Kolonialism, #BLM och statyer

- en hör- och diskussionsövning för Engelska 7

2020 har varit ett spännande och prövande år på många sätt. Och med ett presidentval på gång i USA samtidigt med en skenande Covid-19-utveckling i landet, BLM-protester och nya krav på att gamla monument ska tas bort så blir det säkert inte mindre intressant under hösten. Det är dock inte bara i USA som pandemin blottlägger klyftor i samhället och George Floyds tragiska död lett till krav på förändring. Även i Storbritannien rör det på sig.

Publicerad Av

För att skaffa oss en inblick i vad som ligger bakom de starka känslor och krafter som både innebär en möjlighet att driva samhällsutvecklingen framåt och en risk att samhället drivs isär, så vill jag låta eleverna lyssna på en podcast från Intelligence Squared. Länk till annan webbplats.

Programmet har titeln Statues, Slavery and the Struggle for Equality Länk till annan webbplats. och innehåller en diskussion mellan följande personer:

Det kommer att kräva en hel del av eleverna att ta sig igenom den 45 minuter långa diskussionen (den sista halvtimmen av programmet är frågor från publiken) och därför är det nog viktigt att skapa någon typ av förförståelse hos dem samt att göra dem bekanta med den vokabulär som kan vara ny och svår att hantera.

Följande namn/begrepp/händelser behöver vi känna till:

#BlackLivesMatter Länk till annan webbplats., George Floyd Länk till annan webbplats., Edward Colston Länk till annan webbplats., BAME Länk till annan webbplats., POC (person/people of colour), White privilege Länk till annan webbplats., the Black Curriculum Länk till annan webbplats., National Lynching Memorial Länk till annan webbplats., MP Länk till annan webbplats., Stephen Lawrence Länk till annan webbplats., Angela Davis Länk till annan webbplats., Tottenham riots of 2011 Länk till annan webbplats., Grenfell Länk till annan webbplats., Windrush Länk till annan webbplats., Stumbling stones  Länk till annan webbplats.

Följande ord och uttryck behöver vi kunna hantera:

Statyn av slavhandlaren Edward Colston dumpas i vattnet

Vad gäller namn, begrepp och händelser så tror jag att ett smidigt sätt att arbeta med dessa är att gå igenom några gemensamt och sedan låta eleverna enskilt fördjupa sig i en eller två för att till sist sätta sig i tvärgrupper och berätta för varandra vad de lärt sig. Det hela borde kunna klaras av på 20 minuter (jag är ofta lite tidsoptimistisk).

Orden kan de med fördel få studera enskilt i tio minuter och sedan vill jag uppmuntra dem att bocka av dem i listan när de används i programmet. Därefter borde de vara redo för lyssningen.

Min plan är att låta eleverna genomföra lyssningen som en läxuppgift, men det går så klart lika bra att göra det under lektionstid. Fördelen med att genomföra den som läxa är att eleverna då kan ta den tid de behöver för att lyssna om och tillgodogöra sig allt, vilket är en möjlighet som är svårare att erbjuda i en klassrumssituation.

Under tiden de lyssnar vill jag att de svarar på instuderingsfrågorna nedan:

1. Why does the claim that "statues are history" puzzle Susan Neiman?

2. What does Susan Neiman believe that we can learn from the way Germany has dealt with its history? What objection against her idea is put forward by David Olusoga?

3. What are David Olusoga's thoughts on revolution? What way forward does he propose?

4. What is Susan Neiman's reaction to David Olusoga's remarks on revolution?

5. What does Dawn Butler think about the term BAME?

6. Dawn Butler considers "deflection" a big problem. What does she refer to?

7. According to the panel, why do so many British people consider slavery "an American story"?

8. Susan Neiman and David Olusoga both agree that shame and confrontations between generations can be a catalyst for progress. How so?

9. According to David Olusoga, what is the reason that many young people in England are disappointed in their education?

10. What perspectives does Susan Neiman add to David Olusoga's remarks about British people's historical awareness and the flaws in British education?

11. Why is the American civil rights movement not necessarily the best model for advancing progress in Britain, according to David Olusoga?

12. What does David Olusoga refer to when he claims that the British empire is "hidden in plain sight" and that British people often have an almost bipolar attitude to it?

Som uppföljning tänker jag mig en gruppdiskussion, under vilken eleverna får jämföra svar med varandra, följd av en helklassdiskussion under vilken jag kan ställa fördjupande frågor. Möjligen går det sedan att styra in diskussionen på Sverige och den debatt vi kunnat följa kring till exempel Carl von Linnés monument i Humlegården Länk till annan webbplats..

Mitt syfte med hela upplägget är, förutom att behandla ett aktuellt och angeläget ämne, att eleverna ska utveckla både sin hörförståelse och sin förmåga att ge utvecklade svar på relativt komplexa frågor. Hoppas att det kan fylla denna funktion på fler ställen än bara mitt klassrum.


Robin Smith

Lärare i svenska och engelska på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla