Skulle NP i moderna språk kunna höja både kvalité och ämnesstatus?

Ta fram provmaterialet från projektet Nationella prov i främmande språk från Göteborgs universitet och utför det med dina elever. Är det verkligen så där enkelt?

I dokumentet från Skolverket står det att det är regeringen Länk till annan webbplats. som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. I åk 9 är det ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt något av SO och NO som gäller för tillfället.

När det gäller moderna språk finns det stöd för bedömning i form av ett nationellt provmaterial som är frivilligt.  Materialet hittar man på Bedömningsportalen Länk till annan webbplats..

Materialet finns tillgängligt - krävs dock lösenord - och kan användas i olika syfte:

  • betygsstödjande
  • diagnostiskt
  • formativt

jag brukar utföra det enklaste tillgängliga nationella provmaterialet med mina elever i åk 9 under HT i diagnosiskt och formativt syfte samt det mest kompletta materialet under VT i betygsstödjande syfte. Det har fungerat bra hittills och jag använder materialet som sista provet istället för att skapa eget material. Man vill ju att eleverna ska få så mycket kunskap så möjligt och därför blir provet alltid i maj månad.

Redan i åttan frågar mina elever, med blandade känslor, om de ska göra nationella prov även i spanska. Några ser fram emot medan andra inte gör det. Vi vet hur mycket man ha pratat om att minska stress genom att minska antalet nationella prov och lösningen från Skolverket var att producera bedömningsmaterial som kan användas av lärarna i sin undervisning när det passar bäst.

Med så tillgänglighet får lärarna frihet att styra när och hur provet ska utföras. Å andra sidan, det gäller att vara professionell och inte låta provet styra innehållet av undervisningen, annars fyller inte provet sitt syfte.

Enkätundersökning

Allt fler lärare använder Skolverkets bedömningsstöd som ”nationella prov” i moderna språk. Jag har gjort en enkät i två Facebook-grupper för spansklärare respektive fransklärare, om de ska använda provmaterialet i år i sitt ämne och resultatet blev så här (knappt 200 svar):

Motiveringarna:

  • Ja (80%). Provmaterialet är omfattande, har rätt nivå och är lätträttade. Den kan användas till viss del som bedömningsunderlag och är ett bra bedömningsstöd. Det skapas likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningen.  Några argumentera att det skapas motivation hos eleverna samt ökar status på ämnet. Det har tagits upp att några lärare även ha spelat in den muntliga delen och de har haft samarbete i bedömning mellan kommunens skolor.
  • Nej (12%). Det skapar bara stress och dessutom har de ont om tid bland alla andra prov.
  • Bara vissa delar (13%). Några hinner inte med alla delar samt att några väljer bort vissa delar som de tycker att de har rätt så mycket underlag i ämnet.

Av dessa lärare, några påstår att de har kört ”nationella provets koncept” i minst tio år och vissa uttrycker att det är synd att provmaterialet uppdateras så sällan. En lärare i franska påstår att det var kommuns beslut att utföra det nationella provmaterialet.

Skolverket påpekar att det är viktigt att provet enbart används så som det är avsett, dvs, pröva färdigheterna i slutet av åk 9 med syfte på att stödja betygsättning och vara jämförbar över riket.

Utvidgad kollegial utveckling önskas genom att disponera viktiga gemensamma tider för lärarnas träff inom kommunen. Ett exempel från ämnesspanare i tyska och engelska:

”Jag har också haft förmånen att sambedöma prov i moderna språk från Skolverkets bedömningsportal. Vi samlade samtliga språklärare från tre skolor, vilket gav oss en fransklärare, två tysklärare och tre spansklärare. Eftersom flera av oss behärskade varandras språk kunde vi sambedöma över språkgränserna, men också genom att diskutera bedömningarna metaspråkligt. Hur viktig är verbkongruensen enligt era bedömningsanvisningar? Hur ser det ut med tempusbehandlingen hos er? Hur mycket varierar era elever bindeord mellan satser? Denna enskilda dag har etsat sig fast i mitt minne, just för att de var så unik. Jag hoppas få möjlighet till liknande sambedömningar framöver, då detta verkligen gynnar både lärare och elever.”

Mia Smith "Rättning av NP, hur funkar det egentligen?"

Att tänka på:

Alla instruktionerna i provet är på målspråket. Det är bra att vänja eleverna redan från början att läsa och förstå frågorna och instruktionerna på målspråket.

Inga hjälpmedel är tillåtna. Även om det handlar om en färdighet att kunna använda hjälpmedel för egen produktion bör eleverna träna på att skriva fritt utan hjälpmedel och därmed använda strategier för att kommunicera på målspråket när språket inte räcker till.

Svaren på ett annat språk än målspråket godkänns inte samt att det ska kunna förstås av en infödd.

Ställer vi höga krav väljer eleverna bort ämnet för att minska arbetet. Ställer vi inget krav alls väljer de bort moderna språk för det är betydelselöst.

Så länge det finns obligatoriska NP för vissa ämne utanför kärnämnena och inte för moderna språk skapas det olika status och förstärks konceptet av VAL ("jag vill välja bort") och FRIVILLIGHET ("jag vill inte läsa det längre") som moderna språklärarna lider av under det dagliga arbetet.


Rosana Månsson

Legitimerad lärare i spanska och engelska för högstadiet. Även behörig i portugisiska, franska och SVA. Tidigare ämnesspanare.

Mejla