Fördjupningsarbete i Engelska 7

- en röd tråd från sportlov till terminsslut

Det är naturligt att kursen Engelska 7 innehåller en fördjupning, dels utifrån kursens natur men också utifrån det faktum att den ligger i årskurs tre då eleverna ska ha utvecklat förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande. I det här inlägget vill jag presentera ett upplägg som täcker stora delar av kursens centrala innehåll och som ger möjlighet för mig som lärare att bedöma eleverna på många delar av kunskapskraven. Om du inte har planerat upp hela våren ännu så vill jag varmt rekommendera det.

Publicerad Av

Fördjupningsarbetet innehåller följande fem element: en roman (valfri inom temat "cultural conflicts"), en loggbok, ett samtal, en rapport om 2 sidor med källhänvisningar och källförteckning samt en presentation om ca 5 minuter.

Romanen

Temat för fördjupningen är Cultural conflicts in the English-speaking world och vi börjar med att eleverna får välja en roman:

Choose a novel which meets the following requirements

 • set in an English-speaking part of the world
 • originally published in English
 • revolving around or set against the backdrop of a cultural conflict
 • level suitable for En 7

Exempel på sådana romaner är: Once Were Warriors Länk till annan webbplats. (Alan Duff, 1995), Anil’s Ghost Länk till annan webbplats.(Michael Ondaatje, 2000) , Snow Falling on Cedars Länk till annan webbplats.(David Guterson, 1994) , Half of a Yellow Sun Länk till annan webbplats. (Chimamanda Ngozi Adichie, 2006), A Passage to India Länk till annan webbplats. (E M Forster, 1924), White Tiger Länk till annan webbplats. (Aravind Adiga, 2008), Eureka Street Länk till annan webbplats. (Robert McLiam Wilson, 1996), A Star Called Henry Länk till annan webbplats. (Roddy Doyle, 2004)

Utifrån läsningen av det skönlitterära verket så ska eleverna fördjupa sina kunskaper om någon av de konflikter som präglat och fortsätter att prägla många delar av den engelskspråkiga världen. Det mesta av arbetet, förutom själva läsningen, sker under lektionstid och jag rekommenderar eleverna att följa läsanvisningarna så gott de kan, det vill säga varken läsa för långt i förväg eller halka efter för mycket. Arbetet handlar alltså om att fördjupa våra kunskaper om "samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används" och tar avstamp i "samtida [...] skönlitteratur."

Muralmålning från Nordirland

Loggboken

Under varje lektion till vilken eleverna får ett läsbeting ges de tillfälle att arbeta med sina loggböcker. I dessa ska de samla källor och information som de sedan kan bygga sina rapporter kring. Målet är att de ska ha en god variation av källor med hög kvalitet, relevans och trovärdighet:

During the reading process you are required to keep a journal (Google Drive, hand-in folder). Keep the following in mind:

- make use of a variety of sources: print, audio, video

- always make a note of which date you are making your entry

- note how far you have read in the novel and what information/knowledge you have collected

- threads to pull at may be: the history of the cultural conflict, how the cultural conflict is reflected in the story and how it shapes the lives of the main characters, what has happened since the publication of the novel and/or since the period of time during which the story takes place, what the impact/relevance of this cultural conflict is today.

För enkelhetens skull ber jag eleverna använda samma system för noter och källhänvisning som de fått lära sig i samband med gymnasiearbetet. Loggboksarbetet ger dem möjlighet att öva sin läs- och hörförståelse samtidigt som de jobbar med "strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde." Beroende på vilka källor de begagnar sig av så kan de också få tillfälle att läsa "texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter" och lyssna till "sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar." Oavsett vilka typer av källor de söker upp så kommer de att behöva nyttja sig av "strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk."

En halv gul sol - Biafras flagga

Samtalet

Ganska tidigt i processen, efter att eleverna läst ca 100 sidor, kan det vara klokt att samla dem i smågrupper så att de får tillfälle att tala om sina läsupplevelser, hur de gått tillväga för att finna relevanta källor samt vad de har hunnit lära sig dittills. För att förhindra att det blir en serie separata presentationer i stället för ett levande samtal låter jag inte eleverna förbereda sig särskilt mycket utan ger dem i stället frågor och samtalsämnen på plats:

In week X you will take part in a conversation about your work together with a few of your peers. This is a rather spontaneous talk so you do not have to bring any notes or have access to your computer. Bring your novel though.

Detta fyller två funktioner. Dels så ger det mig en bild av hur väl eleverna kommit igång med arbetet, dels så ger det mig möjlighet att bedöma och ge dem återkoppling på deras muntliga produktion och strategier för att delta i samtal.

Tamil Tiger women at war By marietta amarcord from italy - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1973188

Rapporten

Hur många veckor läsningen av romanen och de tillhörande efterforskningarna fördelas över går att variera utifrån förutsättningarna. Jag tänker mig att eleverna får en läsläxa om ungefär 50 sidor i veckan och att vi sätter av lektionstid för att arbeta med efterforskningar och loggböcker ungefär var hundrade sida (varannan vecka) till dess att vi når 300 sidor. Efter det börjar vi i stället fokusera på nästa steg, slutrapporten:

At the end of the process (week X) you are to produce a written report (Save in hand-in folder on Drive, hand out printed copy in connection with your presentation). Your report...

 • ...should be no more than 2 pages long
 • ...can contain an Appendix or Appendixes (maps, statistics, etc)
 • ... must include a List of Works Cited (not included in the two-page limit)
 • ...must contain proper sourcing: Use the Oxford Referencing System and the La Trobe University Website Länk till annan webbplats. to help with your footnote and List of Works Cited formatting.
 • ...should be a concise and succinct account of the knowledge you have aquired from reading your novel and creating your journal. Strive for a good balance of breadth and depth.

I den här delen av uppgiften får eleverna öva "skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde" och, om tiden tillåter att vi jobbar med rapporten över flera lektioner och hinner med kamratrespons, även ägna sig åt "bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte."

Presentationen

Hela momentet avslutas med en 5-minuterspresentation inför en liten grupp (ca 6 elever):

At the end of the process (week X) you are also to give a presentation to a small group of peers. These are the guidelines:

 • Your presentation should be 5 minutes long and be followed by a Q & A session.
 • Your presentation may contain some plot review, however its main focus should be...
 • ... facts, information and knowledge gathered in your journal and report
 • In connection with your presentation, you should hand out a copy of your report to each of the listeners. You may refer to this report in your presentation but it must not be a simple reading of it.

Detta ger mig möjlighet att bedöma eleverna och ge dem återkoppling på muntlig framställning. Det underlättar också mitt arbete med bedömningen av rapporten. Har jag hunnit läsa igenom den innan presentationstillfället så är jag ganska ofta färdig med den när eleven presenterat klart, särskilt de gånger jag inte ägnar mig åt detaljrättning av språket.

Charles M Russell - Water for Camp

Några av de fördelar upplägget erbjuder, förutom att det täcker en så stor del av kursen, är att det har en ganska bra balans mellan den estetiska upplevelse som läsningen innebär och det mer vetenskapliga förhållningssätt som krävs för att sammanställa rapporten. Det skapar också en röd tråd som för min del kommer att löpa från perioden mellan sport- och påsklovet hela vägen fram till terminens slut och det ger mig tillräckligt mycket kompletterande underlag till kursprovet för att jag ska kunna göra en rund och rättvis bedömning av eleven när jag bestämmer kursbetyget.

Hoppas att det kan bidra med något även för dig som läst detta inlägg!


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla