Intelvecchio, despacito och... Hur var det nu igen?

- litet quiz till retoriken

Något av det jag gillar mest med att undervisa i retorik är att det centrala innehållet är så hanterbart jämfört med många andra kurser. Men hanteras ska det ju ändå, och då kan ett litet quiz komma till användning.

Publicerad Av

(För den som inte orkar läsa hela texten finns mitt quiz här Länk till annan webbplats..)

Skolverket har i all sin klokhet valt att inte överlasta retorikkursen med för mycket centralt innehåll, kanske för att undvika att en kurs som till stora delar handlar om praktisk färdighet överteoretiseras och reduceras till bokkunskap. De av er som under lärarutbildningen upplevt paradoxen att utsättas för den sämsta pedagogiken just då ni undervisades i pedagogik vet nog vad jag menar.

Men för att eleven ska bli en någorlunda skicklig retoriker krävs förstås ändå att hen når viss förtrogenhet med de begrepp som behövs för att analysera egna och andras framställningar. I kursens centrala innehåll uttrycks detta på följande vis:

 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
  Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  Elocutio: att välja språk och stil.
  Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.

Partesmodellen, grundläggande begrepp och sedan analys alltså. Värt att notera är att Skolverket anammat intellectio som en del av den retoriska arbetsprocessen men ännu inte omfamnat emendatio. Tur är i alla fall att de inte lagt till feedbacktio som jag hört nämnas lite här och där, om än skämtsamt. Vilken modern styggelse! Det skär i öron och ögon, till och med för en som fortfarande föredrar quiz framför Språktidningens kviss. (Eller bör det kanske vara kvissio?)

Nä, för den som vill ta upp feedback-loopen och på så vis knyta ihop emendatio och intellectio så är det nog klokare att hänvisa till den klassiska modellen av Shannon och Weaver än att nyspråka (ja, jag inser ironin):

Shannon och Weavers modell förenklad

Så långt om den retoriska arbetsprocessen, men vilka grundläggande begrepp behöver eleverna för att lyckas i kursen? Aristoteles ethos, logos och pathos, så klart. Ciceros docere, delectare och movere, kanske. Den moderna akronymen AIDA(S), förmodligen.

Några klassiska dispositionsmodeller bör de också känna till, som: "Säg vad du ska säga! Säg det! Säg vad du har sagt!", "Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför?", "I går, i dag, i morgon", "Position, problem, possibilities, proposal" och den antika 7-stegsmodellen.

Trop, liknelse och metafor behöver de kunna. Metonymi bör de nog också känna till liksom en hel räcka stilfigurer: anafor, epifor, stegring, klimax, antiklimax, antites, pleonasm, hopning, besjälning, allitteration och kiasm för att nämna några.

Över åren har jag jobbat på lite olika sätt för att nöta in den grundläggande teori och terminologi eleverna behöver för att nå så långt det bara går i kursen. En erfarenhet jag har gjort är att ofta återkommande quiz hjälper eleverna med detta, även om dessa uppgifter inte är tillräckligt avancerade för att omfatta kraven för de högre betygsstegen (om uppgifter på den nivån får jag kanske lov att skriva om en annan gång). Med det sagt, här finner ni ett av de retorik-quiz jag använder Länk till annan webbplats.. Använd det gärna, förbättra det ännu hellre.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla