Ett tiotal tal

- ord som förändrat världen, eller?

Retorik och muntlig framställning spelar en framträdande roll i Engelska 7 och den som söker material för att arbeta med dessa moment kommer alldeles säkert att hitta mycket av värde i "Words That Changed the World" Länk till annan webbplats. som producerats av Intelligence Squared. Både innehåll och språk lämpar sig väl för kursens höga nivå och komplexa karaktär.

Om "Words That Changed the World" Länk till annan webbplats.

Vad som gömmer sig bakom den något storvulna titeln är ett scensamtal mellan Emily Maitlis från BBCs Newsnight och talskrivarna Cody Keenan (Barack Obama) och Philip Collins (Tony Blair), vilket varvas med skickliga uppläsningar av vackra tal från en imponerande uppsättning skådespelare med Jeremy Irons i spetsen. Under föreställningens gång får vi ta del av tio tal samt många kloka insikter och reflektioner kring vad som kan (och inte kan) åstadkommas med ord.

En övergripande fråga som, evenemangets titel till trots, kastar en slags skugga över samtalet är huruvida sanna, kloka och vackra ord egentligen äger makten att förändra världen till det bättre och den kluvna känsla som uttrycks i slutet av det sista tal som presenteras, Elie Wiesels "The Perils of Indifference" Länk till annan webbplats., får därmed en alldeles särskild tyngd:

...together we walk towards the new millennium, carried by profound fear and extraordinary hope.

Relevant centralt innehåll för Engelska 7

Som lärare måste vi självfallet våga vara hoppfulla och lita på att ord är viktiga och att de kan hjälpa oss att forma en ljusare framtid. Dessutom har vi ju i Engelska 7 ett centralt innehåll som föreskriver oss att arbeta med:

Reception

  • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.
  • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

  • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Min ambition är att täcka in så mycket av så många av de ovanstående punkterna som jag kan med hjälp av samtalet och talen i "Words That Changed the World." Länk till annan webbplats. Materialet kommer således att fungera som såväl hörövning som instruktion och inspiration.


Innehållsförteckning för "Words That Changed the World" Länk till annan webbplats.

Här följer en översikt för programmet med tidsangivelser och länkar till sajter där de tal som presenteras kan återfinnas i sin helhet eller i mer utförliga versioner.

1. Inledning

1a) Presentation av deltagarna 00.00 - 03.15

1b) Om talskrivare och talskrivande 03.15 - 07.47


2. Abraham Lincoln "Gettysburg Address" (Text och andra uppläsningar finns tillgängliga hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.)

2a) Försnack 07.47 - 10.16

2b) Jeremy Irons läser talet 10.16 - 12.49

2c) Eftersnack 12.49 - 17.13


3. Barack Obamas tal vid 50-årsdagen för marschen genom Selma (Hela texten finns tillgänglig hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.)

3a) Försnack 17.13 - 19.06

3b) Jade Anouka läser valda delar av talet 19.06 - 21.43

3c) Eftersnack 21.43 - 27.04


4. Winston Churchill "Their Finest Hour" (Hela texten finns tillgänglig hos International Churchill Society Länk till annan webbplats.)

4a) Försnack 27.04 - 29.33

4b) Simon Russell Beale läser talets avslutning 29.33 - 31.19

4c) Eftersnack 31.19 - 38.31


5. Elisabeth I talar till trupperna vid Tilbury (Texten finns tillgänglig hos Royal Museums Greenwich Länk till annan webbplats.)

5a) Försnack 38.31 - 39.20

5b) Carey Mulligan läser talet 39.20 - 41.00

5c) Eftersnack 41.00 - 43.42


6. Emmeline Pankhurst "The Laws That Men Have Made" (Hela texten finns tillgänglig hos Speaking While Female Länk till annan webbplats.)

6a) Försnack 43.42 - 44.37

6b) Carey Mulligan läser valda delar av talet 44.37 - 47.31

6c) Eftersnack 47.31 - 51.33


7. William Shakespeare "St Crispin's Day" från Henry V (Texten finns tillgänglig hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.) samt överstelöjtnant Tim Collins tal till Royal Irish Regiments första bataljon inför striderna i Irak 2003 (Hela talet finns tillgängligt hos Royal Irish Regiment Länk till annan webbplats.)

7a) Försnack 51.33 - 53.18

7b) Jeremy Irons läser "St Crispin's Day" och Simon Russell Beale läser talet av Tim Collins 53.18 - 58.41

7c)Eftersnack 58.41 - 1.03.52


8. John F Kennedy talar om rymdprogrammet vid Rice University (Hela talet finns tillgängligt hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.)

8a) Försnack 1.03.52 - 1.04.58

8b) Jeremy Irons läser valda delar av talet 1.04.58 - 1.07.15

8c) Eftersnack 1.07.15 - 1.09.54


9. Martin Luther King "I Have a Dream" (Hela talet finns tillgängligt hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.)

9a) Försnack 1.09.54 - 1.10.52

9b) Jade Anouka läser valda delar av talet 1.10.52 - 1.13.07

9c) Eftersnack 1.13.07 - 1.16.00


10. Frågor från publiken 1.16.00 - 1.29.15


11. Elie Wiesel "The Perils of Indifference" (Hela talet finns tillgängligt hos American Rhetoric Länk till annan webbplats.)

11a) Försnack 1.29.15 - 1.31.05

11b) Simon Russell Beale läser valda delar av talet 1.31.05 - 1.36.56


I mitten, Carey Mulligan som Maud Watts i Suffragette. Till höger, Meryl Streep som Emmeline Pankhurst vars tal Mulligan framför i "Words That Changed the World"

Möjliga teman att arbeta med

Jag tror att varje lärare ganska snabbt känner på sig om ett material kommer att fungera eller inte och när det "klickar" så vill nog de flesta utforma sina egna övningar utifrån preferenser och elevunderlag. Trots det så vill jag drista mig till att presentera några ingångar i den ganska digra massa som är "Words That Changed the World" Länk till annan webbplats.

Intertextualitet

Ett av många framträdande teman i föreställningen är intertextualitet. Panelen gör till exempel kopplingar mellan Churchills "Their Finest Hour" Länk till annan webbplats. och Shakespeares "St Crispin's Day" Länk till annan webbplats., liksom mellan Lincolns "Gettysburg Address" Länk till annan webbplats. och Perikles "Funeral Oration from the Peleponnesian War" Länk till annan webbplats.. En i programmet outtalad men icke desto mindre rak och tydlig linje löper dessutom mellan Lincolns tal och MLKs "I Have a Dream". Länk till annan webbplats.

Genus

I samband med de två tal som Carey Mulligan framför så talar panelen en hel del om den speciella situation som kvinnliga politiska talare har att hantera - balansgången mellan att uppfattas som hysteriskt känslostyrda eller som okvinnligt kyliga och kalkylerande - och de gör en parallell till Hilary Clintons umbäranden under den senaste presidentkampanjen. Här finns möjlighet till en konstruktiv diskussion om språk och makt.

Fördjupning/presentation

En annan möjlighet är att tilldela eleverna varsitt tal och ge dem i uppdrag att presentera den historiska kontext det framfördes i. Detta kan till exempel göras som förförståelse och redovisas i mindre grupper. Det är nog rätt mycket historia som är självklar för den äldre generationen men mycket främmande för den yngre.

Uppgifter att arbeta med

Här följer några uppgifter som jag vill sätta mina elever i arbete med. Erfarna och kreativa lärare vill säkert skapa sina egna men det kan kanske inte skada att ta del av hur jag tänkt.

Pastisch

Jag gillar att skriva pastisch Länk till annan webbplats. med eleverna och det urval av tal som föreställningen från Intelligence Squared erbjuder ger goda möjligheter för eleverna att prova på olika genrer, till exempel högtidstal med starkt pathos som Lincolns och Kings (de två tal amerikanska ungdomar får lära sig utantill enligt Cody Keenan) eller mer juridiska och logospräglade framställningar som Pankhursts "The Laws That Men Have Made" Länk till annan webbplats..

Allusionsmarathon

Ett sätt att få eleverna att göra retoriska figurer till sina egna är att be dem plocka ut en eller två formuleringar som de tycker är särskilt vackra eller välformulerade ur varje tal och sedan ge dem till uppgift att så gott det går försöka foga samman alla brottstycken till en fungerande helhet.

Byta ton/innehåll

En spännande uppgift kan vara att låta ena halvan av klassen ta tankeinnehållet i Pankhursts tal och klä det i en poetisk och rytmisk form som liknar avslutningen på "I Have a Dream" Länk till annan webbplats. och låta den andra halvan av klassen göra tvärtom, det vill säga formulera innehållet i MLKs passionerade avslutning med neutral saklighet. Utifrån resultaten kan vi sedan diskutera hur talen skulle ha tagits emot om det var dessa som hållits i stället.

Avslutning

För egen del har jag inte tänkt att arbetet med "The Words That Changed the World" Länk till annan webbplats. ska leda fram till någon examinationsuppgift, men om någon vill lägga till en sådan så hoppas jag verkligen hen ska upptäcka att "orden som förändrat världen" också har gjort skillnad för elevernas resultat.

”I think of the young Jewish boy from the Carpathian Mountains. He has accompanied the old man I have become throughout these years of quest and struggle. And together we walk towards the new millennium, carried by profound fear and extraordinary hope.”

Elie Wiesel