

5. "The mind [is] an excellent servant but a terrible master" - What is the relevance of this "old truth" in connection to the rest of the speech?

6. What is the point the author/speaker wants to make in connection to the story about grocery-shopping?

7. The author/speaker posits that "everybody worships". What does he mean by that?

Även de sista två frågorna är mer detaljorienterade

8. What, according to the author/speaker, is the danger of the forms of worship he lists?

9. What is the antidote to what the author/speaker describes as "the rat race"?


Skrivuppgift

Till sist så har jag använt mönstret från tidigare skrivuppgifter publicerade av Skolverket och satt samman en egen sådan. I dess nuvarande utformning är den anpassad för Engelska 7 men den torde, med några justeringar, fungera även för drivna elevgrupper i Engelska 6.

Your task is to write an article for publication in an international magazine. The aim of your article is to expand on the idea that David Foster Wallace presented in This Is Water, where he refers to our lifelong struggle to remain "aware" and not slip into "unconsciousness."

Present the main idea from Foster Wallace's speech, which you should not expect your readers to be familiar with.

Moreover, present situations in your own life in which remaining aware is or has been particularly challenging or important.

Finally, discuss how we might all benefit from striving towards a higher degree of awareness and what some of the difficulties in or possible drawbacks of doing so could be.

Your article should be written in a formal style suitable for publication in a magazine. Your text will be assessed on your language, how you treat the subject and how you make use of the source material.

Your article should be at least 400 but no more than 700 words. Make sure you have time to check what you have written with regard to appropriateness of language, content and structure.

Använd gärna eller släng, anpassa eller föreslå förbättringar. Det är upp till er. Men om ni inte gjort det förut, så lyssna i alla fall på själva talet.

”Worship power, you will end up feeling weak and afraid, and you will need ever more power over others to numb you to your own fear. Worship your intellect, being seen as smart, you will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out.”

David Foster Wallace