Å ena sidan, å andra sidan

- ett komplement till debatt på retoriken

Debatt, eller "dialogisk framställning" som det står i det centrala innehållet för retorikkursen, är svårt att genomföra på ett lyckat sätt. Skälen är många: elever vill inte stöta sig med varandra, bottnar inte i den åsikt de representerar, blir oense eller får panik när de inte presterar så bra som de vill. (Ja, jag kanske överdriver lite för effekt här.) Framför allt handlar debatter alltför ofta om att dupera, manipulera och polarisera, inte om att söka sanningen eller förståelse trots oenighet. Därför har jag satt ihop en alternativ övning, lämplig att genomföra även på distans.

Publicerad Av

I all korthet går övningen Å ena sidan, å andra sidan Länk till annan webbplats. ut på att eleverna parvis arbetar med att representera två sidor av en tvistefråga, varpå publiken (resten av klassen) röstar på den sida som de sympatiserar mest med eller på att sanningen ligger någonstans mellan extrempunkterna: ena sidan, andra sidan eller mitt emellan.

Elevernas uppgift är alltså att så utförligt och väl som möjligt representera de båda sidorna. Under processen jobbar de ihop och vid presentationen föredrar de varsin sida. Målet är att få fram så många nyanser som möjligt och göra det svårt för publiken att bestämma sig vid röstningen. Jag har även prövat att genomföra en omröstning innan och sedan en efter presentationen för att få ett mått på hur mycket den påverkat publiken, men det blev lite för tidskrävande. Faktum är att hela övningen lätt drar iväg så det kan vara klokt att sätta en tydlig tidsgräns för presentationerna.

Exempel på ämnen är:

 • Är svenskar fria människor?
 • Hanterar Sverige situationen med covid-19 väl?
 • Är Donald Trump en framgång för demokratin?
 • Är den svenska skolan framgångsrik?
 • Blir världen bättre?
 • Borde vi konsumera mindre?
 • Är betyg bra för eleverna?
 • Är kungahuset värt att bevara?
 • Tjänar elitfotbollsspelare för mycket?
 • Är Sverige fullt?
 • Är slöjan en symbol för patriarkalt förtryck?
 • Är Dubai en stad att beundra?
 • Är människan en beundransvärd varelse?
 • Är livet meningsfullt?
 • Är “boomers” ok?
 • Är “dagens ungdom” bortskämd?

Instruktionen till eleverna är indelad i fyra steg. Det första handlar om vilken del av det centrala innehållet som berörs:

Uppgiften knyter an till följande del av det centrala innehållet:

Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Nästa steg presenterar den tänkta arenan för deras framträdande:

Å ena sidan, å andra sidan - ett underhållningsprogram för intellektuella i karantän

Under 5-7 minuter presenterar två deltagare två sidor av en svår fråga. Efter varje runda röstar publiken på: ena sidan, andra sidan eller mitt emellan. Varje program kommer att behandla ungefär 3-4 ämnen. Vid varje program kommer det behövas en konferencier (en moderator) som inleder, presenterar deltagarna och nämner ämnet, genomför omröstningarna inför och efter varje runda, samt avrundar programmet.

Vi låtsas alltså att detta är ett lite smånördigt diskussionsprogram i stil med dem man kan hitta på UR.

Sedan följer instruktionen till elevparen:

Instruktioner för deltagande par:

 1. Välj ämne, läs på, förbered er presentation. Sträva efter variation i er argumentation för respektive sida (logiska, etiska och känslomässiga argument).
 2. Andra sidan står för inledningen (här presenteras ämnet)
 3. Ena sidan står för avslutningen (här summeras argumenten)

Att andra sidan står för inledningen och ena sidan för avslutningen beror på att jag vill skapa en naturlig turtagning mellan sidorna under presentationen, men det kan man förstås göra som man vill med.

Och till sist kommer instruktionen till den elev som får agera konferencier/moderator så att allt jag som lärare behöver göra är att lyssna och föra anteckningar:

Instruktioner till konferencieren:

 1. Starta programmet med en underhållande, intresseväckande och retorisk inledning
 2. Presentera de deltagande paren inför varje runda (nämn ämnet men gå inte in på det)
 3. Genomför omröstningar efter varje runda
 4. Avrunda programmet med en retoriskt vacker avslutning

Det är inte alla lektionsupplägg som faller ut precis så som jag hoppats men detta har än så länge gjort det. Vi har fått en djupare och mer nyanserad bild av de frågor vi diskuterat än vad traditionella debatter har lett fram till och eleverna har hanterat några ganska laddade frågor utan att hamna i affekt eller förenkla och fördumma. Med detta sagt, så är det kanske på sin plats att skjuta in att det finns en liten risk att övningen leder fram till det logiska felslut som webbsidan Your logical fallacy is Länk till annan webbplats. kallar middle ground:

 


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla