Att träna språk utanför skolbänken

Utedag: en möjlighet

I fredags flyttade vi våra klassrum till sjön och skogen. Vi var alltså ute med vår årskurs 8 för en utedag. Huvudtema var friluftsliv vintertid med idrott och hälsa och till detta kopplades hem- och konsumentkunskap samt språkundervisning.

Det var roligt att se hur ögonen glimrade hos kinestetiska elever som i vanliga fall kämpar hårt in i klassrummet för att sitta stilla och lära sig nya saker.

Planeringen av utedagen började i klassrummet med en kortfilm, läsning av några artiklar om hur man klär sig på bästa sätt, vilken övrig utrustning som kan vara bra att ha med, samt vad man bör tänka på gällande mat och dryck när man är ute i kylan. Länkar till videor skickades via vår lärplattform för de som missade eller för de som ville repetera. Det ingick i uppgiften att planera sin packning och inför de uppgifterna som de skulle göra under dagen.

Det blev skridskoåkning, lek och spel vid en sjö i närheten av skolan för ena halvan av årskursen medan andra halvan  gav sig iväg till en minivandring i skogen med syftet att göra upp eld och värma sitt personliga matpaket. Matpaketet hade de planerat och gjort i ordning under hemkunskapslektionerna.

Stationen vid sjön bjöds på mycket spontana samtal på olika språk. Eleverna förklarade på engelska den bästa tekniken de använder för att åka skridskor. Några förklarade på svenska och hjälpte nyanlända att åka skridskor för första gången i sitt liv. En grupp gjorde en snögubbe och vi använde den med andra grupper för att träna kroppsdelar på spanska, vilket led till ytterligare språkdiskussioner. Det blev snack om vädret, kläder och hur man kommer till skolan. Eleverna tyckte att det var jätteroligt och jag med!

El hombre de nieve hecho por mis alumnos.

Utedagen fortsätter inne. Medan våra idrottslärare ska vara ute med andra årskurser ska eleverna skriva en friluftlivsrapport med sina reflektioner och resonemang över sin utedag. Varför inte på engelska?

Som förslag till aktiviteter under utedag lämnar jag en tipspromenad på engelska (Red. Länken fungerar inte längre.) som vi har använt vid tidigare tillfälle samt ett spring-lek spel Länk till annan webbplats. till moderna språk.

Alla var nöjda och skulle vilja ha flera utedagar!

Kopplingar till läroplanen:

 • Idh - genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh - förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh - röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Hkk - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • En -  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  - Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  - Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En - Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Mspr2 - Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Mspr2 - Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Mspr2 - Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla